Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Psalm 51
2023-04-08 21:24:40

Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia; według twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Psalmów 51:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.51.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia; według twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Psalmów 51:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.51.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 50
2023-04-08 06:35:34

Bóg nad bogami, PAN, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do jego zachodu. Psalmów 50:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.50.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Bóg nad bogami, PAN, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do jego zachodu. Psalmów 50:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.50.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 49
2023-04-08 06:35:02

Słuchajcie tego wszystkie narody, nadstawcie ucha wszyscy mieszkańcy świata. Psalmów 49:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.49.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Słuchajcie tego wszystkie narody, nadstawcie ucha wszyscy mieszkańcy świata. Psalmów 49:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.49.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 48
2023-04-08 06:34:26

Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga, na swej świętej górze. Psalmów 48:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.48.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga, na swej świętej górze. Psalmów 48:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.48.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 47
2023-04-08 06:33:36

Klaszczcie w dłonie, wszystkie narody, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem. Psalmów 47:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.47.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Klaszczcie w dłonie, wszystkie narody, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem. Psalmów 47:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.47.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 46
2023-04-08 06:32:38

Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Psalmów 46:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.46.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Psalmów 46:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.46.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 45
2023-04-07 18:44:58

Wezbrało moje serce dobrym słowem; dzieła, które wypowiadam, dotyczą króla; mój język będzie jak pióro biegłego pisarza. Psalmów 45:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.45.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wezbrało moje serce dobrym słowem; dzieła, które wypowiadam, dotyczą króla; mój język będzie jak pióro biegłego pisarza. Psalmów 45:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.45.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 44
2023-04-07 18:44:17

Boże, słyszeliśmy na własne uszy, nasi ojcowie opowiadali nam o tym, czego dokonałeś za ich dni, w czasach dawnych. Psalmów 44:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.44.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Boże, słyszeliśmy na własne uszy, nasi ojcowie opowiadali nam o tym, czego dokonałeś za ich dni, w czasach dawnych. Psalmów 44:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.44.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 43
2023-04-07 18:43:43

Osądź mnie, Boże, broń mojej sprawy przeciwko narodowi bezbożnemu; wybaw mnie od człowieka podstępnego i bezbożnego; Psalmów 43:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.43.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Osądź mnie, Boże, broń mojej sprawy przeciwko narodowi bezbożnemu; wybaw mnie od człowieka podstępnego i bezbożnego; Psalmów 43:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.43.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Psalm 42
2023-04-07 18:42:38

Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże. Psalmów 42:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.42.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże. Psalmów 42:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/psa.42.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie