Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

1 Księga Kronik 22
2023-02-08 18:36:35

Wtedy Dawid powiedział: To jest dom PANA Boga i to jest ołtarz całopalenia dla Izraela. I Kronik 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Dawid powiedział: To jest dom PANA Boga i to jest ołtarz całopalenia dla Izraela. I Kronik 22:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 21
2023-02-08 06:16:45

Wtedy szatan powstał przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. I Kronik 21:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy szatan powstał przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. I Kronik 21:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 20
2023-02-07 18:43:35

A na początku roku, w czasie, gdy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, Joab poprowadził potężne wojsko i spustoszył ziemię synów Ammona, potem nadciągnął i obległ Rabbę, Dawid tymczasem pozostał w Jerozolimie. I Joab zdobył Rabbę, i zburzył ją. I Kronik 20:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A na początku roku, w czasie, gdy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, Joab poprowadził potężne wojsko i spustoszył ziemię synów Ammona, potem nadciągnął i obległ Rabbę, Dawid tymczasem pozostał w Jerozolimie. I Joab zdobył Rabbę, i zburzył ją. I Kronik 20:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 19
2023-02-07 05:54:09

Potem umarł Nachasz, król synów Ammona, a jego syn królował w jego miejsce. I Kronik 19:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem umarł Nachasz, król synów Ammona, a jego syn królował w jego miejsce. I Kronik 19:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 18
2023-02-06 21:13:19

Po tych wydarzeniach Dawid pobił Filistynów, ujarzmił ich i zabrał z ich rąk Gat i jego wioski. I Kronik 18:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Po tych wydarzeniach Dawid pobił Filistynów, ujarzmił ich i zabrał z ich rąk Gat i jego wioski. I Kronik 18:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 17
2023-02-06 06:24:16

Kiedy Dawid zamieszkał w swoim domu, powiedział do proroka Natana: Oto mieszkam w domu cedrowym, a arka przymierza PANA pod zasłonami. I Kronik 17:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Kiedy Dawid zamieszkał w swoim domu, powiedział do proroka Natana: Oto mieszkam w domu cedrowym, a arka przymierza PANA pod zasłonami. I Kronik 17:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 16
2023-02-05 20:52:26

A gdy przynieśli arkę Boga i umieścili ją pośrodku namiotu wzniesionego przez Dawida, złożyli całopalenia i ofiary pojednawcze przed Bogiem. I Kronik 16:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy przynieśli arkę Boga i umieścili ją pośrodku namiotu wzniesionego przez Dawida, złożyli całopalenia i ofiary pojednawcze przed Bogiem. I Kronik 16:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Biblia Dla Dzieci - niewola Babilońskia i Daniel
2023-02-05 09:00:49

czytam Boryskowi --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
czytam Boryskowi --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 15
2023-02-05 07:52:50

A gdy Dawid zbudował sobie domy w mieście Dawida, przygotował miejsce dla arki Boga i rozbił jej namiot. I Kronik 15:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy Dawid zbudował sobie domy w mieście Dawida, przygotował miejsce dla arki Boga i rozbił jej namiot. I Kronik 15:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

1 Księga Kronik 14
2023-02-05 07:04:48

Potem Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida wraz z drewnem cedrowym, murarzami i cieślami, aby mu zbudowali dom. I Kronik 14:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida wraz z drewnem cedrowym, murarzami i cieślami, aby mu zbudowali dom. I Kronik 14:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/1ch.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie