Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Psalm 91
2023-04-15 19:23:29

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Psalmów 91:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.91.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Psalmów 91:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.91.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 90
2023-04-15 19:22:51

Panie, ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Psalmów 90:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.90.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Panie, ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Psalmów 90:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.90.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 89
2023-04-15 07:07:25

Będę śpiewać o miłosierdziu PANA na wieki, swymi ustami będę głosił twoją wierność przez wszystkie pokolenia. Psalmów 89:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.89.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Będę śpiewać o miłosierdziu PANA na wieki, swymi ustami będę głosił twoją wierność przez wszystkie pokolenia. Psalmów 89:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.89.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 88
2023-04-15 07:06:47

PANIE, Boże mego zbawienia, we dnie i w nocy wołam do ciebie. Psalmów 88:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.88.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
PANIE, Boże mego zbawienia, we dnie i w nocy wołam do ciebie. Psalmów 88:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.88.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 87
2023-04-14 20:20:47

Jego fundament jest na świętych górach. Psalmów 87:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.87.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Jego fundament jest na świętych górach. Psalmów 87:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.87.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 86
2023-04-14 20:20:01

Nakłoń swego ucha, PANIE, wysłuchaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi. Psalmów 86:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.86.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Nakłoń swego ucha, PANIE, wysłuchaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi. Psalmów 86:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.86.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 85
2023-04-14 20:18:57

PANIE, okazałeś łaskę swej ziemi, przyprowadziłeś z niewoli Jakuba. Psalmów 85:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.85.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
PANIE, okazałeś łaskę swej ziemi, przyprowadziłeś z niewoli Jakuba. Psalmów 85:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.85.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 84
2023-04-14 20:17:56

O, jak miłe są twoje przybytki, PANIE zastępów! Psalmów 84:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.84.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
O, jak miłe są twoje przybytki, PANIE zastępów! Psalmów 84:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.84.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 83
2023-04-14 20:17:00

Boże, nie milcz; nie bądź głuchy i bezczynny, Boże! Psalmów 83:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.83.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Boże, nie milcz; nie bądź głuchy i bezczynny, Boże! Psalmów 83:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.83.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 82
2023-04-14 06:33:42

Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd: Psalmów 82:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.82.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd: Psalmów 82:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.82.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie