Podatki na prawo

Comiesięczne podsumowanie najważniejszych zagadnień podatkowych i prawnych z punku widzenia biznesu - Dyskutujemy na tematy związane z praktycznym funkcjonowaniem przepisów, ich interpretacji przez władze, oraz o tym jak je stosować w codziennym życiu gospodarczym. Wyjaśniamy jak najlepiej przygotować się do takich zdarzeń jak np. kontrola podatkowa czy przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego. Gospodarzem audycji jest Paweł Rochowicz.


Odcinki od najnowszych:

Przegląd VAT
2021-05-05 12:53:05

Podatek od towarów i usług to największe źródło dochodów budżetu państwa, ale też kłopotów dla przedsiębiorców. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polski ustawodawca starają się te problemy rozwiązywać. W marcu 2021 r. TSUE wydal wyrok porządkujący sprawy rozliczania handlu wewnątrz Wspólnoty. Wcześniej Trybunał, a w ślad za nimi także polskie Ministerstwo Finansów zajęły się problemem rozliczania kart paliwowych. W ramach upraszczania formalności w rozliczeniach tego podatku, od niedawna obowiązują przepisy, które miały uprościć rozliczanie faktur korygujących. Po pierwszych miesiącach działania tych przepisów widać, że to uproszczenie nie do końca się udało. Być może właśnie dlatego resort finansów szykuje kolejny pakiet uproszczeń, zwany SLIM VAT 2. O wszystkich tych kłopotach, próbach ich rozwiązania i perspektywach dla świata VAT na najbliższe miesiące i lata opowiadają Krzysztof Kutek i Przemysław Skorupa – doradcy podatkowi w Deloitte.

Przegląd VAT
2021-05-05 12:53:05

Podatek od towarów i usług to największe źródło dochodów budżetu państwa, ale też kłopotów dla przedsiębiorców. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polski ustawodawca starają się te problemy rozwiązywać. W marcu 2021 r. TSUE wydal wyrok porządkujący sprawy rozliczania handlu wewnątrz Wspólnoty. Wcześniej Trybunał, a w ślad za nimi także polskie Ministerstwo Finansów zajęły się problemem rozliczania kart paliwowych. W ramach upraszczania formalności w rozliczeniach tego podatku, od niedawna obowiązują przepisy, które miały uprościć rozliczanie faktur korygujących. Po pierwszych miesiącach działania tych przepisów widać, że to uproszczenie nie do końca się udało. Być może właśnie dlatego resort finansów szykuje kolejny pakiet uproszczeń, zwany SLIM VAT 2. O wszystkich tych kłopotach, próbach ich rozwiązania i perspektywach dla świata VAT na najbliższe miesiące i lata opowiadają Krzysztof Kutek i Przemysław Skorupa – doradcy podatkowi w Deloitte.

Postępowania karne
2021-03-09 09:26:31

Od wielu lat firmy borykają się z uciążliwymi działaniami władz skarbowych, obliczonymi na sztuczne wydłużanie terminu przedawnienia podatków. Zdarza się, że pod koniec pięcioletniego okresu przedawnienia, w toku kontroli rozliczeń podatkowych, wszczynane jest postępowanie karne. Dzieje się tak, choć zazwyczaj nie ma istotnych przyczyn, by kogokolwiek podejrzewać o popełnienie przestępstwa skarbowego.

Brexit i jego następstwa celno-podatkowe
2021-02-08 12:38:28

Handel unijno-brytyjski nieco się skomplikował w wyniku wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Wprawdzie pod koniec 2020 roku zawarto umowę handlową, przewidującą zerowe cła, ale towary transportowane między Unią i Wielką Brytanią podlegają kontroli celnej.

Strategia podatkowa
2020-12-21 11:52:49

Z początkiem 2021 roku wejdą w życie znaczące zmiany w podatkach dochodowych. Spółki o obrotach rocznych powyżej 50 mln euro zobowiązano do publikacji tzw. strategii podatkowej, czyli zestawu informacji opisującej działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe. Nowe obowiązki informacyjne obejmą także innych przedsiębiorców, niezależnie od skali ich obrotów. Będą to niektóre spółki jawne lub firmy posiadające nieruchomości o wartości co najmniej 10 mln zł.

Rewolucyjne zmiany w CIT i VAT
2020-11-26 12:58:59

Z początkiem 2021 roku mają wejść w życie istotne, w niektórych przypadkach wręcz rewolucyjne, zmiany w CIT i w VAT. Najgłośniejsza z nich to nałożenie CIT na spółki komandytowe obok PIT płaconego już dziś przez ich wspólników. Nowe obowiązki sprawozdawcze mają także objąć tzw. spółki nieruchomościowe, posiadające grunty lub budynki warte ponad 10 mln zł.

Zatory płatnicze
2020-11-06 08:59:44

Na co zwrócić uwagę podczas kontroli oraz w jaki sposób mogą w tym pomóc rozwiązania technologiczne? Zatory płatnicze to problem dotykający polską gospodarkę od wielu lat. W ostatnich miesiącach to zjawisko zdaje się przybierać na sile, co spowodowane jest również kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa Sars-CoV-2. W tym kontekście ważna jest obowiązująca od 1 stycznia w nowym brzmieniu ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Znowelizowane przepisy umożliwiły poszerzenie kontroli u przedsiębiorców, dokonywanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontrola podatkowa – na co warto zwrócić uwagę?
2020-09-29 11:05:12

W ciągu najbliższych miesięcy przedsiębiorcy mogą spodziewać się bardziej intensywnych niż dotychczas kontroli organów podatkowych. Z pewnością będą sprawdzane m.in. rozliczenia VAT oraz podatków dochodowych, także w obszarze cen transferowych. Organy będą również weryfikować prawidłowość wykorzystania pomocy z tzw. tarcz antykryzysowych.

ATAD 2 i istotne zmiany w CIT
2020-09-15 11:09:36

W najbliższych miesiącach nastąpią istotne zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wpłyną one znacząco na obowiązki wielu przedsiębiorstw. Będą to m.in. przepisy dotyczące ATAD 2 oraz zapowiedzi istotnych zmian w CIT, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Kasy online - wprowadzenie nowych rodzajów kas fiskalnych
2020-09-02 10:20:19

Kasy fiskalne ewidencjonujące obrót dla celów VAT to nic nowego, ale co jakiś czas pojawiają się nowe wymogi co do ich stosowania. Celem nowych regulacji jest zachowanie szczelności systemu podatkowego. Stopniowo wprowadzane są kasy online, które na bieżąco przekazują dane o sprzedaży do administracji skarbowej. Wkrótce na rynku mogą się pojawić też kasy mające postać tylko oprogramowania do instalacji np. w telefonach, tzw. kasy wirtualne.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie