Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Księga Micheasza 4
2023-09-24 04:53:35

Ale w ostatecznych dniach stanie się, że góra domu PANA będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki, a narody do niej popłyną. Micheasza 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/mic.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Ale w ostatecznych dniach stanie się, że góra domu PANA będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki, a narody do niej popłyną. Micheasza 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/mic.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Micheasza 3
2023-09-23 18:03:48

I powiedziałem: Słuchajcie, naczelnicy Jakuba i wodzowie domu Izraela! Czy wy nie powinniście znać sądu? Micheasza 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/mic.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I powiedziałem: Słuchajcie, naczelnicy Jakuba i wodzowie domu Izraela! Czy wy nie powinniście znać sądu? Micheasza 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/mic.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Micheasza 2
2023-09-23 11:55:20

Biada tym, którzy wymyślają nieprawość i knują zło na swoich łożach, a o świcie wykonują je, bo jest to w ich mocy. Micheasza 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/mic.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Biada tym, którzy wymyślają nieprawość i knują zło na swoich łożach, a o świcie wykonują je, bo jest to w ich mocy. Micheasza 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/mic.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Micheasza 1
2023-09-22 20:05:14

Słowo PANA, które doszło do Micheasza z Moreszet za dni Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów Judy – to, co widział o Samarii i Jerozolimie. Micheasza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/mic.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Słowo PANA, które doszło do Micheasza z Moreszet za dni Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów Judy – to, co widział o Samarii i Jerozolimie. Micheasza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/mic.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jonasza 4
2023-09-21 18:24:14

Ale Jonaszowi bardzo się to nie podobało i rozgniewał się. Jonasza 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jon.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Ale Jonaszowi bardzo się to nie podobało i rozgniewał się. Jonasza 4:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jon.4.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jonasza 3
2023-09-21 18:23:30

Wtedy słowo PANA doszło do Jonasza po raz drugi mówiące: Jonasza 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jon.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy słowo PANA doszło do Jonasza po raz drugi mówiące: Jonasza 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jon.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jonasza 2
2023-09-21 18:22:50

I modlił się Jonasz do PANA, swego Boga, we wnętrznościach tej ryby; Jonasza 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jon.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I modlił się Jonasz do PANA, swego Boga, we wnętrznościach tej ryby; Jonasza 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jon.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Jonasza 1
2023-09-21 18:21:57

Słowo PANA doszło do Jonasza, syna Amittaja, mówiące: Jonasza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jon.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Słowo PANA doszło do Jonasza, syna Amittaja, mówiące: Jonasza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/jon.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Abdiasza 1
2023-09-21 06:35:05

Widzenie Abdiasza. Tak mówi Pan BÓG o Edomie: Usłyszeliśmy wieść od PANA, a posłaniec został wysłany do narodów: Powstańcie, wyruszmy przeciwko niemu do bitwy. Abdiasza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/oba.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Widzenie Abdiasza. Tak mówi Pan BÓG o Edomie: Usłyszeliśmy wieść od PANA, a posłaniec został wysłany do narodów: Powstańcie, wyruszmy przeciwko niemu do bitwy. Abdiasza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/oba.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Amosa 9
2023-09-20 19:18:03

Widziałem Pana stojącego na ołtarzu i powiedział: Uderz w nadproże, aż zadrżą węgary. Rozetnij głowy ich wszystkich, a pozostałych zabiję mieczem. Żaden z nich nie ucieknie i żaden z nich nie ocaleje. Amosa 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/amo.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Widziałem Pana stojącego na ołtarzu i powiedział: Uderz w nadproże, aż zadrżą węgary. Rozetnij głowy ich wszystkich, a pozostałych zabiję mieczem. Żaden z nich nie ucieknie i żaden z nich nie ocaleje. Amosa 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/amo.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie