:: ::

Wbrew wskazówkom Marszałka obóz sanacyjny, mimo nadchodzącej wojny, nie dopuścił opozycji do rządu. W tej dramatycznej sytuacji polska opozycja wykorzystała kampanię polską do przejęcia władzy. Wbrew prawu międzynarodowego Rumunia pod naciskiem polskich polityków opozycyjnych, którzy w części już przed 17 Września uciekli do Francji, internowała Prezydenta RP, Naczelnego Wodza oraz członków rządu. Opozycja dążyła do tego, aby nikogo z władz sanacyjnych nie dopuścić do Paryża. Rozpoczęła się też kłamliwa propaganda, jakoby Polska przegrała kampanię z winy Sanacji. Propaganda ta trwała przez 45 lat PRL-u i trwa do dziś. Dopiero z inicjatywy polskiego ambasadora we Francji (Łukasiewicza) doszło w końcu do utworzenia nowego rządu. Na jego czele stanął generał Władysław Sikorski (30 września 1939 roku).  

Polskie władze nie odpowiadały za wynik kampanii polskiej w 1939 roku. Pierwszą przyczyną klęski było to, że Francuzi nie wykonali swoich zobowiązań sojuszniczych w terminie. Drugą - ważniejszą - było wkroczenie do Polski Sowietów 17 września 1939 roku. Tymczasem alianci zachodni twierdzili, że wkroczenie Sowietów do Polski oznaczało otwarcie "drugiego frontu przeciwko Niemcom", co było oczywistą bzdurą.

W 1939 roku Francuzi byli przekonani, że za Linią Maginota są całkowicie bezpieczni. Nie wykorzystali okazji pobicia przeciwnika w 1939 roku, który główne siły miał w Polsce. 

Nie udzielili także pomocy Finlandii walczącej samotnie z Sowietami (Wojna Zimowa 1939-1940). 

Tymczasem siły niemieckie od jesieni 1939 roku do wiosny 1940 roku znacznie wzrosły, m.in. dzięki pomocy sowieckiej. Na przykład Sowieci kupowali w USA surowce potrzebne Niemcom do rozbudowy sił zbrojnych. Te pół roku Niemcy wykorzystali też do przeszkolenia armii niemieckiej. 

W 1940 roku alianci zwlekali z realizacją decyzji o zajęciu Norwegii. W rezultacie uprzedzili ich Niemcy. Angielska flota zamiast otoczyć Norwegię kordonem, wypłynęła  na północny Atlantyk. W rezultacie Niemcy zdołali zająć całą Norwegię, a alianci ugrzęźli w Narwiku, który nie miał znaczenia militarnego (zaraz, jak go zdobyli, to musieli się z niego wycofać, bo Niemcy już wylądowali we Francji). Flotą brytyjską dowodził Churchill, który był także głównym doradcą wojennym Chamberlaina. Trudno było wymyślić gorszą strategię dla aliantów niż ta, którą Brytyjczycy realizowali w Norwegii...


Jest to odcinek podkastu:
Leszek Moczulski

Spojrzenie historyka, polityka, geopolityka, twórcy Konfederacji Polski Niepodległej.

Kategorie:
Polityka Wiadomości

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie