:: ::

Gdańsk w XVI wieku był bogatym i niezwykle dobrze prosperującym miastem portowym. Patrycjusze miejscy i członkowie lokalnych gildii bardzo dbali o widoczność grup, do których przynależeli, stąd dość chętnie fundowali imponujące dzieła artystyczne. Ich zamawianie często wiązało się z istniejącymi kontaktów handlowych, w tym z Antwerpią, także za sprawą przynależności do Ligi Hanzeatyckiej. 

W tym odcinku usłyszycie o historii zamówienia "Ołtarza św. Rajnolda" do kościoła mariackiego w Gdańsku, złożonego w odległej Antwerpii. 

Dowiecie się:


Jest to odcinek podkastu:
OTULINA O SZTUCE

Nazywam się Aleksandra
Janiszewska-Cardone, jestem
historyczką sztuki, kuratorką i kustoszką
w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Podcast jest rozwinięciem bloga
"Otulina - Aleksandra Janiszewska o
sztuce", który prowadzę od 2019 roku.
W ramach Otuliny dzielę się moją
wiedzą o sztuce dawnej, czyli na tyle
nam odległej w czasie, że straciliśmy
klucz do jej odczytywania. Wspólnie
będziemy szukać drogi powrotu do
czerpania z radości z historii sztuki:
malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby.
Aleksandra Janiszewska-Cardone

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie