Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

2 Księga Kronik 22
2023-02-22 05:35:47

Potem mieszkańcy Jerozolimy ustanowili Achazjasza, jego najmłodszego syna, królem na jego miejscu, gdyż wszystkich starszych jego braci wymordowała zgraja, która razem z Arabami wtargnęła do obozu. Tak więc zaczął królować Achazjasz, syn Jorama, króla Judy. II Kronik 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem mieszkańcy Jerozolimy ustanowili Achazjasza, jego najmłodszego syna, królem na jego miejscu, gdyż wszystkich starszych jego braci wymordowała zgraja, która razem z Arabami wtargnęła do obozu. Tak więc zaczął królować Achazjasz, syn Jorama, króla Judy. II Kronik 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 21
2023-02-21 18:58:14

Potem Jehoszafat zasnął ze swoimi ojcami i został pogrzebany z nimi w mieście Dawida, a jego syn Joram królował w jego miejsce. II Kronik 21:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem Jehoszafat zasnął ze swoimi ojcami i został pogrzebany z nimi w mieście Dawida, a jego syn Joram królował w jego miejsce. II Kronik 21:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 20
2023-02-21 05:56:53

Potem na wojnę przeciwko Jehoszafatowi wyruszyli synowie Moabu i synowie Ammona, a wraz z nimi niektórzy mieszkający z Ammonitami. II Kronik 20:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem na wojnę przeciwko Jehoszafatowi wyruszyli synowie Moabu i synowie Ammona, a wraz z nimi niektórzy mieszkający z Ammonitami. II Kronik 20:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 19
2023-02-20 19:15:05

A Jehoszafat, król Judy, wrócił do swojego domu w pokoju, do Jerozolimy. II Kronik 19:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A Jehoszafat, król Judy, wrócił do swojego domu w pokoju, do Jerozolimy. II Kronik 19:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 18
2023-02-20 06:10:32

I Jehoszafat miał wiele bogactwa i wielką sławę, i spokrewnił się z Achabem. II Kronik 18:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
I Jehoszafat miał wiele bogactwa i wielką sławę, i spokrewnił się z Achabem. II Kronik 18:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 17
2023-02-19 19:37:08

Potem w jego miejsce królował Jehoszafat, jego syn, i umocnił się przeciwko Izraelowi. II Kronik 17:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem w jego miejsce królował Jehoszafat, jego syn, i umocnił się przeciwko Izraelowi. II Kronik 17:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 16
2023-02-19 06:37:43

W trzydziestym szóstym roku panowania Asy nadciągnął przeciw Judzie Basza, król Izraela, i zbudował Rama, aby nikt nie mógł wychodzić od Asy, króla Judy, i wchodzić do niego. II Kronik 16:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W trzydziestym szóstym roku panowania Asy nadciągnął przeciw Judzie Basza, król Izraela, i zbudował Rama, aby nikt nie mógł wychodzić od Asy, króla Judy, i wchodzić do niego. II Kronik 16:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 15
2023-02-19 06:22:35

Wtedy Duch Boży zstąpił na Azariasza, syna Obeda. II Kronik 15:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Duch Boży zstąpił na Azariasza, syna Obeda. II Kronik 15:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 14
2023-02-18 20:28:09

A gdy Abiasz zasnął ze swoimi ojcami, pogrzebano go w mieście Dawida. Wtedy jego syn Asa królował w jego miejsce. Za jego dni w ziemi panował pokój przez dziesięć lat. II Kronik 14:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy Abiasz zasnął ze swoimi ojcami, pogrzebano go w mieście Dawida. Wtedy jego syn Asa królował w jego miejsce. Za jego dni w ziemi panował pokój przez dziesięć lat. II Kronik 14:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 13
2023-02-18 06:27:03

W osiemnastym roku króla Jeroboama zaczął królować Abiasz nad Judą. II Kronik 13:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W osiemnastym roku króla Jeroboama zaczął królować Abiasz nad Judą. II Kronik 13:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie