:: ::

8 kwietnia 2021 r., w ramach projektu „1990 / Year One. The democratic transformation in former Eastern Bloc countries”, odbył się wykład online prof. Pierre'a-Frédérica Webera, historyka z Uniwersytetu Szczecińskiego, pt. „Przełom 1989/1990 w krajach Bloku Wschodniego z perspektywy Paryża i Bonn” . Był to trzeci z cyklu wykładów organizowanych przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, których celem jest przybliżenie okoliczności, w jakich doszło do historycznego przełomu, który doprowadził do upadku systemu komunistycznego oraz rozpoczęcia przemian demokratycznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt „1990 / Year One. The democratic transformation in former Eastern Bloc countries” jest realizowany w Polsce, Niemczech Czechach i Litwie, w ramach programu Europa dla Obywateli – Pamięć o przeszłości Europy i jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej. www.krzyzowa.org.pl

Jest to odcinek podkastu:
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Zapraszamy do wysłuchania zapisów rozmów i wykładów, które odbywały się w ramach projektów edukacyjnych, historycznych i obywatelskich Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Prezentowane są tu nagrania w j. polskim i j. niemieckim. Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego jest politycznie niezależną instytucją pożytku publicznego. Realizuje projekty na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między narodami. W ramach współpracy międzynarodowej organizuje wiele inicjatyw adresowanych do osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych. www.krzyzowa.org.pl

Kategorie:
Edukacja

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie