:: ::

Trustee of the Cultural Foundation of Witold Szupryczyński is the Polish School Society in New South Wales - Elżbieta Cesarska, principal of the Polish Saturday School of Northern Suburbs in Sydney, and the secretary of the Polish School Society, speaks about the awards for Polish youth and children and about the foundation. - Powiernikiem fundacji Kulturalnej im. Witolda Szupryczyńskiego jest Polska Macierz Szkolna w Nowej Południowej Walii – o nagrodach dla polonijnej młodzieży i dzieci oraz o fundacji mówi Elżbieta Cesarska, dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły Dzielnic Północnych w Sydney, a zarazem sekretarz Macierzy.

Jest to odcinek podkastu:
SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie