:: ::

Autor Psalmu 119 wyraża swoje umiłowania dla Bożego Prawa pisząc: „Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością na ścieżce mojej”. Jaką funkcję pełni Dziesięć Przykazań? Czy prawo Boże może ulec zmianie? A co z prawami biblijnymi nakazującymi kamienować osoby niemoralne?  Na czym polega wolność sumienia?


Jest to odcinek podkastu:
W piecu ognistym. Podcast o teologii reformowanej.

Witamy w podcaście o teologii ewangelicko-reformowanej „W piecu ognistym”, gdzie podążamy śladami biblijnych bohaterów Szadracha, Meszacha, i Abednego, którzy pomimo niewoli babilońskiej pozostali wierni Bogu Izraela i nie zaparli się go w kulturze, która się Mu opierała. Z poszanowaniem polskiej tradycji i historii szukamy miejsca dla chrześcijaństwa wiernego Słowu Bożemu i wyznaniom wiary przyjętym przez kościoły reformowane w Rzeczypospolitej Obojga narodów XVI w, a dzisiaj prawie zapomnianym lub źle zrozumianym.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie