Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Księga Estery 3
2023-03-12 05:04:38

Po tych wydarzeniach król Aswerus uczynił wielkim Hamana, syna Hammedaty, Agagitę, wywyższył go i umieścił jego tron ponad wszystkimi książętami, którzy byli przy nim. Estery 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/est.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Po tych wydarzeniach król Aswerus uczynił wielkim Hamana, syna Hammedaty, Agagitę, wywyższył go i umieścił jego tron ponad wszystkimi książętami, którzy byli przy nim. Estery 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/est.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Estery 2
2023-03-11 18:05:33

Po tych wydarzeniach, gdy ustał gniew króla Aswerusa, wspomniał on na Waszti i na to, co uczyniła, oraz dekret, który został wydany przeciwko niej. Estery 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/est.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Po tych wydarzeniach, gdy ustał gniew króla Aswerusa, wspomniał on na Waszti i na to, co uczyniła, oraz dekret, który został wydany przeciwko niej. Estery 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/est.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Estery 1
2023-03-11 09:19:01

I stało się za dni Aswerusa – tego Aswerusa, który królował od Indii aż do Etiopii nad stu dwudziestoma siedmioma prowincjami; Estery 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/est.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I stało się za dni Aswerusa – tego Aswerusa, który królował od Indii aż do Etiopii nad stu dwudziestoma siedmioma prowincjami; Estery 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/est.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Nehemiasza 13
2023-03-10 21:01:59

W tym dniu odczytano wobec ludu fragment z księgi Mojżesza. I znaleziono w niej zapis o tym, że Ammonita ani Moabita nigdy nie wejdzie do zgromadzenia Bożego; Nehemiasza 13:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W tym dniu odczytano wobec ludu fragment z księgi Mojżesza. I znaleziono w niej zapis o tym, że Ammonita ani Moabita nigdy nie wejdzie do zgromadzenia Bożego; Nehemiasza 13:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Nehemiasza 12
2023-03-10 05:58:42

A oto kapłani i Lewici, którzy przybyli z Zorobabelem, synem Szealtiela, i z Jeszuą: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz; Nehemiasza 12:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A oto kapłani i Lewici, którzy przybyli z Zorobabelem, synem Szealtiela, i z Jeszuą: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz; Nehemiasza 12:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Nehemiasza 11
2023-03-09 17:32:35

Przełożeni ludu zamieszkali więc w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy, aby wyznaczyć jednego z dziesięciu na zamieszkanie w Jerozolimie, w świętym mieście, a dziewięciu pozostałych w innych miastach. Nehemiasza 11:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Przełożeni ludu zamieszkali więc w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy, aby wyznaczyć jednego z dziesięciu na zamieszkanie w Jerozolimie, w świętym mieście, a dziewięciu pozostałych w innych miastach. Nehemiasza 11:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Nehemiasza 10
2023-03-09 05:37:01

A oto ci, którzy pieczętowali: Nehemiasz, Tirszata, syn Chakaliasza, następnie Sedekiasz; Nehemiasza 10:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A oto ci, którzy pieczętowali: Nehemiasz, Tirszata, syn Chakaliasza, następnie Sedekiasz; Nehemiasza 10:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Nehemiasza 9
2023-03-08 18:54:20

A w dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca zgromadzili się synowie Izraela i pościli odziani w wory oraz posypani prochem. Nehemiasza 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A w dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca zgromadzili się synowie Izraela i pościli odziani w wory oraz posypani prochem. Nehemiasza 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Nehemiasza 8
2023-03-08 06:39:16

Wówczas zebrał się cały lud jak jeden mąż na placu, który był przed Bramą Wodną, i powiedział do Ezdrasza, uczonego w Piśmie, aby przyniósł księgę Prawa Mojżesza, które PAN nadał Izraelowi. Nehemiasza 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wówczas zebrał się cały lud jak jeden mąż na placu, który był przed Bramą Wodną, i powiedział do Ezdrasza, uczonego w Piśmie, aby przyniósł księgę Prawa Mojżesza, które PAN nadał Izraelowi. Nehemiasza 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Nehemiasza 7
2023-03-07 15:56:23

A gdy mur został odbudowany i wstawiłem wrota, gdy ustanowiono odźwiernych, śpiewaków i Lewitów; Nehemiasza 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy mur został odbudowany i wstawiłem wrota, gdy ustanowiono odźwiernych, śpiewaków i Lewitów; Nehemiasza 7:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/neh.7.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie