:: ::

Zapraszamy do posłuchania rozmowy z barytonem Krzysztofem Szumańskim, wielokrotnym gościem Festiwalu Muzyki Polskiej, który 15 lipca 2022 roku wystąpi wspólnie z Bojaną Dimković. Artyści zaprezentują pieśni Jerzego Gablenza i Siergieja Bortkiewicza.

Naszą rozmowę uzupełnia nagranie pieśni La lune blanche Siergieja Bortkiewicza do słów Paula Verlaine'a w wykonaniu zaproszonego gościa i Bojany Dimković (fortepian).

Więcej informacji:

http://www.fmp.org.pl/pl/program/koncerty/72/

Bi­le­ty do­stęp­ne na por­ta­lu eWej­ściów­ki.pl oraz w Punk­tach In­fo­Kra­ków.
Re­zer­wa­cje ma­ilo­we: bi­le­ty­@fmp.org.pl

W dniach kon­cer­tów bi­le­ty w sprze­da­ży na miej­scu na go­dzi­nę przed roz­po­czę­ciem.


Jest to odcinek podkastu:
Festiwal Muzyki Polskiej

Festiwal organizowany jest od 2005 r. przez Stowarzyszenie Muzyki Polskiej, powołane przez grupę muzykologów, menedżerów kultury i miłośników muzyki. Istotą festiwalu jest nie tylko prezentowanie wartościowych dzieł polskich kompozytorów, powstałych od średniowiecza po współczesność, ale i konfrontowanie ich z muzyką światową i ukazywanie w rozmaitych kontekstach.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie