Język polski bez granic

Celem projektu jest podnoszenie świadomości językowej i promocja języka polskiego poza granicami kraju. Jego założeniem jest również ugruntowanie poczucia, że poprzez język można wzmacniać swoją narodową tożsamość oraz uświadomienie Polakom mieszkającym poza granicami kraju, że polszczyzna jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego warto o nią dbać i przekazywać następnym pokoleniom. Polszczyzna przez ostatnie 1000 lat znacząco się zmieniła. Historię jej rozwoju najlepiej dokumentują utwory zaliczane do tak zwanych zabytków języka polskiego. Okazuje się, że droga od "Bogurodzicy" do współczesnych utworów literackich była bardzo długa. W naszych podcastach prezentujemy historię i współczesny kształt języka polskiego. Mówimy o roli polszczyzny w utrzymaniu tożsamości narodowej i pokazujemy jej bogactwo – gwary, dialekty i re


Odcinki od najnowszych:

Polszczyzna przyszłości. Jak Internet i media społecznościowe wpływają na współczesny język polski?
2020-12-08 10:41:00

Nowe językowe formy kształtują się dziś w znacznej mierze w przestrzeni Internetu. To m.in. tu wykuwa się nowa polszczyzna. W Internecie każdy dziś może zaistnieć ze swoim - często skrajnie zindywidualizowanym, dalekim od kanonów - językiem.
Nowe językowe formy kształtują się dziś w znacznej mierze w przestrzeni Internetu. To m.in. tu wykuwa się nowa polszczyzna. W Internecie każdy dziś może zaistnieć ze swoim - często skrajnie zindywidualizowanym, dalekim od kanonów - językiem.

Tłumaczenia języka polskiego. Jakie problemy i wyzwania stwarzają przekłady polszczyzny?
2020-12-01 19:00:00

Język polski uznawany jest za trudny do opanowania - ma złożoną gramatykę i pełen jest pułapek. Jak wygląda praca z językiem polskim traktowanym jako tworzywo, z którego powstają materiały dziennikarskie i literackie? O tym w naszej audycji z udziałem dziennikarzy-tłumaczy.
Język polski uznawany jest za trudny do opanowania - ma złożoną gramatykę i pełen jest pułapek. Jak wygląda praca z językiem polskim traktowanym jako tworzywo, z którego powstają materiały dziennikarskie i literackie? O tym w naszej audycji z udziałem dziennikarzy-tłumaczy.

Języki mniejszości ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Mowa bukowińskich Polaków
2020-11-19 15:48:00

Języki rdzenne są fundamentem różnorodności kulturowej i stanowią ważny element niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dlatego dbałość o język zwłaszcza ten, w którym wzrastaliśmy nawet w najmniejszej ojczyźnie, to powinność. Dobrze to rozumieją ci, którym przyszło żyć na emigracji i takie podejście prezentuje w przeważającej części Polonia.
Języki rdzenne są fundamentem różnorodności kulturowej i stanowią ważny element niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dlatego dbałość o język zwłaszcza ten, w którym wzrastaliśmy nawet w najmniejszej ojczyźnie, to powinność. Dobrze to rozumieją ci, którym przyszło żyć na emigracji i takie podejście prezentuje w przeważającej części Polonia.

Środki językowe dodające polszczyźnie ekspresji a kultura języka
2020-11-10 10:00:00

Język pełni szereg różnych ważnych funkcji. Jedną z nich jest funkcja ekspresywna polegająca na wyrażaniu emocji i ocen osoby mówiącej. W naszej codziennej, potocznej mowie pełno jest wykrzykników, zdrobnień, pytań retorycznych czy słów wyrażających skrajnie pozytywne lub negatywne emocje. Nic dziwnego, poprzez język bowiem ujawniamy nasze uczucia i myśli, a także oceniamy rzeczywistość.
Język pełni szereg różnych ważnych funkcji. Jedną z nich jest funkcja ekspresywna polegająca na wyrażaniu emocji i ocen osoby mówiącej. W naszej codziennej, potocznej mowie pełno jest wykrzykników, zdrobnień, pytań retorycznych czy słów wyrażających skrajnie pozytywne lub negatywne emocje. Nic dziwnego, poprzez język bowiem ujawniamy nasze uczucia i myśli, a także oceniamy rzeczywistość.

Kultura języka i formy grzecznościowe we współczesnej polszczyźnie
2020-11-02 12:00:00

Na kulturę mówienia składa się wiele czynników, a sposób prowadzenia rozmowy zależy przede wszystkim od okoliczności i od relacji, jakie łączą nas z rozmówcą.
Na kulturę mówienia składa się wiele czynników, a sposób prowadzenia rozmowy zależy przede wszystkim od okoliczności i od relacji, jakie łączą nas z rozmówcą.

Promocja języka i kultury polskiej ważną misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
2020-10-25 11:43:00

Upowszechnianie języka polskiego w świecie jest jednym z głównych celów powołanej w 2017 roku Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zadanie to realizowane jest poprzez promocję nauki języka polskiego jako obcego, wspieranie inicjatyw dążących do profesjonalizacji nauczania, stały kontakt z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się nauczaniem polskiego oraz dbałość o podnoszenie rangi języka polskiego jako obcego.
Upowszechnianie języka polskiego w świecie jest jednym z głównych celów powołanej w 2017 roku Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zadanie to realizowane jest poprzez promocję nauki języka polskiego jako obcego, wspieranie inicjatyw dążących do profesjonalizacji nauczania, stały kontakt z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się nauczaniem polskiego oraz dbałość o podnoszenie rangi języka polskiego jako obcego.

Rola polskich szkół za granicą w nauczaniu języka polskiego i polskiej kultury
2020-10-19 21:05:00

Jak skutecznie wykorzystać polskie placówki oświatowe do promocji języka polskiego i polskiej kultury w świecie? Jaką rolę odgrywają nauczyciele? – Polscy nauczyciele są ambasadorami polskości za granicą – mówi Magdalena Zaczek z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Jak skutecznie wykorzystać polskie placówki oświatowe do promocji języka polskiego i polskiej kultury w świecie? Jaką rolę odgrywają nauczyciele? – Polscy nauczyciele są ambasadorami polskości za granicą – mówi Magdalena Zaczek z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Promocja języka polskiego na świecie. Rola certyfikatów językowych
2020-10-11 14:53:00

Promocja naszego języka powinna przebiegać dwutorowo – w kraju i za granicą, gdzie elementem dodatkowym i koniecznym jest upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski. O promocji języka polskiego rozmawiamy z dr Piotrem Kajakiem - kulturoznawcą i językoznawcą, wicedyrektorem Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM UW.
Promocja naszego języka powinna przebiegać dwutorowo – w kraju i za granicą, gdzie elementem dodatkowym i koniecznym jest upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski. O promocji języka polskiego rozmawiamy z dr Piotrem Kajakiem - kulturoznawcą i językoznawcą, wicedyrektorem Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM UW.

Język polski w świecie. Jaką polszczyzną posługują się Polacy za granicą?
2020-10-02 15:00:00

W ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, z naszego kraju wyjechało wiele osób, najczęściej młodych, które zaplanowały swoje dalsze życie na emigracji. Szacuje się, że co dziesiąte polskie dziecko urodziło się za granicą.
W ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, z naszego kraju wyjechało wiele osób, najczęściej młodych, które zaplanowały swoje dalsze życie na emigracji. Szacuje się, że co dziesiąte polskie dziecko urodziło się za granicą.

Wychowywanie w wielojęzyczności. Jak robić to dobrze i skutecznie?
2020-09-28 15:36:00

Rodziny mieszane narodowościowo, życie na emigracji czy wprowadzanie tzw. sztucznej wielojęzyczności - są to sytuacje, coraz częstsze na całym świecie, które wiążą się z wieloma wyzwaniami. O tym, że człowiek może mówić biegle i pięknie w kilku językach jednocześnie, wiemy. Nie zawsze jesteśmy jednak świadomi tego, że dziecko, które ma styczność z kilkoma różnymi językami od urodzenia, niekoniecznie musi w przyszłości bez problemu się komunikować. Ważne jest, aby nie popełniać kilku, mniej lub bardziej oczywistych, błędów.
Rodziny mieszane narodowościowo, życie na emigracji czy wprowadzanie tzw. sztucznej wielojęzyczności - są to sytuacje, coraz częstsze na całym świecie, które wiążą się z wieloma wyzwaniami. O tym, że człowiek może mówić biegle i pięknie w kilku językach jednocześnie, wiemy. Nie zawsze jesteśmy jednak świadomi tego, że dziecko, które ma styczność z kilkoma różnymi językami od urodzenia, niekoniecznie musi w przyszłości bez problemu się komunikować. Ważne jest, aby nie popełniać kilku, mniej lub bardziej oczywistych, błędów.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie