Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

2 Księga Kronik 3
2023-02-14 07:22:34

Wtedy Salomon zaczął budować dom PANA w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana Dawidowi, jego ojcu, na miejscu, które Dawid przygotował na klepisku Ornana Jebusyty. II Kronik 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Salomon zaczął budować dom PANA w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana Dawidowi, jego ojcu, na miejscu, które Dawid przygotował na klepisku Ornana Jebusyty. II Kronik 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 2
2023-02-13 05:36:13

Wtedy Salomon postanowił zbudować dom dla imienia PANA oraz pałac królewski dla siebie. II Kronik 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Salomon postanowił zbudować dom dla imienia PANA oraz pałac królewski dla siebie. II Kronik 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 1
2023-02-12 19:34:54

Salomon, syn Dawida, umocnił się w swoim królestwie, a PAN, jego Bóg, był z nim i bardzo go wywyższył. II Kronik 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Salomon, syn Dawida, umocnił się w swoim królestwie, a PAN, jego Bóg, był z nim i bardzo go wywyższył. II Kronik 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 29
2023-02-12 07:17:38

Potem król Dawid przemówił do całego zgromadzenia: Mój syn Salomon, jedyny, którego Bóg wybrał, jest jeszcze młody i niedoświadczony, a dzieło jest wielkie. Ten pałac bowiem nie jest dla człowieka, ale dla PANA Boga. I Kronik 29:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.29.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem król Dawid przemówił do całego zgromadzenia: Mój syn Salomon, jedyny, którego Bóg wybrał, jest jeszcze młody i niedoświadczony, a dzieło jest wielkie. Ten pałac bowiem nie jest dla człowieka, ale dla PANA Boga. I Kronik 29:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.29.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 28
2023-02-11 19:35:23

Potem Dawid zgromadził w Jerozolimie wszystkich książąt Izraela, książąt pokoleń i dowódców oddziałów, którzy służyli królowi, tysiączników, setników i zarządców całego dobytku i posiadłości króla i jego synów, a także urzędników, walecznych i wszystkich dzielnych wojowników. I Kronik 28:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.28.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem Dawid zgromadził w Jerozolimie wszystkich książąt Izraela, książąt pokoleń i dowódców oddziałów, którzy służyli królowi, tysiączników, setników i zarządców całego dobytku i posiadłości króla i jego synów, a także urzędników, walecznych i wszystkich dzielnych wojowników. I Kronik 28:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.28.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 27
2023-02-11 05:49:06

A oto synowie Izraela według ich liczby: naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszelkiej sprawie związanej z oddziałami przychodzącymi i odchodzącymi co miesiąc, przez wszystkie miesiące w roku. Każdy oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. I Kronik 27:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.27.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A oto synowie Izraela według ich liczby: naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszelkiej sprawie związanej z oddziałami przychodzącymi i odchodzącymi co miesiąc, przez wszystkie miesiące w roku. Każdy oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. I Kronik 27:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.27.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 26 - Boryskowi na dobranoc
2023-02-10 20:57:00

Co do zmiany odźwiernych: z Korachitów był Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Asafa. I Kronik 26:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Co do zmiany odźwiernych: z Korachitów był Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Asafa. I Kronik 26:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 25
2023-02-10 05:35:47

Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił do służby synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy mieli prorokować przy harfach, cytrach i cymbałach. A oto liczba pełniących tę służbę: I Kronik 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił do służby synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy mieli prorokować przy harfach, cytrach i cymbałach. A oto liczba pełniących tę służbę: I Kronik 25:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 24
2023-02-09 18:50:18

A oto podział synów Aarona. Synami Aarona byli: Nedab, Abihu, Eleazar i Itamar; I Kronik 24:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A oto podział synów Aarona. Synami Aarona byli: Nedab, Abihu, Eleazar i Itamar; I Kronik 24:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 23
2023-02-09 05:48:52

Gdy więc Dawid był już stary i syty dni, ustanowił swego syna Salomona królem nad Izraelem. I Kronik 23:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Gdy więc Dawid był już stary i syty dni, ustanowił swego syna Salomona królem nad Izraelem. I Kronik 23:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie