Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Dzieje Apostolskie 26
2023-12-04 19:43:54

‭Dzieje‬ ‭26:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy Agryppa powiedział do Pawła: Wolno ci mówić we własnej obronie. Wówczas Paweł, wyciągnąwszy rękę, zaczął się bronić: https://bible.com/bible/138/act.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭26:1‬ ‭UBG‬ [1] Wtedy Agryppa powiedział do Pawła: Wolno ci mówić we własnej obronie. Wówczas Paweł, wyciągnąwszy rękę, zaczął się bronić: https://bible.com/bible/138/act.26.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 25
2023-12-04 04:50:51

‭Dzieje‬ ‭25:1‬ ‭UBG‬ [1] Kiedy Festus przybył do prowincji, po trzech dniach udał się z Cezarei do Jerozolimy. https://bible.com/bible/138/act.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭25:1‬ ‭UBG‬ [1] Kiedy Festus przybył do prowincji, po trzech dniach udał się z Cezarei do Jerozolimy. https://bible.com/bible/138/act.25.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 24
2023-12-03 18:43:33

‭Dzieje‬ ‭24:1‬ ‭UBG‬ [1] Po pięciu dniach przybył najwyższy kapłan Ananiasz wraz ze starszymi i z retorem, niejakim Tertullosem. Wnieśli oni przed namiestnika oskarżenie przeciwko Pawłowi. https://bible.com/bible/138/act.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭24:1‬ ‭UBG‬ [1] Po pięciu dniach przybył najwyższy kapłan Ananiasz wraz ze starszymi i z retorem, niejakim Tertullosem. Wnieśli oni przed namiestnika oskarżenie przeciwko Pawłowi. https://bible.com/bible/138/act.24.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 23
2023-12-03 11:32:09

‭Dzieje‬ ‭23:1‬ ‭UBG‬ [1] Paweł, patrząc uważnie na Radę, powiedział: Mężowie bracia, aż do dziś żyłem przed Bogiem z zupełnie czystym sumieniem. https://bible.com/bible/138/act.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭23:1‬ ‭UBG‬ [1] Paweł, patrząc uważnie na Radę, powiedział: Mężowie bracia, aż do dziś żyłem przed Bogiem z zupełnie czystym sumieniem. https://bible.com/bible/138/act.23.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 22
2023-12-02 17:24:51

‭Dzieje‬ ‭22:1‬ ‭UBG‬ [1] Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie mojej obrony, jaką teraz do was kieruję. https://bible.com/bible/138/act.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭22:1‬ ‭UBG‬ [1] Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie mojej obrony, jaką teraz do was kieruję. https://bible.com/bible/138/act.22.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 21
2023-12-02 11:23:09

‭Dzieje‬ ‭21:1‬ ‭UBG‬ [1] Po rozstaniu z nimi odpłynęliśmy i prostym kursem przybyliśmy na Kos, a nazajutrz na Rodos, stamtąd zaś do Patary. https://bible.com/bible/138/act.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭21:1‬ ‭UBG‬ [1] Po rozstaniu z nimi odpłynęliśmy i prostym kursem przybyliśmy na Kos, a nazajutrz na Rodos, stamtąd zaś do Patary. https://bible.com/bible/138/act.21.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 20
2023-12-01 06:53:34

‭Dzieje‬ ‭20:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy ustały rozruchy, Paweł przywołał uczniów, pożegnał się z nimi i wyruszył do Macedonii. https://bible.com/bible/138/act.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭20:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy ustały rozruchy, Paweł przywołał uczniów, pożegnał się z nimi i wyruszył do Macedonii. https://bible.com/bible/138/act.20.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 19
2023-11-30 19:14:51

‭Dzieje‬ ‭19:1‬ ‭UBG‬ [1] I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; https://bible.com/bible/138/act.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭19:1‬ ‭UBG‬ [1] I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; https://bible.com/bible/138/act.19.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 18
2023-11-30 06:13:01

‭Dzieje‬ ‭18:1‬ ‭UBG‬ [1] Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. https://bible.com/bible/138/act.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭18:1‬ ‭UBG‬ [1] Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. https://bible.com/bible/138/act.18.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Dzieje Apostolskie 17
2023-11-29 18:17:32

‭Dzieje‬ ‭17:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. https://bible.com/bible/138/act.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
‭Dzieje‬ ‭17:1‬ ‭UBG‬ [1] A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. https://bible.com/bible/138/act.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie