Zrozumienie Snów i Wizji (sny, interpretacja snów)

Kurs "Zrozumienie Snów i Wizji" pozwoli ci zrozumieć metaforyczny język Boga, który ma swoje podstawy w Piśmie Świętym. Czy Bóg przemawia przez sny? Dlaczego miałby używać tak tajemniczej formy komunikacji? Co oznaczają symbole? Ten kurs opracowany został przez Johna Paula Jacksona na podstawie ponad 30-letniego doświadczenia! Facebook Grupa: https://www.facebook.com/groups/Sluzba.Prorocza.kchwcz YouTube: https://www.youtube.com/c/snyiwizjepl?sub_confirmation=1 Facebook: https://www.facebook.com/snyiwizje Instagram: https://www.instagram.com/snyiwizje.pl


Odcinki od najnowszych:

14. Symbole w snach i ich znaczenie cz.1 - John Paul Jackson
2021-09-20 03:45:32

Wstęp: Ta sekcja omawia znaczenie różnych symboli spotykanych w snach. Dlatego należy je opisywać jako definicje symboliczne/ metaforyczne. I. Kolory - Znaczenie Pozytywne - Znaczenie Negatywne Czerwony: Namaszczenie, Mądrość, Odkupienie Gniew, Wojna Niebieski: Objawienie, Społeczność Depresja Zielony: Sumienie Zazdrość, Pycha Brązowy: Współczucie Kompromis Złoty/Bursztynowy: Czystość Bałwochwalstwo Purpurowy: Autorytet Fałszywy autorytet Pomarańczowy: Wytrwałość Upór Srebrny: Odkupienie, Łaska Legalizm, własna sprawiedliwość Żółty: Dary, Nadzieja Strach, Pycha, Intelektualizm Różowy: Bycie jak dziecko, Miłość Dziecinność Szary: Dojrzałość, Honor Słabość Biały: Sprawiedliwość, Świętość Duch religijny II. Emocje       Jakie emocje sen budził?       Pamiętaj, że pewne kolory korelują z pewnymi emocjami.       Na przykład: Czy odczuwałeś we śnie napięcie, agresję lub harmonię?       W jaki sposób ludzie lub  stworzenia odnosili się do siebie we śnie?

14. Symbole w snach i ich znaczenie cz.1 - John Paul Jackson
2021-09-20 03:45:32

Wstęp: Ta sekcja omawia znaczenie różnych symboli spotykanych w snach. Dlatego należy je opisywać jako definicje symboliczne/ metaforyczne. I. Kolory - Znaczenie Pozytywne - Znaczenie Negatywne Czerwony: Namaszczenie, Mądrość, Odkupienie Gniew, Wojna Niebieski: Objawienie, Społeczność Depresja Zielony: Sumienie Zazdrość, Pycha Brązowy: Współczucie Kompromis Złoty/Bursztynowy: Czystość Bałwochwalstwo Purpurowy: Autorytet Fałszywy autorytet Pomarańczowy: Wytrwałość Upór Srebrny: Odkupienie, Łaska Legalizm, własna sprawiedliwość Żółty: Dary, Nadzieja Strach, Pycha, Intelektualizm Różowy: Bycie jak dziecko, Miłość Dziecinność Szary: Dojrzałość, Honor Słabość Biały: Sprawiedliwość, Świętość Duch religijny II. Emocje       Jakie emocje sen budził?       Pamiętaj, że pewne kolory korelują z pewnymi emocjami.       Na przykład: Czy odczuwałeś we śnie napięcie, agresję lub harmonię?       W jaki sposób ludzie lub  stworzenia odnosili się do siebie we śnie?

13. Widma Światła - John Paul Jackson
2021-09-20 03:38:20

I. Widma światła       1 Jana 1:5 “Bóg jest światłością.”       Ks. Rodzaju 1:3 “I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość” A. Ten, który jest światłością, powiedział: niech stanie się światłość. 1 - Światło, które świeci przez pryzmat zamienia się w tęczę. Isaac Newton odkrył, że przepuszczenie światła przez pryzmat daje cudowny efekt — zamienia się ono w tęczę. Ile ścian posiada pryzmat? Trzy Czego jest to symbolem? Trójcy Barwy są pochodną światła Barwy składają się ze światła 2 - Ile kolorów widzimy podczas rozszczepienia światła przez pryzmat? Siedem Z ilu kolorów składa się tęcza? Z siedmiu 3 - Ile jest Duchów Bożych? Ks. Objawienia 3:1 “A do anioła kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, który ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy”. Ks. Objawienia 4:5 “Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się siedem ognistych pochodni, które są siedmioma Duchami Boga”. Ks. Objawienia 5:6 “I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami, i między starszymi stał Baranek jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma Duchami Boga posłanymi na całą ziemię”. 4 - Siedem Duchów Bożych: a) “I spocznie na nim Duch Pana, b) duch mądrości, c) i rozumu, d) duch rady e) i mocy, f) duch poznania g) i duch bojaźni Pana” (Ks. Izajasza 11:2). Ks. Objawienia 3:1 “A do anioła kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, który ma siedem Duchów Boga”. Z jedynego Boga, który jest Światłem przechodzącym przez pryzmat Trójcy, wychodzi siedem duchów Bożych. Bóg objawia swoje światło w siedmiu kolorach tęczy. Bóg stworzył tęczę jako symbol przymierza. Wybrał siedem kolorów tęczy aby reprezentowały jego przymierze i jego siedem Duchów. Tęcza mówi o Nim. W tym przymierzu przyrzekł na samego siebie.

13. Widma Światła - John Paul Jackson
2021-09-20 03:38:20

I. Widma światła       1 Jana 1:5 “Bóg jest światłością.”       Ks. Rodzaju 1:3 “I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość” A. Ten, który jest światłością, powiedział: niech stanie się światłość. 1 - Światło, które świeci przez pryzmat zamienia się w tęczę. Isaac Newton odkrył, że przepuszczenie światła przez pryzmat daje cudowny efekt — zamienia się ono w tęczę. Ile ścian posiada pryzmat? Trzy Czego jest to symbolem? Trójcy Barwy są pochodną światła Barwy składają się ze światła 2 - Ile kolorów widzimy podczas rozszczepienia światła przez pryzmat? Siedem Z ilu kolorów składa się tęcza? Z siedmiu 3 - Ile jest Duchów Bożych? Ks. Objawienia 3:1 “A do anioła kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, który ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy”. Ks. Objawienia 4:5 “Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się siedem ognistych pochodni, które są siedmioma Duchami Boga”. Ks. Objawienia 5:6 “I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami, i między starszymi stał Baranek jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma Duchami Boga posłanymi na całą ziemię”. 4 - Siedem Duchów Bożych: a) “I spocznie na nim Duch Pana, b) duch mądrości, c) i rozumu, d) duch rady e) i mocy, f) duch poznania g) i duch bojaźni Pana” (Ks. Izajasza 11:2). Ks. Objawienia 3:1 “A do anioła kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, który ma siedem Duchów Boga”. Z jedynego Boga, który jest Światłem przechodzącym przez pryzmat Trójcy, wychodzi siedem duchów Bożych. Bóg objawia swoje światło w siedmiu kolorach tęczy. Bóg stworzył tęczę jako symbol przymierza. Wybrał siedem kolorów tęczy aby reprezentowały jego przymierze i jego siedem Duchów. Tęcza mówi o Nim. W tym przymierzu przyrzekł na samego siebie.

12. 20 kategorii snów, sny duszewne cz.2 - John Paul Jackson
2021-09-20 03:30:43

11 - Sny nadające kierunek W Ewangelii Mateusza 2:13 powiedziano Józefowi aby poszedł do domu inną drogą, niż planował. 12 - Sny wstawiennicze Są nam dawane po to, abyśmy modlili się za kogoś innego lub za jakąś sprawę. Modlitwy, które są ich wynikiem mogą przynosić natychmiastowe rezultaty. Możemy też efekty naszych modlitw zobaczyć dopiero w odległej przyszłości. Gdy budzisz się z ogromnym poczuciem przynaglenia wiedz, że sen jest "na teraz". 13 - Sny prorocze i objawiające Pokazują to, co wydarzy się w przyszłości. 14 - Mroczne sny Sny, które są pozbawione koloru - barwy są czarno-białe lub w skali szarości. Objawiają plany wroga. Barwy i światło pochodzą od Boga i są w Nim, natomiast w ciemności nie ma żadnych barw. Nawet jeśli sen wydaje się być dobry, nie daj się zwieść (jest czarno-biały). Sny pełne barw mówią o tym, czego chce Bóg. Sny czarno-białe lub w odcieniach szarości mówią o tym, czego chce Szatan. 15 - Sny walki duchowej Sny, w których my, lub inni jesteśmy atakowani. Zazwyczaj w ich treść wpleciony będzie motyw zagrożenia życia – będzie je charakteryzować atmosfera przynaglenia. Akcja zazwyczaj będzie dziać się w nocy lub przestrzeni o ograniczonej ilości światła. Są czarno-białe Możemy walczyć w takim śnie; wtedy jest to sen świadomy (do późniejszego omówienia). 16 - Sny lękowe Nasze lęki otwierają nas na sny o tym, czego się boimy lub czego spełnienia się boimy. Często nazywa się to koszmarami, doświadczanie ich jest efektem tego, że pozwalamy aby strach był częścią naszego życia. Pozwalanie sobie na lęk jest jak otwieranie drzwi wrogowi. Gdy się czegoś boimy, sprawiamy, że to przybiera na sile. Tworzymy w swoim życiu przestrzeń rzeczom, na których się skupiamy. 17 - Sny inwencji (wynalazków). W takich snach uwalniana jest kreatywność. 18 - Sny słowa wiedzy Przynoszą rozwiązania i odpowiedzi na problemy w naszym życiu. Mogą odnosić się do życia osobistego, kwestii interpersonalnych, do pracy czy służby. 19 - Sny uwalniające Dosłownie uwalniają od demonów oraz przynoszą zwycięstwo podczas ataku duchowego. Można się do nich odnosić jak do procesu uwolnienia - tylko we śnie. 20 - Sny duszewne Manifestują w snach nasze osobiste pragnienia. Są jednym ze sposobów na jakie nasza dusza wyraża się.

12. 20 kategorii snów, sny duszewne cz.2 - John Paul Jackson
2021-09-20 03:30:43

11 - Sny nadające kierunek W Ewangelii Mateusza 2:13 powiedziano Józefowi aby poszedł do domu inną drogą, niż planował. 12 - Sny wstawiennicze Są nam dawane po to, abyśmy modlili się za kogoś innego lub za jakąś sprawę. Modlitwy, które są ich wynikiem mogą przynosić natychmiastowe rezultaty. Możemy też efekty naszych modlitw zobaczyć dopiero w odległej przyszłości. Gdy budzisz się z ogromnym poczuciem przynaglenia wiedz, że sen jest "na teraz". 13 - Sny prorocze i objawiające Pokazują to, co wydarzy się w przyszłości. 14 - Mroczne sny Sny, które są pozbawione koloru - barwy są czarno-białe lub w skali szarości. Objawiają plany wroga. Barwy i światło pochodzą od Boga i są w Nim, natomiast w ciemności nie ma żadnych barw. Nawet jeśli sen wydaje się być dobry, nie daj się zwieść (jest czarno-biały). Sny pełne barw mówią o tym, czego chce Bóg. Sny czarno-białe lub w odcieniach szarości mówią o tym, czego chce Szatan. 15 - Sny walki duchowej Sny, w których my, lub inni jesteśmy atakowani. Zazwyczaj w ich treść wpleciony będzie motyw zagrożenia życia – będzie je charakteryzować atmosfera przynaglenia. Akcja zazwyczaj będzie dziać się w nocy lub przestrzeni o ograniczonej ilości światła. Są czarno-białe Możemy walczyć w takim śnie; wtedy jest to sen świadomy (do późniejszego omówienia). 16 - Sny lękowe Nasze lęki otwierają nas na sny o tym, czego się boimy lub czego spełnienia się boimy. Często nazywa się to koszmarami, doświadczanie ich jest efektem tego, że pozwalamy aby strach był częścią naszego życia. Pozwalanie sobie na lęk jest jak otwieranie drzwi wrogowi. Gdy się czegoś boimy, sprawiamy, że to przybiera na sile. Tworzymy w swoim życiu przestrzeń rzeczom, na których się skupiamy. 17 - Sny inwencji (wynalazków). W takich snach uwalniana jest kreatywność. 18 - Sny słowa wiedzy Przynoszą rozwiązania i odpowiedzi na problemy w naszym życiu. Mogą odnosić się do życia osobistego, kwestii interpersonalnych, do pracy czy służby. 19 - Sny uwalniające Dosłownie uwalniają od demonów oraz przynoszą zwycięstwo podczas ataku duchowego. Można się do nich odnosić jak do procesu uwolnienia - tylko we śnie. 20 - Sny duszewne Manifestują w snach nasze osobiste pragnienia. Są jednym ze sposobów na jakie nasza dusza wyraża się.

11. 20 kategorii snów, sny duszewne - John Paul Jackson
2021-09-20 03:24:22

Poniższa lista ma pomóc w ustaleniu rodzaju snu, co z kolei pomaga w procesie tłumaczenia. Ta lista nie ogranicza liczby rodzajów snów tylko do dwudziestu, poza tym należy pamiętać, że sny bardzo często kwalifikują się do kilku kategorii jednocześnie. 1 - Sny uzdrowienia Sny, które leczą zerwane relacje. Twoje opinie o innych mogą ulec zmianie. We śnie tego rodzaju możesz zostać uwolniony aby wybaczyć innym i spojrzeć na nich z Bożej 2 - Sny oczyszczenia Te sny oczyszczają nas z codziennych doświadczeń, które mają potencjał, aby zanieczyścić nas duchowo. Oczyszczają z tych rzeczy, które przeszły przez „bramę oczu”. Jeżeli we śnie jesteś obserwatorem, to oznacza że to nie jest sen oczyszczający. 3 - Sny powołania Pokazują powołanie lub namaszczenie. Możesz śnić o wydarzeniu, które będzie miało miejsce w przyszłości. We śnie robisz coś, co wskazuje na określone powołanie lub namaszczenie. 4 - Sny ostrzegawcze Ostrzegają śniącego, aby nie robił pewnych rzeczy. Możesz mieć powtarzające się sny ostrzegawcze, które wydają się różne, ale dotyczą tego samego. Są Bożą Łaską, która mówi ci, żę jakaś rzecz w twoim życiu uwolni sąd lub zaatakuje cię. Zwróć uwagę na historię Labana w Księdze Rodzaju 31 roz. 5 - Sny fałszywe Sny, których powstanie prowokuje wróg. Księga Zachariasza 10:2 “Bożki wypowiadają bowiem słowa próżności, a wróżbici prorokują kłamstwo. . .” Przychodzą przez naszą duszę. Ujawniają plany wroga. Możemy wtedy sprzeciwić się tym planom i ogłosić, że zamiast nich wypełni się wola Boża. 6 - Sny, których źródłem jest ciało Mogą być rezultatem choroby fizycznej. Mogą się również pojawić w ostatnim trymestrze ciąży. 7 - Sny powstałe pod wpływem związków chemicznych Wywołane przez leki, alkohol czy żywność. Leki wywołujące taki sen mogą być lekami zarówno na receptę, bez recepty lub nawet mogą być ziołowe. 8 - Sny ujawniające nasz stan Pokazują nam w jakim miejscu jesteśmy z Bogiem. Wskazują na obszary, w których mamy problemy i wymagają one rozwiązania. Dotyczą zarówno kwestii których jesteśmy świadomi i takich których nie jesteśmy świadomi. 9 - Sny dodające odwagi Mają nas zachęcić, podbudować naszą wiarę Zwróć uwagę na przykład Jakuba w 31 rozdziale Księgi Rodzaju. . Otrzymał sen, który mówił mu aby wybrał sobie owce plamiste i cętkowane; miał przez Boga zostać pobłogosławiony, jeśli okazałby posłuszeństwo temu słowu. Potrzebował do tego odwagi, ponieważ było to sprzeczne z jego teologią oraz zrozumieniem hodowli zwierząt. W tamtych czasach uważano owce cętkowane i nakrapiane za nieczyste i zmutowane. 10 - Sny korekty Sny, które konfrontują postawy i opinie, Czy wierzysz, że sny i wizje mogą zmienić Twoje zdanie? (Piotr, Dz. Ap. 10)

11. 20 kategorii snów, sny duszewne - John Paul Jackson
2021-09-20 03:24:22

Poniższa lista ma pomóc w ustaleniu rodzaju snu, co z kolei pomaga w procesie tłumaczenia. Ta lista nie ogranicza liczby rodzajów snów tylko do dwudziestu, poza tym należy pamiętać, że sny bardzo często kwalifikują się do kilku kategorii jednocześnie. 1 - Sny uzdrowienia Sny, które leczą zerwane relacje. Twoje opinie o innych mogą ulec zmianie. We śnie tego rodzaju możesz zostać uwolniony aby wybaczyć innym i spojrzeć na nich z Bożej 2 - Sny oczyszczenia Te sny oczyszczają nas z codziennych doświadczeń, które mają potencjał, aby zanieczyścić nas duchowo. Oczyszczają z tych rzeczy, które przeszły przez „bramę oczu”. Jeżeli we śnie jesteś obserwatorem, to oznacza że to nie jest sen oczyszczający. 3 - Sny powołania Pokazują powołanie lub namaszczenie. Możesz śnić o wydarzeniu, które będzie miało miejsce w przyszłości. We śnie robisz coś, co wskazuje na określone powołanie lub namaszczenie. 4 - Sny ostrzegawcze Ostrzegają śniącego, aby nie robił pewnych rzeczy. Możesz mieć powtarzające się sny ostrzegawcze, które wydają się różne, ale dotyczą tego samego. Są Bożą Łaską, która mówi ci, żę jakaś rzecz w twoim życiu uwolni sąd lub zaatakuje cię. Zwróć uwagę na historię Labana w Księdze Rodzaju 31 roz. 5 - Sny fałszywe Sny, których powstanie prowokuje wróg. Księga Zachariasza 10:2 “Bożki wypowiadają bowiem słowa próżności, a wróżbici prorokują kłamstwo. . .” Przychodzą przez naszą duszę. Ujawniają plany wroga. Możemy wtedy sprzeciwić się tym planom i ogłosić, że zamiast nich wypełni się wola Boża. 6 - Sny, których źródłem jest ciało Mogą być rezultatem choroby fizycznej. Mogą się również pojawić w ostatnim trymestrze ciąży. 7 - Sny powstałe pod wpływem związków chemicznych Wywołane przez leki, alkohol czy żywność. Leki wywołujące taki sen mogą być lekami zarówno na receptę, bez recepty lub nawet mogą być ziołowe. 8 - Sny ujawniające nasz stan Pokazują nam w jakim miejscu jesteśmy z Bogiem. Wskazują na obszary, w których mamy problemy i wymagają one rozwiązania. Dotyczą zarówno kwestii których jesteśmy świadomi i takich których nie jesteśmy świadomi. 9 - Sny dodające odwagi Mają nas zachęcić, podbudować naszą wiarę Zwróć uwagę na przykład Jakuba w 31 rozdziale Księgi Rodzaju. . Otrzymał sen, który mówił mu aby wybrał sobie owce plamiste i cętkowane; miał przez Boga zostać pobłogosławiony, jeśli okazałby posłuszeństwo temu słowu. Potrzebował do tego odwagi, ponieważ było to sprzeczne z jego teologią oraz zrozumieniem hodowli zwierząt. W tamtych czasach uważano owce cętkowane i nakrapiane za nieczyste i zmutowane. 10 - Sny korekty Sny, które konfrontują postawy i opinie, Czy wierzysz, że sny i wizje mogą zmienić Twoje zdanie? (Piotr, Dz. Ap. 10)

10. Intuicyjne zapamiętywanie snów - John Paul Jackson
2021-09-20 03:22:34

I. Nowe sposoby zapisywania snów wychodzące poza układ linearny A. Sny funkcjonują poza ograniczeniami typowo ludzkich struktur. Nie są ograniczone takimi rzeczami jak: logika, czas, przestrzeń, kształt, kolor czy odległość. B. W naturalny sposób przychodzi nam opowiadanie naszych snów w liniowy sposób, tak samo naturalnie przychodzi nam zapisywanie snów w liniach poziomych. Sny nie są ograniczone rozumem ani tym, co postrzegamy za normę - powinniśmy więc nauczyć się je zapisywać w kreatywny i nietypowy sposób. C. Często problemy pojawiają się, gdy osoba myśląca na sposób podmiotowy rejestruje swoje sny na sposób przedmiotowy. Możemy tak bardzo skupić się na zapisaniu wszystkiego w porządku chronologicznym, że robiąc to zatracimy sens snu. II. Podmiotowe metody zapisu A. Tym z was, którym trudno funkcjonuje się w ramach liniowego myślenia, zalecam unikanie klasycznych metod liniowego zapisu. Zamiast tego proponuję wam wypróbować następujące metody: Ignoruj całe zdania lub strukturę zdania. Zapomnij o przejrzystym zapisie akapitowym. Klasyfikuj rzeczy według ruchu w czasie i przestrzeni. Elementy snu kategoryzuj według silnie odczuwanych emocji lub wrażeń. Zapisuj sny w formie kwadratu, spirali, lub koncentrycznego koła (patrz: przykłady). Niech linie narracji płyną w swobodny sposób. Zapisz różne części snu, np. zmiany scen na oddzielnych kartkach papieru. Następnie zszyj je razem, tworząc sekcje podobne do rozdziałów w książce. Podkreśl niektóre słowa, używając większego lub grubszego pisma. Używaj różnych stylów pisania. Na przykład niektóre słowa wydrukuj, a inne zapisuj używając kursywy. Zrób mapę snu, rysując linie lub strzałki, aby pokazać kierunek w jakim sen się rozwijał. Bądź kreatywny - przekazuj treści rysując np. ludziki. B. Często jest tak, że zapis podmiotowy pozwala nam nie tylko wychwycić wszystkie szczegóły ale także pozwala na silniejsze przywołanie emocji, odczuć oraz wiedzy, które towarzyszyły nam we śnie. C. Używanie tylko jednej techniki zapisu lub interpretacji grozi zaślepieniem poprzez trzymanie się tradycji - używając tylko jednej techniki zapisu możemy przeoczyć to, co oczywiste. Każda osoba odnajdzie styl, który dla niej jest najbardziej efektywny. Używając od czasu do czasu innego stylu przełamiemybariery w interpretacji. Użycie innej metody może pomóc nam zobaczyć wyraźniej to, co D. Nie ma reguły, która mówi, że każdy sen musi stanowić kompletną historię. Nie musi być nawet pełnym zdaniem! Często sny są tylko fragmentem zdania lub pojedynczym słowem. E. Przelanie słów na papier może wywrzeć trwały wpływ. Z tego powodu, to w jaki sposób sen został spisany - jaka została wybrana metoda, w jakim został spisany układzie, czy zawierał grafiki czy nie - będzie miało wpływ na proces uzyskiwania znaczenia snu. Jeśli interpretując sen dojdziesz do ściany, zapisz sen ponownie używając drugiej lub trzeciej metody zapisu. Użycie innego stylu często sprawia, że na powierzchnię wypływają wcześniej ukryte symbole czy kwestie. F. Każdy sen ma swoją niepowtarzalną atmosferę. Często ta atmosfera jest jedynym wspomnieniem, które utrzymuje się po przebudzeniu. Już sam ten fakt sprawia, że opłaca się podjąć wysiłek potrzebny do zrozumienia swojego snu.    W takich przypadkach niekorzystanie z linearnego sposobu zapisu, po to, aby odkryć to, co podmiotowe, może być jedynym sposobem na zrozumienie znaczenia snu lub przypomnienie sobie jego treści. Obraz jest wart tysiąc słów. Bóg przemawia do nas na obrazach, ponieważ łatwiej je zapamiętać.

10. Intuicyjne zapamiętywanie snów - John Paul Jackson
2021-09-20 03:22:34

I. Nowe sposoby zapisywania snów wychodzące poza układ linearny A. Sny funkcjonują poza ograniczeniami typowo ludzkich struktur. Nie są ograniczone takimi rzeczami jak: logika, czas, przestrzeń, kształt, kolor czy odległość. B. W naturalny sposób przychodzi nam opowiadanie naszych snów w liniowy sposób, tak samo naturalnie przychodzi nam zapisywanie snów w liniach poziomych. Sny nie są ograniczone rozumem ani tym, co postrzegamy za normę - powinniśmy więc nauczyć się je zapisywać w kreatywny i nietypowy sposób. C. Często problemy pojawiają się, gdy osoba myśląca na sposób podmiotowy rejestruje swoje sny na sposób przedmiotowy. Możemy tak bardzo skupić się na zapisaniu wszystkiego w porządku chronologicznym, że robiąc to zatracimy sens snu. II. Podmiotowe metody zapisu A. Tym z was, którym trudno funkcjonuje się w ramach liniowego myślenia, zalecam unikanie klasycznych metod liniowego zapisu. Zamiast tego proponuję wam wypróbować następujące metody: Ignoruj całe zdania lub strukturę zdania. Zapomnij o przejrzystym zapisie akapitowym. Klasyfikuj rzeczy według ruchu w czasie i przestrzeni. Elementy snu kategoryzuj według silnie odczuwanych emocji lub wrażeń. Zapisuj sny w formie kwadratu, spirali, lub koncentrycznego koła (patrz: przykłady). Niech linie narracji płyną w swobodny sposób. Zapisz różne części snu, np. zmiany scen na oddzielnych kartkach papieru. Następnie zszyj je razem, tworząc sekcje podobne do rozdziałów w książce. Podkreśl niektóre słowa, używając większego lub grubszego pisma. Używaj różnych stylów pisania. Na przykład niektóre słowa wydrukuj, a inne zapisuj używając kursywy. Zrób mapę snu, rysując linie lub strzałki, aby pokazać kierunek w jakim sen się rozwijał. Bądź kreatywny - przekazuj treści rysując np. ludziki. B. Często jest tak, że zapis podmiotowy pozwala nam nie tylko wychwycić wszystkie szczegóły ale także pozwala na silniejsze przywołanie emocji, odczuć oraz wiedzy, które towarzyszyły nam we śnie. C. Używanie tylko jednej techniki zapisu lub interpretacji grozi zaślepieniem poprzez trzymanie się tradycji - używając tylko jednej techniki zapisu możemy przeoczyć to, co oczywiste. Każda osoba odnajdzie styl, który dla niej jest najbardziej efektywny. Używając od czasu do czasu innego stylu przełamiemybariery w interpretacji. Użycie innej metody może pomóc nam zobaczyć wyraźniej to, co D. Nie ma reguły, która mówi, że każdy sen musi stanowić kompletną historię. Nie musi być nawet pełnym zdaniem! Często sny są tylko fragmentem zdania lub pojedynczym słowem. E. Przelanie słów na papier może wywrzeć trwały wpływ. Z tego powodu, to w jaki sposób sen został spisany - jaka została wybrana metoda, w jakim został spisany układzie, czy zawierał grafiki czy nie - będzie miało wpływ na proces uzyskiwania znaczenia snu. Jeśli interpretując sen dojdziesz do ściany, zapisz sen ponownie używając drugiej lub trzeciej metody zapisu. Użycie innego stylu często sprawia, że na powierzchnię wypływają wcześniej ukryte symbole czy kwestie. F. Każdy sen ma swoją niepowtarzalną atmosferę. Często ta atmosfera jest jedynym wspomnieniem, które utrzymuje się po przebudzeniu. Już sam ten fakt sprawia, że opłaca się podjąć wysiłek potrzebny do zrozumienia swojego snu.    W takich przypadkach niekorzystanie z linearnego sposobu zapisu, po to, aby odkryć to, co podmiotowe, może być jedynym sposobem na zrozumienie znaczenia snu lub przypomnienie sobie jego treści. Obraz jest wart tysiąc słów. Bóg przemawia do nas na obrazach, ponieważ łatwiej je zapamiętać.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie