Świat to za mało

Tylko Pan Bóg nie traci przy bliższym poznaniu - to zdanie jednego z moich braci dominikanów. Kim właściwie jest Bóg i jakiej relacji chce z człowiekiem? Jak możemy Go spotykać i poznawać dzisiaj? To podcast o wierze dziś, poszukiwaniu Boga i spojrzeniu na Niego oczami papieża Franciszka. Ukazuje się w każdy poniedziałek o 06:00.


Odcinki od najnowszych:

Gwiazda Ewangelizacji
2021-07-26 06:00:00

Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. Ona gromadziła uczniów, aby Go przyzywać (por. Dz 1, 14), i w ten sposób uczyni- ła możliwą misyjną eksplozję, jaka się dokonała w dniu Pięćdziesiątnicy. Ona jest Matką ewangelizującego Kościoła i bez Niej nie potrafilibyśmy naprawdę zrozumieć ducha nowej ewangelizacji. W tym podcaście o Maryi i Jej roli z naszej misji głoszenia :) 

Niech Moc będzie z Tobą - o motywacjach
2021-07-19 06:00:00

"Kiedy twierdzimy, że ktoś ma «ducha», oznacza to zwykle jakieś wewnętrzne poruszenie dające impuls, motywujące, dodające odwagi i nadające sens działalności osobistej i wspólnotowej. Ewangelizacja z duchem różni się bardzo od całości zadań przeżywanych jako ciężki obowiązek, który po prostu się toleruje lub znosi jako coś, co sprzeczne jest z własnymi skłonnościami i pragnieniami. Jak bardzo chciałbym znaleźć odpowiednie słowa, aby zachęcić do ewangelizacji bardziej gorliwej, radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażenia innych! Z drugiej strony wiem, że żadna motywacja nie będzie wystarczająca, jeśli w sercach nie żarzy się ogień Ducha. Tak więc ostatecznie ewangelizacja z duchem jest ewangelizacją z Duchem Świętym, ponieważ to On jest duszą ewangelizującego Kościoła." /Evangelii Gaudium 261 I o tych motywacjach właśnie w tym podcaście :) Wykorzystano 1J 1, 1-7

Pan słyszy krzyk ubogiego
2021-07-12 06:00:00

Szczególne miejsce w sercu Pana zajmują ubodzy i uciśnieni. "Dosyć napatrzyłem się na udrękę mego ludu w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie" mówi Bóg do Mojżesza i zaprasza go do wyprowadzenia swojego ludu z niewoli do Ziemii Obiecanej. Jakie miejsce mają dzisiaj ubodzy w Kościele i kim oni są zdaniem Franciszka - o tym podcaście.  Wykorzystano Wj 3, 1-15

Piękno pociąga
2021-07-05 06:00:00

Czy Kościół może wypowiadać się na tematy społeczno - polityczne? Już sama ta kwestia mocno rozgrzewa dyskusje na temat granic zaangażowania hierarchii kościelnej w sprawy społeczne. Jeśli nie może to dlaczego a jeśli może to pod jakimi warunkami?  Wszystko to zależy od rozumienia misji ewangelizacyjnej Kościoła. Posłuchajcie o propozycji Ojca Świętego Franciszka

Zdolni do miłości
2021-06-28 14:20:15

Pan napełnił Kościół darami swojego Ducha. Dzięki nim Kościół może być wciąż żywy i owocny. Wśród tych darów wyróżniają się niektóre, szczególnie cenne dla budowania i drogi wspólnoty chrześcijańskiej: są nimi charyzmaty . Czym właściwie jest charyzmat? Jak możemy go rozpoznać i przyjąć? A przede wszystkim: czy fakt, że w Kościele jest wiele różnych charyzmatów, należy widzieć w sposób pozytywny, jako rzecz piękną, czy też jako problem? O tym w podcaście.  1 Kor 12

Przyjdź jak dziecko
2021-06-22 13:25:57

Ogromny wkład w ewangelizację Franciszek dostrzega w pobożności ludowej. Czym ona jest? Jak dostrzec jest wartość? Jak się w niej odnaleźć?  "W celu zrozumienia tej rzeczywistości, należy zbliżyć się do niej ze spojrzeniem Dobrego Pasterza, który nie stara się sądzić, lecz kochać. Jedynie poczynając od uczuciowego utożsamienia płynącego z miłości, możemy docenić życie teologalne obecne w pobożności ludów chrześcijańskich, wśród ubogich. Myślę o mocnej wierze matek u łóżka chorego dziecka, które chwytają za różaniec, nawet jeśli nie potrafią ułożyć zdań z Credo; albo o takim ładunku nadziei pokładanej w świecy zapalonej w ubogim mieszkaniu, by prosić o pomoc Maryję, albo o spojrzeniach z głęboką miłością na ukrzyżowanego Chrystusa. Kto kocha święty i wierny Lud Boży, nie może widzieć tych działań jedynie jako naturalnego poszukiwania bóstwa. Są one przejawem życia teologalnego, ożywianego działaniem Ducha Świętego, który został «rozlany w naszych sercach» (por. Rz 5, 5). /Evanegelii Gaudium 125/ Wykorzystano: Łk 18,9-17 Evangelii Gaudium 122 - 129

My Kościół
2021-06-14 06:00:00

Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarzami». Jeśli nie jesteśmy przekonani, popatrzmy na pierwszych uczniów, którzy natychmiast po doświadczeniu spojrzenia Jezusa, szli głosić Go pełni radości: «Znaleźliśmy Mesjasza» ( J 1, 41). Samarytanka, tuż po zakończeniu swego dialogu z Jezusem, stała się misjonarką, i wielu Samarytan uwierzyło w Jezusa «dzięki słowu kobiety» ( J 4, 39). Również św. Paweł, po swoim spotkaniu z Jezusem Chrystusem, «zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym» ( Dz 9, 20). A my na co czekamy? (Evangelii Gaudium 120) Wszyscy jako "uczniowie-misjonarze" razem tworzymy Ciało Chrystusa, Kościół - Lud Boży.  Czym jest ów Lud? Jak się w nim znaleźć? Jakimi rządzi się prawami? Jaka jest Jego misja i cel? O tym w tym podkaście. Wykorzystano: Kol 1,24-29 Evangelii Gaudium 110-121 https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130612_udienza-generale.html https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130911_udienza-generale.html

Jednakowo inni
2021-06-07 06:00:00

„Dzisiaj, gdy sieci i narzędzia komunikacji ludzkiej osiągnęły niesłychany rozwój, stajemy przed wyzwaniem, by odkryć i przekazać «mistykę» życia razem, wymieszania się, spotkania, wzięcia za rękę, wzajemnego oparcia, uczestnictwa w tej nieco chaotycznej masie, która może zamienić się w prawdziwe doświadczenie braterstwa…” Evangelii Gaudium 87  Czym jest jedność?  Niby wiemy, że nie musimy być jednakowi, że w jedności ważna jest różnorodność a jednak wiele wysiłku kosztuje nas uszanowanie odmienności innych.  Dobrze wiemy, że jedność oznacza niesienie słabszych, poranionych. Wymaga to jednak odwagi i ofiarności by wyjść ze swojego komfortu i spotkać się z twarzą cierpiącego, usłyszeć go i postarać się zrozumieć. Najtrudniej jednak jest budować jedność kiedy mamy zupełnie inne pomysły, ambicje i zaczyna się wdzierać w nasze myślenie zazdrość i zawiść. One zaczynają rodzić wrogość i pogardę.  Jak osiągać jedność? Jak o nią dbać i walczyć? Jak nieść pokój? Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, o tym mówię w tym podcaście.  Wykorzystano: Ef 4,1-6 Evangelii Gaudium 87-101

Rozpal co nie goreje
2021-05-31 06:00:00

Zastanawialiście się czasem jakim paliwem płonie Słońce? To taka gwiazda, która płonie już miliony lat i nie zapowiada się, by spłonęła za życia najbliższych pokoleń. Co więcej, ono daje siłę i moc życiu na naszej planecie. Bez niego wszystko by zginęło.  Nasze świadectwo w Świecie nie może opierać się na naszej mocy i sile. Musi mieć paliwo słoneczne. Inaczej grozi nam spadek gorliwości, o którym pisze Ojciec Święty Franciszek. Co gasi w nas płomień radości? Jak się przed tym bronić? Na co uważać? I jak rozpalać ten Płomień? - tak, Płomień przez wielkie "P". O tym w podcaście.  Wykorzystano: 2 Tm 1, 3-20 2 Kor 4, 7 Evangelii Gaudium 81-86

Indywidualizm
2021-05-24 06:00:00

Jesteśmy obrazem Bożym, podobieństwem samego Pana. Pragnienie wielkości jest po prostu w nas wpisane - nie ma innej opcji. Jak w naturę ptaka jest wpisane latanie, w naturze ryby jest pływanie w wodzie. Tak naszym naturalnym środowiskiem jest wielkość. Problemem może być nasz sposób realizacji tej wielkości. Jesteśmy obciążeni skutkami grzechu pierworodnego i mamy problem z rozpoznaniem co będzie służyło naszej godności dzieci Boga, dziedziców samego Króla Wszechświata. Wydaje się nam, że inni stoją na przeszkodzie wielkości, którą sobie wymarzyliśmy.  Bóg w Jezusie Chrystusie staje się człowiekiem i pokazuje, że godność i wielkość jest w uniżeniu.  Wykorzystano z Pisma Świętego Łk 15

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie