:: ::

Czy i dlaczego obawiamy się transformacji technologii? Co kryje się pod pojęciem transformacji cyfrowej? Co zrobić, aby edukować w zakresie technologii i robotyzacji, ale nie zrazić społeczeństwa do wspomnianych tematów?

Zapraszamy do odsłuchania 13 odcinka 2 sezonu #Robosapiens.

Tym razem Piotr Wiśniewski z Mariuszem Hetmańczykiem z Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, rozmawiali o:

  • Mapie rozwoju digitalnego – czym jest i jak skutecznie opracować plan wdrożenia digitalizacji
  • Jakie działania podejmuje Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
  • Erze niedoboru – czy będzie miała wpływ na rozwój gospodarki w Polsce?
  • Fabrykach SMART – czy stanowią one bliską przyszłość produkcji?
  • Sensie biznesowym i przyszłości Bliźniaków Cyfrowych.

Mariusz Hetmańczyk – Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, odpowiedzialny za zarządzanie grupą Ekspertów FPPP w zakresie dziedzin Przemysłu Przyszłości. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor oraz współautor ponad 120 publikacji naukowych w czasopismach naukowych (w tym z bazy JCR), materiałach konferencyjnych (2 w tym monografie autorskie) oraz 4 rozdziały w monografiach. Współautor 5 patentów przyznanych przez UPRP, jednego patentu europejskiego, a także 7 wniosków patentowych. Brał udział w 11 projektach naukowo badawczych (jako wykonawca), natomiast w dwóch pełnił rolę kierownika projektu. Wykonawca17 programów o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym finansowych ze środków UE (m.in. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Autor 11 autorskich materiałów dydaktycznych (przedmiotów) zgodnych z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w języku polskim i 4 w języku angielskim. Współautor 16wdrożeń przemysłowych (w tym innowacyjnych maszyn, linii technologicznych oraz stanowisk do kontroli jakości). Uczestnik 12 staży przemysłowych w zakresie zautomatyzowanej produkcji oraz Przemysłu 4.0.  Od 2007 roku związany z różnymi branżami przemysłowymi w zakresie projektowania, wdrożeń, projektów naukowo-badawczych oraz szkoleń inżynierskich.


Jest to odcinek podkastu:
Robosapiens

Transformacja cyfrowa czyli przyszłość zaczyna się dziś. Mimo, że nie zawsze to widzimy roboty towarzyszą nam już praktycznie na każdym kroku. W serii podcastów DBR77.com "Robosapiens" opowiadamy o tym jak roboty zmieniają świat ludzi. Łatwo i przyjemnie o tematach trudnych, które dotyczą nas wszystkich.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie