Otwarte serce

To jest miejsce spotkania w wolności i w ciszy otwartego serca, które jest gotowe na wszystko, co przynosi chwila obecna. Dlatego każdy jest tu mile widziany i z radością witany. Tutaj możesz bliżej przyglądać się swojemu życiu, może coś nowego poznać, może czegoś się nauczyć. To miejsce, które wzbogaca, otwiera, a czasem może wszystko wywrócić do góry nogami, a wtedy się okaże, żedo tej pory stałeś lub stałaś na głowie i wreszcie możesz poczuć grunt pod nagami.


Odcinki od najnowszych:

droga otwartego serca - dzień siedemnasty - bez przemocy
2021-03-05 06:00:00

Systemy mają się dobrze, a im trudniejsza sytuacja zewnętrzna tym chętniej się na nich opieramy. Tymczasem alternatywa, którą Jezus nazywa Królestwo Boże napotyka na opór i niezrozumienie, choćby dlatego, że mówi o budowaniu bez przemocy, co dla wielu jest w zasadzie abstrakcją. Wyrzeczenie się wszelkiej przemocy jest warunkiem budowania królestwa, a nie ideałem żyjącym  w głowach marzycieli. 

droga otwartego serca - dzień szesnasty - wzajemność
2021-03-04 06:00:00

Fundamentem nowej rzeczywistości, która przekracza wszystkie systemy jest ciekawe przykazanie - zasada wzajemności. Przyjaźń, miłość zamiast reguł i nakazów, odkrywanie mądrości, która płynie z serca do serca, od przyjaciela do przyjaciela. 

droga otwartego serca - dzień piętnasty - uprzywilejowani
2021-03-03 06:00:00

Systemy oparte na władzy i na uprzywilejowaniu elit bardzo boją się wolności charakterystycznej dla ludzi Królestwa Bożego, dlatego robią wszystko, co możliwe, aby ich unieszkodliwić . Tak czynili i nadal czynią tym, którzy ośmielają się proponować coś innego - wspólnotę opartą na wzajemnej służbie i miłości. Można słuchać tego podcastu również na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjj9JCZ351TlPzVBynTOlGA

droga otwartego serca - dzień czternasty - w okowach systemów
2021-03-02 06:00:00

Proces wychowania czyni nas częścią systemów, sposród nich trzy są centralne: rodzinny-więzy krwi, kulturowo-językowy oraz religijno-społeczny. Mają one swoją rolę do spełnienia, ale kiedy domagają się nadmiernej lojalności, również za cenę wolności wtedy trzeba je zweryfikować. Wtedy zamiast je odrzucać można je przekroczyć, zdefiniować na nowo.  Można słuchać tego podcastu również na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjj9JCZ351TlPzVBynTOlGA

droga otwartego serca - dzień trzynasty - w krainie obfitości
2021-03-01 06:00:00

To od nas zależy czy żyjemy w krainie obfitości, czy w krainie niedostatku. Posiadanie nie jest miarą bogactwa, ale dawanie. Bogatym jest ten, który daje. Dopóki życie jest pościgiem, za tym, czego nie mam, lub bardzo chcę mieć, o żadnym dawaniu, a więc i o bogactwie nie ma mowy.  Można słuchać tego podcastu również na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjj9JCZ351TlPzVBynTOlGA

droga otwartego serca - dzień dwunasty - umiłowani
2021-02-28 06:00:00

Odkrycie swojej prawdziwej tożsamości, o której świat nic nie wie, która dla mnie też jest zakryta, wszystko zmienia. Nie wystarczy o niej od kogoś usłyszeć, trzeba tego samemu doświadczyć, może stanie się to tylko, kiedy ruszymy w drogę.  Można słuchać tego podcastu również na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjj9JCZ351TlPzVBynTOlGA

droga otwartego serca - dzień jedenasty - więcej niż przykazania
2021-02-27 06:00:00

Wychowani wśród przykazań i zasad tak niewiele wiemy o miłości, która idzie o wiele dalej niż normy. Doskonałość wciąż chcielibyśmy mierzyć wypełnianiem przykazań, a tymczasem, miłość nie tylko jest doskonałym wypełnieniem wszelkich przykazań, ale jeszcze sprawia, że znika podział na przyjaciół i wrogów, w istocie znikają wtedy wszelkie podziały.  Można słuchać tego podcastu również na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjj9JCZ351TlPzVBynTOlGA

droga otwartego serca - dzień dziesiąty - zmiana jest możliwa
2021-02-26 06:00:00

Serce nie zadowoli się powierzchownymi relacjami, potrzebuje autentycznego zaangażowania. To oznacza zmianę, ale taką, która nie opiera się na zewnętrznych przykazaniach, ale jest szczerym pragnieniem serca.  Taka zmiana jest możliwa, nie wymaga silnej woli, ale uległości w porzucaniu tego, co nie jest miłością.  Można słuchać tego podcastu również na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjj9JCZ351TlPzVBynTOlGA

droga otwartego serca - dzień dziewiąty - budowanie relacji
2021-02-25 06:00:00

Nic nie jest tak ważne, a jednocześnie tak trudne jak budowanie relacji. Z sobą przez poznawanie siebie i odkrywanie świata, z innymi przez zaproszenie ich do swojego życia i przyjęcie zaproszenia od nich i wreszcie z rzeczywistością niewypowiedzianą, którą najczęściej nazywamy Bożą.  Tego podcastu możesz też słuchać na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjj9JCZ351TlPzVBynTOlGA

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie