Biblia UBG audio

codzienne czytania dwóch rozdziałów całej Biblii Starego i Nowego Testamentu z przekładu UBG. Niezależnie od pogody, nastroju czy okoliczności, codziennie inaczej , zapraszam :


Odcinki od najnowszych:

2 Księga Kronik 17
2023-02-19 19:37:08

Potem w jego miejsce królował Jehoszafat, jego syn, i umocnił się przeciwko Izraelowi. II Kronik 17:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Potem w jego miejsce królował Jehoszafat, jego syn, i umocnił się przeciwko Izraelowi. II Kronik 17:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.17.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 16
2023-02-19 06:37:43

W trzydziestym szóstym roku panowania Asy nadciągnął przeciw Judzie Basza, król Izraela, i zbudował Rama, aby nikt nie mógł wychodzić od Asy, króla Judy, i wchodzić do niego. II Kronik 16:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W trzydziestym szóstym roku panowania Asy nadciągnął przeciw Judzie Basza, król Izraela, i zbudował Rama, aby nikt nie mógł wychodzić od Asy, króla Judy, i wchodzić do niego. II Kronik 16:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.16.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 15
2023-02-19 06:22:35

Wtedy Duch Boży zstąpił na Azariasza, syna Obeda. II Kronik 15:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Wtedy Duch Boży zstąpił na Azariasza, syna Obeda. II Kronik 15:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.15.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 14
2023-02-18 20:28:09

A gdy Abiasz zasnął ze swoimi ojcami, pogrzebano go w mieście Dawida. Wtedy jego syn Asa królował w jego miejsce. Za jego dni w ziemi panował pokój przez dziesięć lat. II Kronik 14:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy Abiasz zasnął ze swoimi ojcami, pogrzebano go w mieście Dawida. Wtedy jego syn Asa królował w jego miejsce. Za jego dni w ziemi panował pokój przez dziesięć lat. II Kronik 14:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.14.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 13
2023-02-18 06:27:03

W osiemnastym roku króla Jeroboama zaczął królować Abiasz nad Judą. II Kronik 13:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
W osiemnastym roku króla Jeroboama zaczął królować Abiasz nad Judą. II Kronik 13:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.13.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 12
2023-02-18 05:58:13

A gdy Roboam utwierdził swoje królestwo i umocnił je, opuścił prawo PANA, a wraz z nim cały Izrael. II Kronik 12:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy Roboam utwierdził swoje królestwo i umocnił je, opuścił prawo PANA, a wraz z nim cały Izrael. II Kronik 12:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.12.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 11
2023-02-17 17:21:33

Kiedy Roboam przybył do Jerozolimy, zebrał spośród domu Judy i Beniamina sto osiemdziesiąt tysięcy mężczyzn – wyborowych wojowników – aby walczyć z Izraelem i przywrócić królestwo Roboamowi. II Kronik 11:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Kiedy Roboam przybył do Jerozolimy, zebrał spośród domu Judy i Beniamina sto osiemdziesiąt tysięcy mężczyzn – wyborowych wojowników – aby walczyć z Izraelem i przywrócić królestwo Roboamowi. II Kronik 11:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.11.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 10
2023-02-17 05:20:23

Roboam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby ustanowić go królem. II Kronik 10:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
Roboam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby ustanowić go królem. II Kronik 10:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.10.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 9
2023-02-16 19:18:47

A gdy królowa Saby usłyszała o sławie Salomona, przybyła do Jerozolimy, aby przez zagadki poddać go próbie. Przybyła z bardzo wielkim orszakiem, z wielbłądami niosącymi wonności, bardzo dużo złota i drogocennych kamieni. Gdy przyszła do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co leżało jej na sercu. II Kronik 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A gdy królowa Saby usłyszała o sławie Salomona, przybyła do Jerozolimy, aby przez zagadki poddać go próbie. Przybyła z bardzo wielkim orszakiem, z wielbłądami niosącymi wonności, bardzo dużo złota i drogocennych kamieni. Gdy przyszła do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co leżało jej na sercu. II Kronik 9:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.9.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

2 Księga Kronik 8
2023-02-16 05:31:11

A po upływie dwudziestu lat, w których Salomon zbudował dom PANA i swój dom; II Kronik 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message
A po upływie dwudziestu lat, w których Salomon zbudował dom PANA i swój dom; II Kronik 8:1 UBG https://bible.com/pl/bible/138/2ch.8.1.UBG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/wojciech-bandurowski/message

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie