Gdzieś obok nas | Radio Katowice

Audycja publicystyczna z elementami edukacji i poradnictwa poruszająca problemy osób niepełnosprawnych oraz ludzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gośćmi audycji są m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji (w tym OPP) prowadzących działalność na rzecz takich osób. Zaprasza Beata Tomanek


Odcinki od najnowszych:

Gdzieś obok nas. Sensorycznie wrażliwi
2022-04-27 09:49:01

Dzisiaj porozmawiamy o kobietach, wyjątkowych – sensorycznie wrażliwych. Co to znaczy? Czy dotyczy każdej z nas? Z myślą o nich powstał projekt z inicjatywy Agnieszki Majnusz i Fundacji Transgresja, którego jedną z realizatorek jest Kaja Kosowska, koncertująca niewidoma pianistka. Toteż będzie okazja, żeby znów posłuchać Kai. Usłyszymy ją w duecie z altowiolistą Krzysztofem Woźniczko. W drugiej części porozmawiamy o kulturze, będę miała dla państwa ciekawy projekt do realizacji. Dosyć zaskakujący, bo zapraszający do współdziałania pod hasłem „Skup Kultury”. Każdy z nas będzie mógł wziąć w nim udział, jednocześnie uczestnicząc w pewnym happeningu, którego rezultat dedykowany jest osobom niepełnosprawnym. Zapraszam do słuchania.
Dzisiaj porozmawiamy o kobietach, wyjątkowych – sensorycznie wrażliwych. Co to znaczy? Czy dotyczy każdej z nas? Z myślą o nich powstał projekt z inicjatywy Agnieszki Majnusz i Fundacji Transgresja, którego jedną z realizatorek jest Kaja Kosowska, koncertująca niewidoma pianistka. Toteż będzie okazja, żeby znów posłuchać Kai. Usłyszymy ją w duecie z altowiolistą Krzysztofem Woźniczko. W drugiej części porozmawiamy o kulturze, będę miała dla państwa ciekawy projekt do realizacji. Dosyć zaskakujący, bo zapraszający do współdziałania pod hasłem „Skup Kultury”. Każdy z nas będzie mógł wziąć w nim udział, jednocześnie uczestnicząc w pewnym happeningu, którego rezultat dedykowany jest osobom niepełnosprawnym. Zapraszam do słuchania.

Gdzieś obok nas. Metropolitarna Wielkanoc dla samotnych.
2022-04-20 09:41:25

"Gdzieś obok nas" dzieje się wiele pięknych wydarzeń pełnych wzruszeń i serdecznej solidarności. Dzisiaj w specjalnym wydaniu audycji opowiem o spotkaniach, które poruszają serca. Zagrzewają do wspólnego działania, ośmielają do bycia bliżej ludzi. Zakończyła się kolejna edycja Metropolitalnej Wielkanocy dla Samotnych. Zanim ruszyliśmy do potrzebujących, którzy już nas oczekiwali w swoich domach, to spotkaliśmy się przy wspólnym, świątecznym stole. Proszę do nas dołączyć. Zapraszam. Świątecznie spotkam się również z Karoliną Rogowską, Ulianą Tymkiv, Agnieszką Majnusz i Miki Stępień.
"Gdzieś obok nas" dzieje się wiele pięknych wydarzeń pełnych wzruszeń i serdecznej solidarności. Dzisiaj w specjalnym wydaniu audycji opowiem o spotkaniach, które poruszają serca. Zagrzewają do wspólnego działania, ośmielają do bycia bliżej ludzi. Zakończyła się kolejna edycja Metropolitalnej Wielkanocy dla Samotnych. Zanim ruszyliśmy do potrzebujących, którzy już nas oczekiwali w swoich domach, to spotkaliśmy się przy wspólnym, świątecznym stole. Proszę do nas dołączyć. Zapraszam. Świątecznie spotkam się również z Karoliną Rogowską, Ulianą Tymkiv, Agnieszką Majnusz i Miki Stępień.

Gdzieś obok nas. Wielkanoc dla samotnych.
2022-04-12 12:18:14

Rozpoczął się Wielki Tydzień. Czas zadumy nad życiem, cierpieniem, śmiercią. Teraz częściej zastanawiamy się nad naszymi wyborami, nad tym, co nas spotyka i rolą jaką odgrywamy w codziennym zmaganiu z losem. Ostatni czas pokazał jak wiele zależy od empatii, dobra, które możemy dać innym. Trwają przygotowania do Wielkanocy te duchowe, ale też te związane z organizacją Metropolitalnego Śniadania Wielkanocnego dla Samotnych. Od lat to przedsięwzięcie jest inicjowane przez Fundacje „Wolne Miejsce”. Potrzebni są wolontariusze, którzy sprawiają, że Wielkanoc jest istotnie radosna, nawet dla tych, których życie codzienne wyznaczają problemy i samotność. Świadomość, że zawsze gdzieś obok nas jest ktoś na kogo możemy liczyć – to wyzwanie dla wolontariuszy i wszystkich, którzy działają społecznie. Również o tym jak ważne jest współdziałanie, ale też odwaga i rozmach w podejmowanych decyzjach opowiada historia powstania spółdzielni socjalnej „Rybka”. Stworzonej i z powodzeniem prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnościami. Warto wierzyć w siebie.
Rozpoczął się Wielki Tydzień. Czas zadumy nad życiem, cierpieniem, śmiercią. Teraz częściej zastanawiamy się nad naszymi wyborami, nad tym, co nas spotyka i rolą jaką odgrywamy w codziennym zmaganiu z losem. Ostatni czas pokazał jak wiele zależy od empatii, dobra, które możemy dać innym. Trwają przygotowania do Wielkanocy te duchowe, ale też te związane z organizacją Metropolitalnego Śniadania Wielkanocnego dla Samotnych. Od lat to przedsięwzięcie jest inicjowane przez Fundacje „Wolne Miejsce”. Potrzebni są wolontariusze, którzy sprawiają, że Wielkanoc jest istotnie radosna, nawet dla tych, których życie codzienne wyznaczają problemy i samotność. Świadomość, że zawsze gdzieś obok nas jest ktoś na kogo możemy liczyć – to wyzwanie dla wolontariuszy i wszystkich, którzy działają społecznie. Również o tym jak ważne jest współdziałanie, ale też odwaga i rozmach w podejmowanych decyzjach opowiada historia powstania spółdzielni socjalnej „Rybka”. Stworzonej i z powodzeniem prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnościami. Warto wierzyć w siebie.

Gdzieś obok nas. Wolontariat
2022-04-07 16:05:02

Statystycznie co piąty Polak jest wolontariuszem, tzn, że przynajmniej raz w roku wykonał pracę nieodpłatnie na rzecz innych, np. brał udział w jakiejś ogólnopolskiej akcji takiej jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, w zbiórkach Caritasu czy Czerwonego Krzyża. Pandemia zwiększyła zaangażowanie Polaków w wolontariat. Pojawiły się też nowe formy i pola aktywności - zwłaszcza pomoc chorym i seniorom. W ramach Caritas zaangażowanych jest w ten sposób blisko 90 tys. osób. Na Śląsku prężnie działają wolontariusze Fundacji „Wolne Miejsce”. Wojna na Ukrainie spowodowała mobilizację niemal całego naszego społeczeństwa do pomocy. Czy ten trend obudzi w nas duszę wolontariusza i sprawi, że zmieni się nasze nastawienie do tego stylu aktywności społecznej. Do tej pory pod względem wolontariatu sytuowaliśmy wśród badanych państw na ostatnim miejscu w Europie. Kolejne wydanie „Gdzieś obok nas” wypełnią rozmowy z wolontariuszami o potrzebach, idei pomagania i budzeniu postaw prospołecznych jako stylu życia we współczesnym świecie.
Statystycznie co piąty Polak jest wolontariuszem, tzn, że przynajmniej raz w roku wykonał pracę nieodpłatnie na rzecz innych, np. brał udział w jakiejś ogólnopolskiej akcji takiej jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, w zbiórkach Caritasu czy Czerwonego Krzyża. Pandemia zwiększyła zaangażowanie Polaków w wolontariat. Pojawiły się też nowe formy i pola aktywności - zwłaszcza pomoc chorym i seniorom. W ramach Caritas zaangażowanych jest w ten sposób blisko 90 tys. osób. Na Śląsku prężnie działają wolontariusze Fundacji „Wolne Miejsce”. Wojna na Ukrainie spowodowała mobilizację niemal całego naszego społeczeństwa do pomocy. Czy ten trend obudzi w nas duszę wolontariusza i sprawi, że zmieni się nasze nastawienie do tego stylu aktywności społecznej. Do tej pory pod względem wolontariatu sytuowaliśmy wśród badanych państw na ostatnim miejscu w Europie. Kolejne wydanie „Gdzieś obok nas” wypełnią rozmowy z wolontariuszami o potrzebach, idei pomagania i budzeniu postaw prospołecznych jako stylu życia we współczesnym świecie.

Gdzieś obok nas. Wolontariusze.
2022-03-29 09:40:42

Od kilku tygodni mówimy o dobroczynności, o naszych zrywach empatii i niezłomności w pomaganiu. Temat wolontariuszy, wartości ich pracy i bezcennej obecności wywołała wojna na Ukrainie. Zdaliśmy egzamin w pomaganiu i kreatywności w jej organizowaniu. Teraz przed nami kolejne wyzwanie – długi dystans, a przede wszystkim pamięć o tych, którzy gdzieś obok nas, zawsze tej pomocy potrzebowali. Nie tylko spektakularna pomoc się liczy. Ta cicha, codzienna jest również bezcenna, oczekiwana przez wielu. Dzisiaj mówić będziemy o pomocy Ukrainie, o świadczeniach na które mogą liczyć uchodźcy, również niepełnosprawni. Powiemy o akacji, która o tej porze roku, co roku, pochłania nas bez reszty. Podczas naszego radiowego spotkania usłyszą państwo: Katarzynę Kobier i Krzysztofa Kozioła – koordynatorów Metropolitalnej Wielkanocy dla Samotnych z Fundacji „Wolne Miejsce”, pana dyrektora śl. Oddziału PFRON oraz Agatę Mryc, wicedyrektorkę MOPS w Katowicach.
Od kilku tygodni mówimy o dobroczynności, o naszych zrywach empatii i niezłomności w pomaganiu. Temat wolontariuszy, wartości ich pracy i bezcennej obecności wywołała wojna na Ukrainie. Zdaliśmy egzamin w pomaganiu i kreatywności w jej organizowaniu. Teraz przed nami kolejne wyzwanie – długi dystans, a przede wszystkim pamięć o tych, którzy gdzieś obok nas, zawsze tej pomocy potrzebowali. Nie tylko spektakularna pomoc się liczy. Ta cicha, codzienna jest również bezcenna, oczekiwana przez wielu. Dzisiaj mówić będziemy o pomocy Ukrainie, o świadczeniach na które mogą liczyć uchodźcy, również niepełnosprawni. Powiemy o akacji, która o tej porze roku, co roku, pochłania nas bez reszty. Podczas naszego radiowego spotkania usłyszą państwo: Katarzynę Kobier i Krzysztofa Kozioła – koordynatorów Metropolitalnej Wielkanocy dla Samotnych z Fundacji „Wolne Miejsce”, pana dyrektora śl. Oddziału PFRON oraz Agatę Mryc, wicedyrektorkę MOPS w Katowicach.

Gdzieś obok nas. Pomagamy
2022-03-25 10:13:47

W tych dniach okropnych wydarzeń w Ukrainie pomagamy naszym gosciom. Chyba nie ma osoby, która nie wspierałaby obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski. W tym czasie na nowo budujemy więzi i powracamy co znaczenia słowa przyjaźń, szlachetność i chęć niesienia bezinteresownej pomocy.
W tych dniach okropnych wydarzeń w Ukrainie pomagamy naszym gosciom. Chyba nie ma osoby, która nie wspierałaby obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski. W tym czasie na nowo budujemy więzi i powracamy co znaczenia słowa przyjaźń, szlachetność i chęć niesienia bezinteresownej pomocy.

Gdzieś obok nas. Uczniowie dla uczniów
2022-03-16 09:42:43

W audycji "Gdzieś obok nasj opowiemy o inicjatywach uczniów. Pierwsza z nich dotyczy zdolnych aktorów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 z Sosnowca, a druga zuchów, którzy wzorem starszych chcą pomagać swoim rówieśnikom z Ukrainy. Warto posłuchać, warto wiedzieć.
W audycji "Gdzieś obok nasj opowiemy o inicjatywach uczniów. Pierwsza z nich dotyczy zdolnych aktorów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 z Sosnowca, a druga zuchów, którzy wzorem starszych chcą pomagać swoim rówieśnikom z Ukrainy. Warto posłuchać, warto wiedzieć.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie