Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

23 sierpnia | Bóg nie jest bałwochwalcą
2022-08-23 01:01:35

Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. (2 Tesaloniczan 1,10)

Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. (2 Tesaloniczan 1,10)

22 sierpnia | Zadowoleni w uwielbieniu
2022-08-22 03:24:44

Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy! (Psalm 67,4, 6)

Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy! (Psalm 67,4, 6)

21 sierpnia | Niezachwiana radość Boga
2022-08-21 01:01:31

To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. (Ewangelia Jana 15,11)

To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. (Ewangelia Jana 15,11)

20 sierpnia | Jezus jest tym, kogo szukasz
2022-08-20 01:04:02

Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. (Mateusza 28,18-20)

Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. (Mateusza 28,18-20)

19 sierpnia | Co oznacza dla nas zmartwychwstanie?
2022-08-19 01:01:36

Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (Rzymian 10,9)

Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (Rzymian 10,9)

18 sierpnia | Jak być posłusznym trudnym przykazaniom?
2022-08-18 01:03:56

Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre (…) niech się odwróci od złego, a czyni dobre. (1 Piotra 3,10-11)

Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre (…) niech się odwróci od złego, a czyni dobre. (1 Piotra 3,10-11)

17 sierpnia | Co to znaczy "błogosławić Panu"?
2022-08-17 02:03:36

Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! (Psalm 103,1)

Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! (Psalm 103,1)

16 sierpnia | Dlaczego ulegasz grzechowi seksualnemu?
2022-08-16 01:01:29

Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś! (…) Przywróć mi radość z wybawienia twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym! (Psalm 51:8, 12)

Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś! (…) Przywróć mi radość z wybawienia twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym! (Psalm 51:8, 12)

15 sierpnia | Do czego zostaliśmy stworzeni?
2022-08-15 01:01:32

Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. (1 Piotra 3,18)

Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. (1 Piotra 3,18)

14 sierpnia | Bóg przebacza i nadal jest sprawiedliwym
2022-08-14 01:02:28

Prorok Natan przychodzi do Dawida po jego cudzołóstwie i morderstwie, i mówi: „Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć”. (2 Księga Samuela 12,13-14)

Prorok Natan przychodzi do Dawida po jego cudzołóstwie i morderstwie, i mówi: „Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć”. (2 Księga Samuela 12,13-14)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie