:: ::

Rafał Lemkin był polskim prawnikiem, który stworzył pojęcie „ludobójstwa” i był autorem projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, która została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 9 grudnia 1948 r. w Paryżu. Choć ludobójstwo w dziejach ludzkości popełnianie było wielokrotnie to do czasów Lemkina nikt nie wpadł na pomysł, aby uczynić z tej haniebnej zbrodni przestępstwa, które będzie ścigane na arenie międzynarodowej. Wprawdzie  koncepcji, rezolucji i konwencji powstało do tej pory naprawdę wiele, tak konwencja o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, zwana potocznie konwencją Lemkina, powstała w nieco inny sposób. Rafał Lemkin sporządził ją sam, a następnie lobbował za tym, aby przyjąć ją na forum ONZ. Warto dodać, że Lemkin nie był związany z żadnym rządem, żadną organizacją międzynarodową, ani żadnym komitetem. Była to jego prywatna inicjatywa, która z czasem stała się obowiązującym prawem na arenie międzynarodowej. W niniejszym podcaście omawiam postać Rafała Lemkina, jego perypetie powojenne oraz sposób, w jaki wprowadził zbrodnię ludobójstwa do międzynarodowego prawa karnego. www.facebook.com/PodcastIushistoricum Literatura: Rafał Lemkin, Nieoficjalny – Autobiografia Rafała Lemkina pod redakcją Danny-Lee Frieze, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2018. R. Szawłowski, Rafał Lemkin – Biografia intelektualna. P. Żukowski, Krakowskie czasy studiów Rafała Lemkina, „Dzieje Najnowsze” 2011. D. Schaller, J. Zimmerer, The Origins of Genocide: Rahpael Lemkin as a Historian of Mass Violence. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r., Dz. U 1952 nr 2, poz. 9. Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie, ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. San Francisco 26 czerwca 1945, Dz. U. 1947 nr 23, poz. 90. Literatura pomocnicza: D. Roos, The Horrifying Discovery od Dachau Concentration Camp – and its Liberation by US Tropps (https://www.history.com/news/dachau-concentration-camp-liberation). J. Karski – Tajne Państwo. J. Widacki, Szkice z dziejów prawa karnego i kryminologii w Krakowie. Myśli i ludzie. Rotmistrz Witold Pilecki, Raport Witolda (http://rtmpilecki.eu/wp-content/uploads/2017/08/RAPORT-WITOLDA-PILECKIEGO.pdf). Muzyka: Chillout cafe – juliusH (https://pixabay.com/pl/music/uderzen-chillout-cafe-4176/CC BY) Teardrops – sad song – piano and softpad – juliusH (https://pixabay.com/pl/music/otoczenia-teardrops-sad-song-piano-and-softpad-2763/CC BY) Dreamy piano soft sound ambient background – winking fox music (https://pixabay.com/pl/music/nowoczesna-klasyczna-dreamy-piano-soft-sound-ambient-background-4049/CC BY) Pozostałe efekty dźwiękowe zostały zakupione na licencji SFX w serwisie audiojungle.net.

Jest to odcinek podkastu:
Podcast Ius historicum

Podcast Ius historicum to podcast, w którym poruszam szeroko pojętą tematykę prawną w kontekście historycznym i nie tylko! Zasada jest jedna: mówić prostym językiem o niezwykłych niuansach prawnych oraz wybitnych prawnikach z Polski i ze świata. Chcesz poznać ciekawe kazusy prawne? Posłuchać o sylwetkach jurystów, które wzbudzają szacunek, budzą przerażenie lub szokują? A może dowiedzieć się jak rozwijała się nauka prawa na przestrzeni lat? Dobrze trafiłeś. Nazywam się Krzysztof Frąszczak i zapraszam do wspólnej podróży po świecie prawa w wydaniu, które do tej pory było dla Ciebie niewiadomą!

Kategorie:
Edukacja

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie