Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

Księga Zachariasza 2
2023-10-01 18:09:25

Potem znowu podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto mężczyzna, w którego ręce był sznur mierniczy. Zachariasza 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/zec.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem znowu podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto mężczyzna, w którego ręce był sznur mierniczy. Zachariasza 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/zec.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Zachariasza 1
2023-10-01 13:28:45

W ósmym miesiącu drugiego roku Dariusza słowo PANA doszło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddo proroka, mówiące: Zachariasza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/zec.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W ósmym miesiącu drugiego roku Dariusza słowo PANA doszło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddo proroka, mówiące: Zachariasza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/zec.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Aggeusza 2
2023-09-30 18:48:00

W siódmym miesiącu, dwudziestego pierwszego dnia tego miesiąca, słowo PANA doszło przez proroka Aggeusza mówiące: Aggeusza 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/hag.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W siódmym miesiącu, dwudziestego pierwszego dnia tego miesiąca, słowo PANA doszło przez proroka Aggeusza mówiące: Aggeusza 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/hag.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Aggeusza 1
2023-09-30 18:47:01

W drugim roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, słowo PANA doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do Jozuego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, mówiące: Aggeusza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/hag.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W drugim roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, słowo PANA doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do Jozuego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, mówiące: Aggeusza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/hag.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sofoniasza 3
2023-09-30 00:30:38

Biada brudnemu i splugawionemu miastu ucisku! Sofoniasza 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/zep.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Biada brudnemu i splugawionemu miastu ucisku! Sofoniasza 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/zep.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sofoniasza 2
2023-09-29 06:30:17

Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie wstrętny; Sofoniasza 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/zep.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie wstrętny; Sofoniasza 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/zep.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Sofoniasza 1
2023-09-28 18:52:25

Słowo PANA, które doszło do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy. Sofoniasza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/zep.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Słowo PANA, które doszło do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy. Sofoniasza 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/zep.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Habakuka 3
2023-09-28 05:18:27

Modlitwa proroka Habakuka na Syggajon. Habakuka 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/hab.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Modlitwa proroka Habakuka na Syggajon. Habakuka 3:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/hab.3.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Habakuka 2
2023-09-27 18:04:16

Na swej warcie będę stać, stanę na baszcie i będę się wpatrywać, aby zobaczyć, co Bóg będzie mówił i co mam odpowiedzieć, gdy zostanę upomniany. Habakuka 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/hab.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Na swej warcie będę stać, stanę na baszcie i będę się wpatrywać, aby zobaczyć, co Bóg będzie mówił i co mam odpowiedzieć, gdy zostanę upomniany. Habakuka 2:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/hab.2.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Księga Habakuka 1
2023-09-27 04:51:55

Brzemię, które widział prorok Habakuk. Habakuka 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/hab.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Brzemię, które widział prorok Habakuk. Habakuka 1:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/hab.1.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie