Podatki na prawo

Comiesięczne podsumowanie najważniejszych zagadnień podatkowych i prawnych z punku widzenia biznesu - Dyskutujemy na tematy związane z praktycznym funkcjonowaniem przepisów, ich interpretacji przez władze, oraz o tym jak je stosować w codziennym życiu gospodarczym. Wyjaśniamy jak najlepiej przygotować się do takich zdarzeń jak np. kontrola podatkowa czy przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego.
Gospodarzem audycji jest Paweł Rochowicz.


Odcinki od najnowszych:

Polski Ład 2.0 - kolejne zmiany w kontekście PIT i ZUS
2022-07-25 11:46:59

Polski Ład 2.0 wszedł w życie 1 lipca 2022 r. Nowelizacja ustawy była oczekiwana przede wszystkim ze względu na wiele niejasności i wątpliwości w stosowaniu przepisów. Główne problemy wynikały przez wprowadzoną pierwszą wersją aktu ulgę dla klasy średniej oraz mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad obowiązujących w 2021 r. Na zmiany liczyły nie tylko zespoły kadrowo-płacowe, ale również przedsiębiorcy.
Polski Ład 2.0 wszedł w życie 1 lipca 2022 r. Nowelizacja ustawy była oczekiwana przede wszystkim ze względu na wiele niejasności i wątpliwości w stosowaniu przepisów. Główne problemy wynikały przez wprowadzoną pierwszą wersją aktu ulgę dla klasy średniej oraz mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad obowiązujących w 2021 r. Na zmiany liczyły nie tylko zespoły kadrowo-płacowe, ale również przedsiębiorcy.

Kolejne zmiany w CIT w Polskim Ładzie
2022-07-01 13:08:32

Na początku stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o podatkach dochodowych, zwana Polskim Ładem. Dość szybko okazało się, że stosowanie nowych zasad dot. PIT wiąże się z pewnymi trudnościami, dlatego uchwalono kolejną nowelizację, podpisaną przez prezydenta pod koniec czerwca 2022 r.
Na początku stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o podatkach dochodowych, zwana Polskim Ładem. Dość szybko okazało się, że stosowanie nowych zasad dot. PIT wiąże się z pewnymi trudnościami, dlatego uchwalono kolejną nowelizację, podpisaną przez prezydenta pod koniec czerwca 2022 r.

Problemy z luką płacową
2022-06-06 15:23:26

Z badania czołowej firmy zajmującej się rekrutacją pracowników wynika, że ponad połowa pracujących kobiet w Polsce przyznaje, że spotyka się w pracy z gorszym traktowaniem niż mężczyźni. To samo badanie wskazuje, że tylko 28 procent mężczyzn mówi o podobnym problemie. Jednym z częstszych przejawów nierównego traktowania są różnice w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami zatrudnionymi na podobnych stanowiskach. Ten problem ujawniać się może przy obliczaniu tzw. luki płacowej, czyli różnicy pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet. O przepisach – dość nielicznych – które zobowiązują do obliczania i ujawniania wysokości luki płacowej w niektórych przedsiębiorstwach, a także o planowanych na przyszłość rozwiązaniach w przepisach europejskich opowiada Katarzyna Sarek-Sadurska, radca prawny, kierująca działem prawa pracy w Deloitte Legal.
Z badania czołowej firmy zajmującej się rekrutacją pracowników wynika, że ponad połowa pracujących kobiet w Polsce przyznaje, że spotyka się w pracy z gorszym traktowaniem niż mężczyźni. To samo badanie wskazuje, że tylko 28 procent mężczyzn mówi o podobnym problemie. Jednym z częstszych przejawów nierównego traktowania są różnice w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami zatrudnionymi na podobnych stanowiskach. Ten problem ujawniać się może przy obliczaniu tzw. luki płacowej, czyli różnicy pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet. O przepisach – dość nielicznych – które zobowiązują do obliczania i ujawniania wysokości luki płacowej w niektórych przedsiębiorstwach, a także o planowanych na przyszłość rozwiązaniach w przepisach europejskich opowiada Katarzyna Sarek-Sadurska, radca prawny, kierująca działem prawa pracy w Deloitte Legal.

Jak się przygotować do nowego systemu e-faktur?
2022-04-27 14:08:44

Nadchodzi kolejna rewolucja w elektronicznych rozliczeniach podatkowych: e-faktury. To zupełnie nowy system faktur elektronicznych, które od razu po wystawieniu będą trafiały do administracji skarbowej, a za jej pośrednictwem – do klienta. Ma to służyć usprawnieniu bieżącej kontroli nad operacjami gospodarczymi przedsiębiorców, ale też zmniejszeniu liczby kontroli dokonywanych w siedzibach firm. Nowe faktury będą ujednolicone dla wszystkich podatników. Będą zawierały też więcej informacji, niż dzisiejsze. To może oznaczać konieczność nie tylko zainstalowania nowych wersji programów finansowo-księgowych, ale też przeorganizowania obiegu informacji w większych firmach, by wszystkie dane na fakturze były prawidłowe. O tym, jak się przygotować do wystawiania nowych faktur opowiada Piotr Barański, starszy menedżer w zespole doradztwa podatkowego Deloitte.
Nadchodzi kolejna rewolucja w elektronicznych rozliczeniach podatkowych: e-faktury. To zupełnie nowy system faktur elektronicznych, które od razu po wystawieniu będą trafiały do administracji skarbowej, a za jej pośrednictwem – do klienta. Ma to służyć usprawnieniu bieżącej kontroli nad operacjami gospodarczymi przedsiębiorców, ale też zmniejszeniu liczby kontroli dokonywanych w siedzibach firm. Nowe faktury będą ujednolicone dla wszystkich podatników. Będą zawierały też więcej informacji, niż dzisiejsze. To może oznaczać konieczność nie tylko zainstalowania nowych wersji programów finansowo-księgowych, ale też przeorganizowania obiegu informacji w większych firmach, by wszystkie dane na fakturze były prawidłowe. O tym, jak się przygotować do wystawiania nowych faktur opowiada Piotr Barański, starszy menedżer w zespole doradztwa podatkowego Deloitte.

Ukraińscy uchodźcy w Polsce
2022-03-31 14:52:34

W obliczu tak wielkiego napływu uchodźców do Polski uchwalono specjalną ustawę, która ułatwi ukraińskim obywatelom legalizację pobytu, a także podejmowanie pracy i nauki oraz otrzymywanie świadczeń socjalnych.
W obliczu tak wielkiego napływu uchodźców do Polski uchwalono specjalną ustawę, która ułatwi ukraińskim obywatelom legalizację pobytu, a także podejmowanie pracy i nauki oraz otrzymywanie świadczeń socjalnych.

Estoński CIT
2022-03-07 09:23:51

Jedną z korzystnych zmian dla podatników, jaka obowiązuje od 1 stycznia tego roku są znowelizowane przepisy o tak zwanym estońskim CIT. To rozwiązanie w ogólnej koncepcji pozwalające spółkom na niepłacenie podatku aż do momentu wypłaty dywidendy właścicielom. Celem tego rozwiązania, zastosowanego pierwotnie właśnie w Estonii jest promocja przeznaczania wypracowanego zysku na rozwój danej spółki. Estoński CIT wprowadzono do polskiej ustawy o podatku dochodowym już 1 stycznia 2021 roku, jednak nie spełniły swojej roli. Choć rząd przewidywał, że skorzysta z nich ponad 200 tysięcy podmiotów, zadeklarowało to tylko około trzystu. W ramach tzw. Polskiego Ładu przepisy te zliberalizowano tak, aby były bardziej atrakcyjne. O tym, jak i co się zmieniło w tych regulacjach i jakie mogą być ich skutki, opowiadają doradcy podatkowi w Deloitte, Michał Klimczak i Maciej Guzek.
Jedną z korzystnych zmian dla podatników, jaka obowiązuje od 1 stycznia tego roku są znowelizowane przepisy o tak zwanym estońskim CIT. To rozwiązanie w ogólnej koncepcji pozwalające spółkom na niepłacenie podatku aż do momentu wypłaty dywidendy właścicielom. Celem tego rozwiązania, zastosowanego pierwotnie właśnie w Estonii jest promocja przeznaczania wypracowanego zysku na rozwój danej spółki. Estoński CIT wprowadzono do polskiej ustawy o podatku dochodowym już 1 stycznia 2021 roku, jednak nie spełniły swojej roli. Choć rząd przewidywał, że skorzysta z nich ponad 200 tysięcy podmiotów, zadeklarowało to tylko około trzystu. W ramach tzw. Polskiego Ładu przepisy te zliberalizowano tak, aby były bardziej atrakcyjne. O tym, jak i co się zmieniło w tych regulacjach i jakie mogą być ich skutki, opowiadają doradcy podatkowi w Deloitte, Michał Klimczak i Maciej Guzek.

Polski Ład – nowinki dla podatników CIT
2022-02-24 10:54:03

Tak zwany Polski Ład czyli wielki pakiet nowych przepisów podatkowych obowiązuje od początku 2022 roku i wzbudza ogromne emocje wśród przedsiębiorców, pracowników, a nawet urzędników skarbowych. Na razie jego skutki były najbardziej widoczne w sferze obliczania zaliczek na PIT od wynagrodzeń. Jednak pakiet ten oznacza także wiele innych zmian dla przedsiębiorców, także w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. To zmiany na korzyść w postaci nowych ulg czy udogodnień w stosowaniu ulg już istniejących. Wiele pytań generuje np. nowy podatek przychodowy i inne rozwiązania, których celem ma być w uzasadnieniu regulatora dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany dotkną nawet prostej działalności gospodarczej polegającej na wynajmie lokali. O tym czego mogą się spodziewać przedsiębiorcy po nowych porządkach podatkowych opowiada Bartłomiej Suszko, doradca podatkowy, partner w Deloitte.
Tak zwany Polski Ład czyli wielki pakiet nowych przepisów podatkowych obowiązuje od początku 2022 roku i wzbudza ogromne emocje wśród przedsiębiorców, pracowników, a nawet urzędników skarbowych. Na razie jego skutki były najbardziej widoczne w sferze obliczania zaliczek na PIT od wynagrodzeń. Jednak pakiet ten oznacza także wiele innych zmian dla przedsiębiorców, także w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. To zmiany na korzyść w postaci nowych ulg czy udogodnień w stosowaniu ulg już istniejących. Wiele pytań generuje np. nowy podatek przychodowy i inne rozwiązania, których celem ma być w uzasadnieniu regulatora dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany dotkną nawet prostej działalności gospodarczej polegającej na wynajmie lokali. O tym czego mogą się spodziewać przedsiębiorcy po nowych porządkach podatkowych opowiada Bartłomiej Suszko, doradca podatkowy, partner w Deloitte.

E-DD - elektronizacja przemieszczeń szeregu wyrobów akcyzowych
2022-02-01 11:54:27

Z dniem 1 lutego 2022 r. wszedł w życie elektroniczny system dokumentowania przemieszczenia wyrobów akcyzowych korzystających z preferencji akcyzowych.
Z dniem 1 lutego 2022 r. wszedł w życie elektroniczny system dokumentowania przemieszczenia wyrobów akcyzowych korzystających z preferencji akcyzowych.

Grupy VAT
2021-11-09 09:04:57

Od przyszłego roku podatnicy VAT będą mogli łączyć się w grupy i występować jako jeden podatnik. Grupy VAT będą nieco podobne do podatkowych grup kapitałowych tworzonych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Kilku podatników będzie występowało wobec władz skarbowych jako jeden podatnik, a transakcje pomiędzy członkami grupy będą wolne od tego podatku. Utworzenie takiej grupy będzie jednak wymagało wykazania związków kapitałowych, ekonomicznych i organizacyjnych między jej członkami. Takie wymogi stawia uchwalona już nowelizacja ustawy o VAT. O tym, komu będzie się opłacało tworzyć grupy VAT, jakie wymogi trzeba spełnić do ich zakładania, a także o obszarach niepewności co do tej nowinki opowiadają doradcy podatkowi w Deloitte: Sylwia Adamczyk-Kaczmara i Przemysław Skorupa.
Od przyszłego roku podatnicy VAT będą mogli łączyć się w grupy i występować jako jeden podatnik. Grupy VAT będą nieco podobne do podatkowych grup kapitałowych tworzonych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Kilku podatników będzie występowało wobec władz skarbowych jako jeden podatnik, a transakcje pomiędzy członkami grupy będą wolne od tego podatku. Utworzenie takiej grupy będzie jednak wymagało wykazania związków kapitałowych, ekonomicznych i organizacyjnych między jej członkami. Takie wymogi stawia uchwalona już nowelizacja ustawy o VAT. O tym, komu będzie się opłacało tworzyć grupy VAT, jakie wymogi trzeba spełnić do ich zakładania, a także o obszarach niepewności co do tej nowinki opowiadają doradcy podatkowi w Deloitte: Sylwia Adamczyk-Kaczmara i Przemysław Skorupa.

Praca zdalna w kraju i za granicą
2021-10-08 15:44:29

Nowoczesna technika sprawiła, że już od kilku lat pracownik nie musi zjawiać się w biurze, by efektywnie pracować. Łącza telefoniczne i internetowe oraz komputery sprawiły, że tę samą pracę można wykonywać w domu lub dowolnym innym miejscu, czasem nawet tysiące kilometrów od siedziby pracodawcy. Pojawiły się też regulacje prawa pracy dotyczące takich sytuacji. Realia pandemiczne sprawiły, że praca zdalna stała się zjawiskiem masowym. Powstały też problemy wcześniej nieznane. Niektórzy pracownicy pozostają na dłużej za granicą i stamtąd świadczą pracę, co przynosi skutki w opodatkowaniu. Ci, którzy pracują zdalnie w kraju, otrzymali różne świadczenia od pracodawcy w związku z tą pracą i powstało pytanie, jak je opodatkować. Z drugiej strony, wielu pracownikom taki styl pracy nie dopowiada i woleliby pracować w siedzibie swojej firmy. Czy i jak pracodawca może im nakazać pozostanie w domu? Tych i innych pytań rodzi się znacznie więcej.
Nowoczesna technika sprawiła, że już od kilku lat pracownik nie musi zjawiać się w biurze, by efektywnie pracować. Łącza telefoniczne i internetowe oraz komputery sprawiły, że tę samą pracę można wykonywać w domu lub dowolnym innym miejscu, czasem nawet tysiące kilometrów od siedziby pracodawcy. Pojawiły się też regulacje prawa pracy dotyczące takich sytuacji. Realia pandemiczne sprawiły, że praca zdalna stała się zjawiskiem masowym. Powstały też problemy wcześniej nieznane. Niektórzy pracownicy pozostają na dłużej za granicą i stamtąd świadczą pracę, co przynosi skutki w opodatkowaniu. Ci, którzy pracują zdalnie w kraju, otrzymali różne świadczenia od pracodawcy w związku z tą pracą i powstało pytanie, jak je opodatkować. Z drugiej strony, wielu pracownikom taki styl pracy nie dopowiada i woleliby pracować w siedzibie swojej firmy. Czy i jak pracodawca może im nakazać pozostanie w domu? Tych i innych pytań rodzi się znacznie więcej.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie