Podcast Ius historicum

Podcast Ius historicum to podcast, w którym poruszam szeroko pojętą tematykę prawną w kontekście historycznym i nie tylko! Zasada jest jedna: mówić prostym językiem o niezwykłych niuansach prawnych oraz wybitnych prawnikach z Polski i ze świata. Chcesz poznać ciekawe kazusy prawne? Posłuchać o sylwetkach jurystów, które wzbudzają szacunek, budzą przerażenie lub szokują? A może dowiedzieć się jak rozwijała się nauka prawa na przestrzeni lat? Dobrze trafiłeś. Nazywam się Krzysztof Frąszczak i zapraszam do wspólnej podróży po świecie prawa w wydaniu, które do tej pory było dla Ciebie niewiadomą!

Kategorie:
Edukacja

Odcinki od najnowszych:

Sally Clark i współczesne pomyłki sądowe
2021-08-31 22:17:03

Sally Clark była brytyjską prawniczką, która padła ofiarą fatalnej pomyłki sądowej. Na skutek nierzetelnej opinii sądowej została skazana za zabójstwo dwóch swoich synów. Po batalii sądowej udało jej się wydostać z więzienia, do którego nie powinna nigdy trafić. Biegły, który sporządził opinie w jej sprawie przyczynił się do niesłusznego skazania kilku innych kobiet w analogicznych sprawach. W niniejszym podcaście opowiadam o współczesnych pomyłkach sądowych oraz omawiam szczegółowo sprawę Sally Clark. Literatura: C. Dyer , Sally Clark freed after appeal court quashes her convictions , w: BMJ 2003 luty 8, 326(7384), w: NCBI ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1125181/ ). R. Meadow, Munchausen sndrome by proxy , w: Arch Dis Child 1982 57(2), s. 92-98, w: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1627521/. M. Kołbusz, Przyczyny występowania pomyłek sądowych i ich sprawcy , w: Edukacja Prawnicza ( https://www.edukacjaprawnicza.pl/przyczyny-wystepowania-pomylek-sadowych-i-ich-sprawcy/ ). https://www.theguardian.com/society/2005/jul/15/NHS.uknews1 https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Meadow https://en.wikipedia.org/wiki/Sally_Clark https://pl.wikipedia.org/wiki/Zast%C4%99pczy_zesp%C3%B3%C5%82_M%C3%BCnchhausena Muzyka: Slicemusic – tic toc suspenso https://pixabay.com/pl/music/intro-outro-tic-toc-suspenso-7312/ GioeleFazzeri – Gothic Candlelight – Gothic Mystery Soundtrack https://pixabay.com/pl/music/tajemnica-gothic-candlelight-gothic-mystery-soundtrack-1987/ Remorse - Dark Ambient Crime Music (No Copyright) https://www.youtube.com/watch?v=6d2nz7Ais5A

Sally Clark i współczesne pomyłki sądowe
2021-08-31 22:17:03

Sally Clark była brytyjską prawniczką, która padła ofiarą fatalnej pomyłki sądowej. Na skutek nierzetelnej opinii sądowej została skazana za zabójstwo dwóch swoich synów. Po batalii sądowej udało jej się wydostać z więzienia, do którego nie powinna nigdy trafić. Biegły, który sporządził opinie w jej sprawie przyczynił się do niesłusznego skazania kilku innych kobiet w analogicznych sprawach. W niniejszym podcaście opowiadam o współczesnych pomyłkach sądowych oraz omawiam szczegółowo sprawę Sally Clark. Literatura: C. Dyer , Sally Clark freed after appeal court quashes her convictions , w: BMJ 2003 luty 8, 326(7384), w: NCBI ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1125181/ ). R. Meadow, Munchausen sndrome by proxy , w: Arch Dis Child 1982 57(2), s. 92-98, w: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1627521/. M. Kołbusz, Przyczyny występowania pomyłek sądowych i ich sprawcy , w: Edukacja Prawnicza ( https://www.edukacjaprawnicza.pl/przyczyny-wystepowania-pomylek-sadowych-i-ich-sprawcy/ ). https://www.theguardian.com/society/2005/jul/15/NHS.uknews1 https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Meadow https://en.wikipedia.org/wiki/Sally_Clark https://pl.wikipedia.org/wiki/Zast%C4%99pczy_zesp%C3%B3%C5%82_M%C3%BCnchhausena Muzyka: Slicemusic – tic toc suspenso https://pixabay.com/pl/music/intro-outro-tic-toc-suspenso-7312/ GioeleFazzeri – Gothic Candlelight – Gothic Mystery Soundtrack https://pixabay.com/pl/music/tajemnica-gothic-candlelight-gothic-mystery-soundtrack-1987/ Remorse - Dark Ambient Crime Music (No Copyright) https://www.youtube.com/watch?v=6d2nz7Ais5A

Reinheitsgebot - Bawarskie Prawo Czystości
2021-08-16 20:29:59

Regulowanie procesu warzenia piwa oraz jego obrotu handlowego nie jest niczym nowym. Przepisy, który były związane z produkcją piwa oraz jego wyszynkiem pojawiły się jeszcze w kodeksie Hammurabiego. Podobne kodyfikacje pojawiały się w Europie na przestrzeni dziejów wielokrotnie. Jednak najbardziej rozpoznawalnym prawem, które objęło swoim zasięgiem nie pojedyncze miasto, ale cały kraj było Reinheitsgebot czyli Bawarskie Prawo Czystości, które zostało wprowadzone w Bawarii przez Wilhelma IV. Regulowało ono nie tylko ceny piw, ale przede wszystkim określało z jakich składników piwo można warzyć. Były to: woda, jęczmień oraz chmiel. Choć prawo to nie przetrwało w pierwotnym brzmieniu zbyt długo, tak znacząco wpłynęło na następne kodyfikacje niemieckie związane z piwowarstwem. Kolejne ustawy związane z piwowarstwem uchwalono: w 1923 r. - Niemiecka Piwna Ustawa Podatkowa (Deutsches Biersteuergesetz); 1952 r. - Niemiecka ustawa z 1952 r. o podatku od piwa (Biersteuergesetz) oraz 1993 r. - Przejściowa Ustawa Piwna (Vorläufiges Biergesetz). Niemieckie ustawodawstwo z zakresu piwowarstwa było ukierunkowane Bawarskim Prawem Czystości. Warto jednak dodać, że na obecny kształt niemieckiego piwa wpływ miało też orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 marca 1987 r. w sprawie 178/84, a także wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego Niemiec z 24 lutego 2005 r. Literatura: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 marca 1987 r. w sprawie 178/84; Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 marca 1996 r. w sprawie C-46/93 oraz C-48/93; Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie C-195/18; T. Podeszwa, Wykorzystanie pseudozbóż do wytwarzania piwa bezglutenowego , w: Nauki inżynierskie i technologie 2013. https://browarparagraf.com/2015/03/niemieckie-prawo-czystosci-a-piwna-rewolucja/. Muzyka: Deadly Daddy - Monk cathedral chant https://pixabay.com/pl/music/chor-monk-cathedral-chant-877/ JuliusH - Clavicembalo - Late Middle Ages Music from the 16th Century https://pixabay.com/pl/music/instrumenty-solowe-clavicembalo-late-middle-ages-music-from-the-16th-century-3318/ Lesfm - In the Forest - Ambient Acoustic Guitar Instrumental Background Music For Videos https://pixabay.com/pl/music/gitara-in-the-forest-ambient-acoustic-guitar-instrumental-background-music-for-videos-5718/ NaturesEye - Desert Winds Meditation https://pixabay.com/pl/music/medytacja-duchowosc-desert-winds-meditation-3687/ JuliusH - Zither Polka - Alpenmusik - Music from the Alps https://pixabay.com/pl/music/polka-zither-polka-alpenmusik-music-from-the-alps-1394/

Rafał Lemkin - twórca pojęcia "ludobójstwo"
2021-07-21 15:06:36

Rafał Lemkin był polskim prawnikiem, który stworzył pojęcie „ludobójstwa” i był autorem projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, która została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 9 grudnia 1948 r. w Paryżu. Choć ludobójstwo w dziejach ludzkości popełnianie było wielokrotnie to do czasów Lemkina nikt nie wpadł na pomysł, aby uczynić z tej haniebnej zbrodni przestępstwa, które będzie ścigane na arenie międzynarodowej. Wprawdzie  koncepcji, rezolucji i konwencji powstało do tej pory naprawdę wiele, tak konwencja o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, zwana potocznie konwencją Lemkina, powstała w nieco inny sposób. Rafał Lemkin sporządził ją sam, a następnie lobbował za tym, aby przyjąć ją na forum ONZ. Warto dodać, że Lemkin nie był związany z żadnym rządem, żadną organizacją międzynarodową, ani żadnym komitetem. Była to jego prywatna inicjatywa, która z czasem stała się obowiązującym prawem na arenie międzynarodowej. W niniejszym podcaście omawiam postać Rafała Lemkina, jego perypetie powojenne oraz sposób, w jaki wprowadził zbrodnię ludobójstwa do międzynarodowego prawa karnego. www.facebook.com/PodcastIushistoricum Literatura: Rafał Lemkin, Nieoficjalny – Autobiografia Rafała Lemkina pod redakcją Danny-Lee Frieze, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2018. R. Szawłowski, Rafał Lemkin – Biografia intelektualna. P. Żukowski, Krakowskie czasy studiów Rafała Lemkina, „Dzieje Najnowsze” 2011. D. Schaller, J. Zimmerer, The Origins of Genocide: Rahpael Lemkin as a Historian of Mass Violence. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r., Dz. U 1952 nr 2, poz. 9. Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie, ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. San Francisco 26 czerwca 1945, Dz. U. 1947 nr 23, poz. 90. Literatura pomocnicza: D. Roos, The Horrifying Discovery od Dachau Concentration Camp – and its Liberation by US Tropps (https://www.history.com/news/dachau-concentration-camp-liberation). J. Karski – Tajne Państwo. J. Widacki, Szkice z dziejów prawa karnego i kryminologii w Krakowie. Myśli i ludzie. Rotmistrz Witold Pilecki, Raport Witolda (http://rtmpilecki.eu/wp-content/uploads/2017/08/RAPORT-WITOLDA-PILECKIEGO.pdf). Muzyka: Chillout cafe – juliusH (https://pixabay.com/pl/music/uderzen-chillout-cafe-4176/CC BY) Teardrops – sad song – piano and softpad – juliusH (https://pixabay.com/pl/music/otoczenia-teardrops-sad-song-piano-and-softpad-2763/CC BY) Dreamy piano soft sound ambient background – winking fox music (https://pixabay.com/pl/music/nowoczesna-klasyczna-dreamy-piano-soft-sound-ambient-background-4049/CC BY) Pozostałe efekty dźwiękowe zostały zakupione na licencji SFX w serwisie audiojungle.net.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie