Zrozumienie Snów i Wizji (sny, interpretacja snów)

Kurs "Zrozumienie Snów i Wizji" pozwoli ci zrozumieć metaforyczny język Boga, który ma swoje podstawy w Piśmie Świętym. Czy Bóg przemawia przez sny? Dlaczego miałby używać tak tajemniczej formy komunikacji? Co oznaczają symbole? Ten kurs opracowany został przez Johna Paula Jacksona na podstawie ponad 30-letniego doświadczenia! Facebook Grupa: https://www.facebook.com/groups/Sluzba.Prorocza.kchwcz YouTube: https://www.youtube.com/c/snyiwizjepl?sub_confirmation=1 Facebook: https://www.facebook.com/snyiwizje Instagram: https://www.instagram.com/snyiwizje.pl


Odcinki od najnowszych:

4. Dlaczego sny są symboliczne? Terminy i pojęcia - John Paul Jackson
2021-09-03 17:51:23

“Wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny” (Dz. Ap. 2:17). – Pamiętaj o Kontinuum Dojrzałości z książki Sztuka słyszenia Boga. – Dojrzałość i zrozumienie są niezbędne, aby rozumieć sny. Pamiętaj o ogólnej zasadzie: sny są symboliczne, podczas gdy wizje mają charakter bardziej dosłowny. – Z tego powodu zrozumienie symboliki snów wymaga większej dojrzałości niż tej potrzebnej do rozumienia dosłownego przesłania wizji. Rozważmy wysoce sugestywny język jakiego używa Job opisując swoją reakcję oraz swoje zrozumienie snów i wizji, które uważał za pochodzące od Boga. Księga Joba 7:14–15 “Wtedy straszysz mnie snami i przerażasz mnie widzeniami; Tak że moja dusza wybrałaby sobie uduszenie, raczej śmierć niż życie.” – “Straszysz mnie” – Załamujesz mnie i dezorientujesz. – “Widzenia” – Przemawiać w symboliczny sposób. – “Przerażasz mnie” – Być przytłoczonym ogromem zachwytu. – “Wizje” – Kontemplować lub wpatrywać się w inny wymiar. Jeśli nie polegamy na Bogu przy interpretacji i nie studiujemy Jego parabolicznego i metaforycznego języka, my również możemy być zdezorientowani przez sny. Sny są transcendentne Sny nie są ograniczone wymiarami: – Wysokości, Głębokości, Szerokości, Czasu Sny nie są ograniczone żadnym wymiarem, ponieważ są narzędziem używanym przez Boga. Sny i wizje pozwalają nam być w dwóch lub więcej wymiarach jednocześnie. – Sny pozwalają nam być w przyszłości lub w przeszłości. – Nawet we śnie możemy opuścić miejsce, w którym jesteśmy, w jednej chwili przenosząc się tam, dokąd zmierzamy. – Sny pozwalają nam przekroczyć barierę naszego wieku oraz czasu. We śnie możemy być w naszym obecnym wieku np. mieszkając w naszym rodzinnym domu. – Możemy nawet patrzeć oczami kogoś innego, tak jakbyśmy postrzegali rzeczywistość z jego perspektywy. Często ma to na celu pomóc nam odczuć empatię do tej osoby. Nawiązuje to do przysłowiowego powiedzenia: „Wejść w czyjeś buty”. Często zamierzonym celem takiego zabiegu jest nasze wstawiennictwo za tę osobę. – Sny nie wydają się być w nas; raczej to my znajdujemy się we śnie. – Sny poruszają nas wewnątrz wymiarów i wydają się zmieniać materię w energię oraz chaos w porządek. Interpretacja może wywołać u śniącego spore dylematy – Interpretacja nie jest czymś, co nam się należy. Nie możemy żądać od Boga interpretacji ani jej na Nim wymuszać. Interpretacje są darem od Niego, często są przekazywane za pośrednictwem innych ludzi, tak jak dary Ducha Świętego. – Interpretacje są rezultatem coraz bliższej więzi z Bogiem. Coraz bliższa relacja z Bogiem zwiększa nasz wewnętrzny głód zrozumienia znaczenia snu. Prawdziwe sny od Boga wzbudzają ciekawość, która wymaga rozwikłania zagadki pokazanej nam minionej nocy. Niepokój w Twoim wewnętrznym człowieku doprowadzi cię do poszukiwania znaczenia ukrytego w symbolach. Sny mogą wywołać duchowy głód. Powstaje wtedy święte poczucie niezadowolenia. – Masz przeświadczenie, które mówi Ci, że Bóg powiedział Ci coś, czego jeszcze nie zrozumiałeś. – Możesz również odczuwać palące pragnienie wypełnienia pustki w Twoim wnętrzu. To uczucie pustki powodowało, że ​​królowie przemierzali narody w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, które Bóg postawił w ich duszach. Bóg wykorzysta nasze pragnienie uzyskania interpretacji, aby skłonić nas do szukania Go całym sercem. Czasem Bóg wstrzyma uzyskanie interpretacji po to aby sprawdzić i wzmocnić naszą wiarę. Być może problemem jest czas. W takim przypadku interpretacja nadejdzie we właściwym momencie. Bóg może zdecydować się na przekazanie nam interpretacji używając jednego z następujących sposobów: – Poprzez natychmiastowe ujawnienie znaczenia snu lub wizji przez anioła, tak jak Bóg uczynił to w przypadku Daniela (Księga Daniela 10:10–15). Księga Daniela 10:14 “Ale przybyłem, aby ci oznajmić, co spotka twój lud w dniach ostatecznych, bo to widzenie będzie jeszcze na te dni.” – Przez jednoczesne przekazywanie nam interpretacji snu w czasie jego trwania. Bó

4. Dlaczego sny są symboliczne? Terminy i pojęcia - John Paul Jackson
2021-09-03 17:51:23

“Wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny” (Dz. Ap. 2:17). – Pamiętaj o Kontinuum Dojrzałości z książki Sztuka słyszenia Boga. – Dojrzałość i zrozumienie są niezbędne, aby rozumieć sny. Pamiętaj o ogólnej zasadzie: sny są symboliczne, podczas gdy wizje mają charakter bardziej dosłowny. – Z tego powodu zrozumienie symboliki snów wymaga większej dojrzałości niż tej potrzebnej do rozumienia dosłownego przesłania wizji. Rozważmy wysoce sugestywny język jakiego używa Job opisując swoją reakcję oraz swoje zrozumienie snów i wizji, które uważał za pochodzące od Boga. Księga Joba 7:14–15 “Wtedy straszysz mnie snami i przerażasz mnie widzeniami; Tak że moja dusza wybrałaby sobie uduszenie, raczej śmierć niż życie.” – “Straszysz mnie” – Załamujesz mnie i dezorientujesz. – “Widzenia” – Przemawiać w symboliczny sposób. – “Przerażasz mnie” – Być przytłoczonym ogromem zachwytu. – “Wizje” – Kontemplować lub wpatrywać się w inny wymiar. Jeśli nie polegamy na Bogu przy interpretacji i nie studiujemy Jego parabolicznego i metaforycznego języka, my również możemy być zdezorientowani przez sny. Sny są transcendentne Sny nie są ograniczone wymiarami: – Wysokości, Głębokości, Szerokości, Czasu Sny nie są ograniczone żadnym wymiarem, ponieważ są narzędziem używanym przez Boga. Sny i wizje pozwalają nam być w dwóch lub więcej wymiarach jednocześnie. – Sny pozwalają nam być w przyszłości lub w przeszłości. – Nawet we śnie możemy opuścić miejsce, w którym jesteśmy, w jednej chwili przenosząc się tam, dokąd zmierzamy. – Sny pozwalają nam przekroczyć barierę naszego wieku oraz czasu. We śnie możemy być w naszym obecnym wieku np. mieszkając w naszym rodzinnym domu. – Możemy nawet patrzeć oczami kogoś innego, tak jakbyśmy postrzegali rzeczywistość z jego perspektywy. Często ma to na celu pomóc nam odczuć empatię do tej osoby. Nawiązuje to do przysłowiowego powiedzenia: „Wejść w czyjeś buty”. Często zamierzonym celem takiego zabiegu jest nasze wstawiennictwo za tę osobę. – Sny nie wydają się być w nas; raczej to my znajdujemy się we śnie. – Sny poruszają nas wewnątrz wymiarów i wydają się zmieniać materię w energię oraz chaos w porządek. Interpretacja może wywołać u śniącego spore dylematy – Interpretacja nie jest czymś, co nam się należy. Nie możemy żądać od Boga interpretacji ani jej na Nim wymuszać. Interpretacje są darem od Niego, często są przekazywane za pośrednictwem innych ludzi, tak jak dary Ducha Świętego. – Interpretacje są rezultatem coraz bliższej więzi z Bogiem. Coraz bliższa relacja z Bogiem zwiększa nasz wewnętrzny głód zrozumienia znaczenia snu. Prawdziwe sny od Boga wzbudzają ciekawość, która wymaga rozwikłania zagadki pokazanej nam minionej nocy. Niepokój w Twoim wewnętrznym człowieku doprowadzi cię do poszukiwania znaczenia ukrytego w symbolach. Sny mogą wywołać duchowy głód. Powstaje wtedy święte poczucie niezadowolenia. – Masz przeświadczenie, które mówi Ci, że Bóg powiedział Ci coś, czego jeszcze nie zrozumiałeś. – Możesz również odczuwać palące pragnienie wypełnienia pustki w Twoim wnętrzu. To uczucie pustki powodowało, że ​​królowie przemierzali narody w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, które Bóg postawił w ich duszach. Bóg wykorzysta nasze pragnienie uzyskania interpretacji, aby skłonić nas do szukania Go całym sercem. Czasem Bóg wstrzyma uzyskanie interpretacji po to aby sprawdzić i wzmocnić naszą wiarę. Być może problemem jest czas. W takim przypadku interpretacja nadejdzie we właściwym momencie. Bóg może zdecydować się na przekazanie nam interpretacji używając jednego z następujących sposobów: – Poprzez natychmiastowe ujawnienie znaczenia snu lub wizji przez anioła, tak jak Bóg uczynił to w przypadku Daniela (Księga Daniela 10:10–15). Księga Daniela 10:14 “Ale przybyłem, aby ci oznajmić, co spotka twój lud w dniach ostatecznych, bo to widzenie będzie jeszcze na te dni.” – Przez jednoczesne przekazywanie nam interpretacji snu w czasie jego trwania. Bó

3. Historyczne spojrzenie na sny - John Paul Jackson
2021-09-03 17:47:14

Sny w Historii Spojrzenie współczesnej psychoterapii W tym ujęciu sny mówią jedynie o rzeczach, które dotyczą bezpośrednio osoby śniącej. Są to nierozwiązane kwestie dotyczące emocji, sprawy, których osoba nie chce się o sobie przyznać, rzeczy z których nie zdaje sobie sprawy będąc na jawie; sny ujawniają najgłębsze tęsknoty, pragnienia, niepokoje, lęki, zazdrości i ambicje osoby śniącej. – Podsumowując, sny są wewnętrznymi doświadczeniami psychologicznymi, które ujawniają emocjonalny stan osoby śniącej. Zauważ, co wczesne wydanie jednego z słowników Biblijnych mówi o snach – jest to przykład pracy referencyjnej z którą spotykają się osoby przygotowujące się do służby w kolegium biblijnym lub seminarium: „Zaakceptowanie zdolności do przyjmowania wiedzy lub prawdy poprzez pozazmysłowe doświadczenia w wizjach i snach jest w najlepszym przypadku psychotyczne lub neurotyczne”. (Nowy Międzynarodowy Słownik Biblijny) – W późniejszych wydaniach tej pracy autorzy doszli do innego wniosku, jednak ten cytat pokazuje, jak niektórzy postrzegali i nadal postrzegają sny. – Jest to przykład na to, jak nieznajomość Pisma Świętego i strach przed tym, co ponadnaturalne pozbawia ludzi możliwości poznania Boga i Jego dróg. Historia Kościoła Chociaż znaczna część Kościoła chrześcijańskiego ostatecznie zaczęła ignorować sny a nawet patrzeć na nie z lekceważeniem, Bóg w swojej cierpliwej i łaskawej miłości cały czas komunikuje się za pomocą tego narzędzia. Historia Kościoła to potwierdza. Ważne postacie wczesnego Kościoła: Polikarp (69–155 n.e.) – Był uczniem Apostoła Pawła. – Umarł męczeńską śmiercią w Rzymie, zgodnie z tym, co zobaczył w swoim śnie. – W starożytnym dokumencie zatytułowanym “Męczeństwo Polikarpa” zapisano jego słowa: „Dzięki wizjom wielu zdecydowało się na posłuszeństwo Jezusowi”. Justyn Męczennik (100–165 n.e.) – Teolog i chrześcijański apologeta, który wierzył, że sny mogą wywrzeć pozytywny duchowy wpływ. Ireneusz z Lyonu (125–200? n.e.) – Biskup Galii uważał sny za sposób kontaktowania się z Bogiem. Tertulian z Kartaginy (160–225 n.e.) – Powiedział: „Niemal większość ludzkości poznaje Boga dzięki snom”. – Wielu muzułmanów, hinduistów, buddystów i przedstawicieli innych religii składa świadectwo o swoim przyjściu w wierze do Jezusa dzięki temu, co zobaczyli w śnie lub wizji. Tertulian podzielił sny na trzy kategorie: 1 – Sny inspirowane demonicznie, 2 – Sny inspirowane przez duszę, 3 – Jeśli chodzi o trzecią kategorię, powiedział: „Ale wszystkie te wizje, które są szczere, święte, prorocze, natchnione, pouczające i zachęcające do cnoty, muszą być uważane za pochodzące od Boga”. „Bo On obiecał, że wyleje łaskę Ducha Świętego na wszelkie ciało” – Zauważ, że ten fragment bezpośrednio nawiązuje do fragmentu mówiącego o dniu Pięćdziesiątnicy. – Czy nie powoduje to, że pytamy: „Co się stało z Kościołem?” Origen (185–254 n.e.) „Kwestią wiary jest to, że sny przynosiły przesłania do wielu umysłów. Niektóre mówiły o rzeczach boskich; inne odnosiły się do wydarzeń tego życia. Mogą być łatwe do zrozumienia lub symboliczne ”. Dionizjos z Aleksandrii (zm. 265 n.e.) “Pokrzepiła mnie wizja zesłana mi przez Boga. Słowo do mnie wypowiedzane, wyraźnie nakazało mi . . .” Św. Augustyn (354–430 n.e.) – Jedna z najbardziej wpływowych postaci w historii kościoła, mówił o snach jako o ważnym sposobie w jaki Bóg komunikuje się z ludzkością. Synezjusz z Cyreny (zm. 414 n.e.) – Napisał De Insomniis, książkę na temat snów, która do dzisiaj jest autorytetem dla greckiego Kościoła Prawosławnego. Hieronim ze Strydonu (340–420 n.e.) – Przetłumaczył łacińską Biblię znaną jako Wulgata. Bardzo realny sen odegrał kluczową rolę w jego nawróceniu na chrześcijaństwo. Św. Tomasz z Akwinu (1225–1274 n.e.) – Niezwykle wpływowy teolog, który uważał, że sny mogą mieć duchowe pochodzenie – mogą pochodzić od Boga, mogą być przyniesione przez anioły lub mogą mieć pochodzenie demoniczne. (Summa Theologica II-II: 95: 6). Miewał również w

3. Historyczne spojrzenie na sny - John Paul Jackson
2021-09-03 17:47:14

Sny w Historii Spojrzenie współczesnej psychoterapii W tym ujęciu sny mówią jedynie o rzeczach, które dotyczą bezpośrednio osoby śniącej. Są to nierozwiązane kwestie dotyczące emocji, sprawy, których osoba nie chce się o sobie przyznać, rzeczy z których nie zdaje sobie sprawy będąc na jawie; sny ujawniają najgłębsze tęsknoty, pragnienia, niepokoje, lęki, zazdrości i ambicje osoby śniącej. – Podsumowując, sny są wewnętrznymi doświadczeniami psychologicznymi, które ujawniają emocjonalny stan osoby śniącej. Zauważ, co wczesne wydanie jednego z słowników Biblijnych mówi o snach – jest to przykład pracy referencyjnej z którą spotykają się osoby przygotowujące się do służby w kolegium biblijnym lub seminarium: „Zaakceptowanie zdolności do przyjmowania wiedzy lub prawdy poprzez pozazmysłowe doświadczenia w wizjach i snach jest w najlepszym przypadku psychotyczne lub neurotyczne”. (Nowy Międzynarodowy Słownik Biblijny) – W późniejszych wydaniach tej pracy autorzy doszli do innego wniosku, jednak ten cytat pokazuje, jak niektórzy postrzegali i nadal postrzegają sny. – Jest to przykład na to, jak nieznajomość Pisma Świętego i strach przed tym, co ponadnaturalne pozbawia ludzi możliwości poznania Boga i Jego dróg. Historia Kościoła Chociaż znaczna część Kościoła chrześcijańskiego ostatecznie zaczęła ignorować sny a nawet patrzeć na nie z lekceważeniem, Bóg w swojej cierpliwej i łaskawej miłości cały czas komunikuje się za pomocą tego narzędzia. Historia Kościoła to potwierdza. Ważne postacie wczesnego Kościoła: Polikarp (69–155 n.e.) – Był uczniem Apostoła Pawła. – Umarł męczeńską śmiercią w Rzymie, zgodnie z tym, co zobaczył w swoim śnie. – W starożytnym dokumencie zatytułowanym “Męczeństwo Polikarpa” zapisano jego słowa: „Dzięki wizjom wielu zdecydowało się na posłuszeństwo Jezusowi”. Justyn Męczennik (100–165 n.e.) – Teolog i chrześcijański apologeta, który wierzył, że sny mogą wywrzeć pozytywny duchowy wpływ. Ireneusz z Lyonu (125–200? n.e.) – Biskup Galii uważał sny za sposób kontaktowania się z Bogiem. Tertulian z Kartaginy (160–225 n.e.) – Powiedział: „Niemal większość ludzkości poznaje Boga dzięki snom”. – Wielu muzułmanów, hinduistów, buddystów i przedstawicieli innych religii składa świadectwo o swoim przyjściu w wierze do Jezusa dzięki temu, co zobaczyli w śnie lub wizji. Tertulian podzielił sny na trzy kategorie: 1 – Sny inspirowane demonicznie, 2 – Sny inspirowane przez duszę, 3 – Jeśli chodzi o trzecią kategorię, powiedział: „Ale wszystkie te wizje, które są szczere, święte, prorocze, natchnione, pouczające i zachęcające do cnoty, muszą być uważane za pochodzące od Boga”. „Bo On obiecał, że wyleje łaskę Ducha Świętego na wszelkie ciało” – Zauważ, że ten fragment bezpośrednio nawiązuje do fragmentu mówiącego o dniu Pięćdziesiątnicy. – Czy nie powoduje to, że pytamy: „Co się stało z Kościołem?” Origen (185–254 n.e.) „Kwestią wiary jest to, że sny przynosiły przesłania do wielu umysłów. Niektóre mówiły o rzeczach boskich; inne odnosiły się do wydarzeń tego życia. Mogą być łatwe do zrozumienia lub symboliczne ”. Dionizjos z Aleksandrii (zm. 265 n.e.) “Pokrzepiła mnie wizja zesłana mi przez Boga. Słowo do mnie wypowiedzane, wyraźnie nakazało mi . . .” Św. Augustyn (354–430 n.e.) – Jedna z najbardziej wpływowych postaci w historii kościoła, mówił o snach jako o ważnym sposobie w jaki Bóg komunikuje się z ludzkością. Synezjusz z Cyreny (zm. 414 n.e.) – Napisał De Insomniis, książkę na temat snów, która do dzisiaj jest autorytetem dla greckiego Kościoła Prawosławnego. Hieronim ze Strydonu (340–420 n.e.) – Przetłumaczył łacińską Biblię znaną jako Wulgata. Bardzo realny sen odegrał kluczową rolę w jego nawróceniu na chrześcijaństwo. Św. Tomasz z Akwinu (1225–1274 n.e.) – Niezwykle wpływowy teolog, który uważał, że sny mogą mieć duchowe pochodzenie – mogą pochodzić od Boga, mogą być przyniesione przez anioły lub mogą mieć pochodzenie demoniczne. (Summa Theologica II-II: 95: 6). Miewał również w

2. Zrozumienie wizji c.d. - John Paul Jackson
2021-09-03 17:45:08

Definiowanie “Wizji” W Starym Testamencie prorok jest czasami nazywany „widzącym” częściowo z powodu objawienia, które przychodzi w postaci wizji (1 Kron. 21: 9; 2 Kron. 9:29). „A pozostałe akty Salomona, pierwsze i ostatnie, nie są zapisane w księdze proroka Natana, w proroctwie Achiasza z Szylonity i w wizjach Iddo, widzącego. . .?” – 2 Kronik 9:29 W Nowym Testamencie wizje dane były różnym ludziom. Większość przypadków znajduje się w Księdze Dziejów Apostolskich. Łukasz np. ma wizje, które odgrywają ważną rolę w Dz. Ap (Dzieje 7:31, 55–56; 9: 3–10,12; 10: 3,17,19; 11: 5; 16: 9–10) ; 18: 9; 27:23). W wizji spogląda się w duchową rzeczywistość lub na postrzeganie rzeczy nadprzyrodzonych. Mogą one wystąpić na jawie (Daniela 10: 7; Dz 9: 7); w ciągu dnia (Dz 10: 3); lub w nocy i podczas snu (Rdz 46: 2; Liczb 12: 6; Hioba 4:13; Daniel 4). Naturalne zmysły mogą doświadczać niewidzialnego królestwa Ducha – W powstającym kościele z Dziejów Apostolskich chrześcijanie byli zaznajomieni z jawną obecnością Boga. „Wizje i natchnione wypowiedzi były na porządku dziennym. – Wizje mogą być tak namacalne, że trudno je odróżnić od prawdziwego życia (Dz. Ap. 12: 9–10). Wizje są jednym ze sposobów, których Bóg używa, aby objawić swoje drogi i cele. (I Kronik 17:15; Psalm 89:19; Ezechiel 7:13; Łukasz 1:22; Dzieje 10: 3–19) „I widzenie ukazało się Pawłowi w nocy. Pewien człowiek z Macedonii wstał i błagał go, mówiąc: Przyjedź do Macedonii i pomóż nam”. – Dzieje Apostolskie 16: 9 „A Pan przemówił do Pawła w nocy w widzeniu: Nie bój się, ale mów i nie milcz” – Dzieje Apostolskie 18: 9 – Weźmy na przykład proroka Ezechiela: „Teraz stało się…gdy byłem wśród jeńców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i ujrzałem wizje Boga. . . a słowo Pana dotarło wyraźnie do Ezechiela. . . a ręka Pańska była nad nim” – Ezechiela 1: 1–3 Zwróć uwagę, że „słowo Pańskie” pojawiło się w „wizji”. Prorok był „widzącym”, termin użyty przez Izajasza na początku jego spisanego proroctwa (wizja Izajasza… którą zobaczył w odniesieniu do Judy i Jerozolimy” (Izajasz 1: 1)). – Celem wizji jest udzielanie wskazówek i kierownictwa sługom Bożym, a także przepowiadanie przyszłości. – Prorocy różnią się liczbą i poziomem widzenia. Wizje są obrazowym językiem Boga Wizje są bardziej dosłowne, a sny są bardziej symboliczne w swojej kompozycji. Jednak wizje nadal wymagają staranności w interpretacji. Piotr miał wizję, która była jasna i głęboka, ale nie została natychmiast zrozumiana (Dz. Ap. 10:17). Wizje można otrzymywać będąc w pełni obudzonym, na jawie: – W czasie uwielbienia, – W czasie modlitwy, – W czasach kontemplacji i rozmyślania lub – W czasach, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Wizje mają emocjonalny i duchowy wpływ, którego nie ma większość snów. Można to porównać do tego, jakby Bóg wyrysował je w naszym umyśle. Wizje manifestują się na różne sposoby: – Obrazy, które pojawiają się w naszych umysłach – W stylu kreskówki lub symbolicznej formy, by przekazać przenośne, metaforyczne przesłanie, – Wideo nagrania lub obrazy poklatkowe w naszym umyśle (w naszej wyobraźni), – Wspaniałe, żywe obrazy i / lub – Poczucie rzeczywistego widzenia naszymi naturalnymi oczami przy pełnej świadomości i / lub – Zabranie kogoś w inne miejsce. Otrzymujemy również wizje będąc w transie. „Ja (Piotr) byłem w mieście Joppa, modląc się; i w transie ujrzałem wizję” – Dzieje Apostolskie 11: 5 Greckie słowo oznaczające „trans” odnosi się dosłownie do „stanu, w którym człowiek stoi na zewnątrz siebie” (od niego również pochodzi angielskie słowo ekstaza). Zawiera idee głębokiego zdumienia i zachwytu. Jest to stan wizjonerski, w którym świadomy umysł i być może ciało są podporządkowane boskim celom (Liczb 24: 4; 1 Samuela 19: 20–24; Dz 11: 5; 22:17). Księga Henocha, między testamentalne żydowskie dzieło apokaliptyczne, opisuje ekstatyczne doświadczenie transu w następujący sposób: “I upadłem na twarz i całe moje ciało stało się zrelaksowany, a mój duch się zmienił ” – 1 Henoch 71:11

2. Zrozumienie wizji c.d. - John Paul Jackson
2021-09-03 17:45:08

Definiowanie “Wizji” W Starym Testamencie prorok jest czasami nazywany „widzącym” częściowo z powodu objawienia, które przychodzi w postaci wizji (1 Kron. 21: 9; 2 Kron. 9:29). „A pozostałe akty Salomona, pierwsze i ostatnie, nie są zapisane w księdze proroka Natana, w proroctwie Achiasza z Szylonity i w wizjach Iddo, widzącego. . .?” – 2 Kronik 9:29 W Nowym Testamencie wizje dane były różnym ludziom. Większość przypadków znajduje się w Księdze Dziejów Apostolskich. Łukasz np. ma wizje, które odgrywają ważną rolę w Dz. Ap (Dzieje 7:31, 55–56; 9: 3–10,12; 10: 3,17,19; 11: 5; 16: 9–10) ; 18: 9; 27:23). W wizji spogląda się w duchową rzeczywistość lub na postrzeganie rzeczy nadprzyrodzonych. Mogą one wystąpić na jawie (Daniela 10: 7; Dz 9: 7); w ciągu dnia (Dz 10: 3); lub w nocy i podczas snu (Rdz 46: 2; Liczb 12: 6; Hioba 4:13; Daniel 4). Naturalne zmysły mogą doświadczać niewidzialnego królestwa Ducha – W powstającym kościele z Dziejów Apostolskich chrześcijanie byli zaznajomieni z jawną obecnością Boga. „Wizje i natchnione wypowiedzi były na porządku dziennym. – Wizje mogą być tak namacalne, że trudno je odróżnić od prawdziwego życia (Dz. Ap. 12: 9–10). Wizje są jednym ze sposobów, których Bóg używa, aby objawić swoje drogi i cele. (I Kronik 17:15; Psalm 89:19; Ezechiel 7:13; Łukasz 1:22; Dzieje 10: 3–19) „I widzenie ukazało się Pawłowi w nocy. Pewien człowiek z Macedonii wstał i błagał go, mówiąc: Przyjedź do Macedonii i pomóż nam”. – Dzieje Apostolskie 16: 9 „A Pan przemówił do Pawła w nocy w widzeniu: Nie bój się, ale mów i nie milcz” – Dzieje Apostolskie 18: 9 – Weźmy na przykład proroka Ezechiela: „Teraz stało się…gdy byłem wśród jeńców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i ujrzałem wizje Boga. . . a słowo Pana dotarło wyraźnie do Ezechiela. . . a ręka Pańska była nad nim” – Ezechiela 1: 1–3 Zwróć uwagę, że „słowo Pańskie” pojawiło się w „wizji”. Prorok był „widzącym”, termin użyty przez Izajasza na początku jego spisanego proroctwa (wizja Izajasza… którą zobaczył w odniesieniu do Judy i Jerozolimy” (Izajasz 1: 1)). – Celem wizji jest udzielanie wskazówek i kierownictwa sługom Bożym, a także przepowiadanie przyszłości. – Prorocy różnią się liczbą i poziomem widzenia. Wizje są obrazowym językiem Boga Wizje są bardziej dosłowne, a sny są bardziej symboliczne w swojej kompozycji. Jednak wizje nadal wymagają staranności w interpretacji. Piotr miał wizję, która była jasna i głęboka, ale nie została natychmiast zrozumiana (Dz. Ap. 10:17). Wizje można otrzymywać będąc w pełni obudzonym, na jawie: – W czasie uwielbienia, – W czasie modlitwy, – W czasach kontemplacji i rozmyślania lub – W czasach, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Wizje mają emocjonalny i duchowy wpływ, którego nie ma większość snów. Można to porównać do tego, jakby Bóg wyrysował je w naszym umyśle. Wizje manifestują się na różne sposoby: – Obrazy, które pojawiają się w naszych umysłach – W stylu kreskówki lub symbolicznej formy, by przekazać przenośne, metaforyczne przesłanie, – Wideo nagrania lub obrazy poklatkowe w naszym umyśle (w naszej wyobraźni), – Wspaniałe, żywe obrazy i / lub – Poczucie rzeczywistego widzenia naszymi naturalnymi oczami przy pełnej świadomości i / lub – Zabranie kogoś w inne miejsce. Otrzymujemy również wizje będąc w transie. „Ja (Piotr) byłem w mieście Joppa, modląc się; i w transie ujrzałem wizję” – Dzieje Apostolskie 11: 5 Greckie słowo oznaczające „trans” odnosi się dosłownie do „stanu, w którym człowiek stoi na zewnątrz siebie” (od niego również pochodzi angielskie słowo ekstaza). Zawiera idee głębokiego zdumienia i zachwytu. Jest to stan wizjonerski, w którym świadomy umysł i być może ciało są podporządkowane boskim celom (Liczb 24: 4; 1 Samuela 19: 20–24; Dz 11: 5; 22:17). Księga Henocha, między testamentalne żydowskie dzieło apokaliptyczne, opisuje ekstatyczne doświadczenie transu w następujący sposób: “I upadłem na twarz i całe moje ciało stało się zrelaksowany, a mój duch się zmienił ” – 1 Henoch 71:11

1. Terminologia Biblijna i wstęp do wizji - John Paul Jackson
2021-09-02 23:57:45

Więcej kursów znajdziesz na naszej stronie Sny i Wizje . Wprowadzenie Dla ludów starożytnego Bliskiego Wschodu niektóre sny rozumiano jako komunikację od bóstwa. Obejmowało to Hebrajczyków, którzy wierzyli, że jedyny prawdziwy Bóg (Jahwe) przemawiał do swego ludu w snach, zwłaszcza do proroków lub widzących. Biblia i dokumenty historyczne z kultur takich jak babilońska, egipska, grecka i rzymska potwierdzają tę tezę. Stary Testament zawiera opisy snów i wizji otrzymanych przez Izraelitów i nie-Izraelitów. Nowy Testament zawiera podobne użycie i zawiera przykłady poprawy, wskazówek, ostrzeżenia i objawienia przyszłości. Te przypadki będą badane w trakcie kursu. Poniższe definicje przyczyniają się do biblijnego zrozumienia snów i wizji, tego, w jaki sposób Bóg ich używał i używa, oraz w jaki sposób używano tych terminów. 1 – Sny Słowo sny w Starym Testamencie – Chalom: powodować sny (Rodz 20:3, 6; 31:10–11; Liczb 12:6; Powtórzonego Prawa 13:5; 1 Król 3:5; Hioba 7:14; Daniela 2:1; Joela 2:28). – Chalem: sen (Daniel 2:4–6; 4:18–19). – Challam: spowodować sen, ocknąć się (Rodz 37:5; 40:5; Sędziów 7:13). – Paam: często bić regularnie; poruszać się, stymulować, zmuszać do działania (Hioba 33:29; por. ww. 14–18). Słowo sny w Nowym Testamencie – Onar: sen, śnić (Mat 2:13,19,22; 27:19). – Enupnion: coś, co pojawia się podczas snu, często śni (Dz 2:17; Judy 1:8). Kilka przykładów celu snów – Powstrzymują od zła (Rdz 20: 3) – Ujawniają Bożą wolę (Rdz 28: 11–22) – Zachęcają (Sędziów 7: 13–15) – Objawiają przyszłość (Księga Rodzaju 37: 5–10) – Instruują, pouczają (Mateusza 1:20) Postrzeganie historyczne / kulturowe Starego Testamentu Job 33:14–18 ujawnia ogólną hebrajską opinię o snach: „Albowiem Bóg może mówić w ten czy inny sposób, ale człowiek tego nie dostrzega. We śnie, w wizji nocnej, kiedy głęboki sen pada na ludzi, drzemiąc w swoich łóżkach, wtedy otwiera ludziom uszy i poucza ich. Aby odwrócić człowieka od jego czynu i ukryć pychę przed człowiekiem, trzyma z powrotem jego duszę z dala od grobu i jego życie przed śmiercią od miecza.” – Sny są wyraźnie określone jako jeden ze środków, których Bóg używa do komunikowania się, mimo że ludzkość nie rozumie ich znaczenia ani uzasadnienia. – W Księdze Liczb 12: 6 Bóg mówi: „Posłuchajcie teraz moich słów: Jeśli jest wśród was prorok, Ja, Pan, daję mu się poznać w wizji; Rozmawiam z nim we śnie ”. Jak J.G. Thompson pisze: „Ten temat jest ważny dla starotestamentowego poglądu na proroctwa. Wśród Hebrajczyków istniał ścisły związek między snami a funkcją proroka.” – W Powtórzonego Prawa 13: 1–5 ludzie są poddawani próbie przez tego, kogo chcą słuchać. Zawiera ostrzeżenie przed tymi, którzy twierdzą, że są prorokami, ale kłamią w swoich snach. Są fałszywymi prorokami, których ostatecznym celem jest skłonienie ludzi do oddawania czci innym (fałszywym) bogom. – Jeremiasz 23: 25,32 ostrzega przed kłamliwymi śniącymi i utożsamia to z fałszywymi proroctwami. Zwróć uwagę na związek między śnieniem a prorokowaniem. – Zachariasz 10: 2 przytacza krytykę w kategoriach pustych interpretacji oferowanych przez praktykujących okultyzm: „Bo bożki mówią złudzenie; wróżbici przewidują kłamstwa i opowiadają fałszywe sny; na próżno pocieszają. Dlatego ludzie idą jak owce; mają kłopoty, ponieważ nie ma pasterza.” – W ten sposób Pismo zawiera ostrzeżenia i instrukcje dotyczące fałszywych śniących. Należy jednak zauważyć, że jest to fałszowanie rzeczywistości, prawdy w ich przypadku. 2 – Wizje Słowo wizje w Starym Testamencie – Machezeh: wizja, ukazanie się jak w hologramie (Rdz 15: 1; Liczb 24: 4,6,16; Ezechiel 13: 7) – Chazah: sen, objawienie przyszłości, widok, wizja (Daniela 4: 2,7; 7:20; 2 Kronik 9:29; Psalm 89:19; Przysłów 29:18; Izajasza 1: 1; Ezechiela 12:27; Daniela 8: 2) – Chizzayown: objawienie przyszłości, zwłaszcza przez sen (2 Samuela 7:17; Job 4:13; Izajasza 22: 1; Joela 2:28; Zachariasza 13: 4)

1. Terminologia Biblijna i wstęp do wizji - John Paul Jackson
2021-09-02 23:57:45

Więcej kursów znajdziesz na naszej stronie Sny i Wizje . Wprowadzenie Dla ludów starożytnego Bliskiego Wschodu niektóre sny rozumiano jako komunikację od bóstwa. Obejmowało to Hebrajczyków, którzy wierzyli, że jedyny prawdziwy Bóg (Jahwe) przemawiał do swego ludu w snach, zwłaszcza do proroków lub widzących. Biblia i dokumenty historyczne z kultur takich jak babilońska, egipska, grecka i rzymska potwierdzają tę tezę. Stary Testament zawiera opisy snów i wizji otrzymanych przez Izraelitów i nie-Izraelitów. Nowy Testament zawiera podobne użycie i zawiera przykłady poprawy, wskazówek, ostrzeżenia i objawienia przyszłości. Te przypadki będą badane w trakcie kursu. Poniższe definicje przyczyniają się do biblijnego zrozumienia snów i wizji, tego, w jaki sposób Bóg ich używał i używa, oraz w jaki sposób używano tych terminów. 1 – Sny Słowo sny w Starym Testamencie – Chalom: powodować sny (Rodz 20:3, 6; 31:10–11; Liczb 12:6; Powtórzonego Prawa 13:5; 1 Król 3:5; Hioba 7:14; Daniela 2:1; Joela 2:28). – Chalem: sen (Daniel 2:4–6; 4:18–19). – Challam: spowodować sen, ocknąć się (Rodz 37:5; 40:5; Sędziów 7:13). – Paam: często bić regularnie; poruszać się, stymulować, zmuszać do działania (Hioba 33:29; por. ww. 14–18). Słowo sny w Nowym Testamencie – Onar: sen, śnić (Mat 2:13,19,22; 27:19). – Enupnion: coś, co pojawia się podczas snu, często śni (Dz 2:17; Judy 1:8). Kilka przykładów celu snów – Powstrzymują od zła (Rdz 20: 3) – Ujawniają Bożą wolę (Rdz 28: 11–22) – Zachęcają (Sędziów 7: 13–15) – Objawiają przyszłość (Księga Rodzaju 37: 5–10) – Instruują, pouczają (Mateusza 1:20) Postrzeganie historyczne / kulturowe Starego Testamentu Job 33:14–18 ujawnia ogólną hebrajską opinię o snach: „Albowiem Bóg może mówić w ten czy inny sposób, ale człowiek tego nie dostrzega. We śnie, w wizji nocnej, kiedy głęboki sen pada na ludzi, drzemiąc w swoich łóżkach, wtedy otwiera ludziom uszy i poucza ich. Aby odwrócić człowieka od jego czynu i ukryć pychę przed człowiekiem, trzyma z powrotem jego duszę z dala od grobu i jego życie przed śmiercią od miecza.” – Sny są wyraźnie określone jako jeden ze środków, których Bóg używa do komunikowania się, mimo że ludzkość nie rozumie ich znaczenia ani uzasadnienia. – W Księdze Liczb 12: 6 Bóg mówi: „Posłuchajcie teraz moich słów: Jeśli jest wśród was prorok, Ja, Pan, daję mu się poznać w wizji; Rozmawiam z nim we śnie ”. Jak J.G. Thompson pisze: „Ten temat jest ważny dla starotestamentowego poglądu na proroctwa. Wśród Hebrajczyków istniał ścisły związek między snami a funkcją proroka.” – W Powtórzonego Prawa 13: 1–5 ludzie są poddawani próbie przez tego, kogo chcą słuchać. Zawiera ostrzeżenie przed tymi, którzy twierdzą, że są prorokami, ale kłamią w swoich snach. Są fałszywymi prorokami, których ostatecznym celem jest skłonienie ludzi do oddawania czci innym (fałszywym) bogom. – Jeremiasz 23: 25,32 ostrzega przed kłamliwymi śniącymi i utożsamia to z fałszywymi proroctwami. Zwróć uwagę na związek między śnieniem a prorokowaniem. – Zachariasz 10: 2 przytacza krytykę w kategoriach pustych interpretacji oferowanych przez praktykujących okultyzm: „Bo bożki mówią złudzenie; wróżbici przewidują kłamstwa i opowiadają fałszywe sny; na próżno pocieszają. Dlatego ludzie idą jak owce; mają kłopoty, ponieważ nie ma pasterza.” – W ten sposób Pismo zawiera ostrzeżenia i instrukcje dotyczące fałszywych śniących. Należy jednak zauważyć, że jest to fałszowanie rzeczywistości, prawdy w ich przypadku. 2 – Wizje Słowo wizje w Starym Testamencie – Machezeh: wizja, ukazanie się jak w hologramie (Rdz 15: 1; Liczb 24: 4,6,16; Ezechiel 13: 7) – Chazah: sen, objawienie przyszłości, widok, wizja (Daniela 4: 2,7; 7:20; 2 Kronik 9:29; Psalm 89:19; Przysłów 29:18; Izajasza 1: 1; Ezechiela 12:27; Daniela 8: 2) – Chizzayown: objawienie przyszłości, zwłaszcza przez sen (2 Samuela 7:17; Job 4:13; Izajasza 22: 1; Joela 2:28; Zachariasza 13: 4)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie