:: ::

Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem. Ten podcast to zapis audio mojego blogu o odszkodowaniach medycznych. Jeżeli wolisz słuchać zamiast czytać zapraszam. W dzisiejszym odcinku będzie o tym co to jest szkoda. Szkoda medyczna to jedna z trzech przesłanek odpowiedzialności jaka musi być w procesie o odszkodowanie medyczne udowodniona. Pozostałe to wina oraz związek przyczynowy. Samą szkodę można podzielić na majątkową i niemajątkową. Szkoda Szkoda to przede wszystkim to uszkodzenie ciała lub szerzej rozstrój zdrowia. Przybiera ona jednak wymierny charakter w sytuacji jej naprawiania przez osoby do tego zobowiązane. W związku ze szkodą powstaje po stronie zobowiązanego konieczność jej naprawienia. Szkodą oprócz czy też obok uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy też śmierci osoby bliskiej (tutaj mówi się o szkodzie osób najbliższych) jest także uszczerbek materialny. W szczególności są to poniesione wydatki na leczenie, przygotowanie się do nowego życia tj. życia z pewną niepełnosprawnością wynikłą z uszkodzenia ciała. W zakres szkody wchodzą także utracone z powodu szkody dochody z umowy o pracę, podpisanych już ale nie możliwych do realizacji umów sponsorskich (np. w przypadku sportowców czy influencerów), czy umów zlecenia albo o dzieło. Jednym słowem jest to szkoda materialna zwana także majątkową. Można jej wielkość wyrazić w określonej wyliczalnej co do grosza kwocie która zasądzona przez sąd stanowi odszkodowanie. Krzywda Oprócz szkody materialnej w sprawie powstałego błędu medycznego może występować także szkoda niematerialna czyli krzywda. Jest to cierpienie fizyczne i psychiczne związane z bólem i doznaną szkodą. Wynagrodzeniem krzywdy jest świadczenie pieniężne ze strony zobowiązanych podmiotu leczniczego lub lekarza i ubezpieczyciela. Wynagrodzenie takie zwane jest w prawie zadośćuczynieniem. Możesz go dochodzić w procesie cywilnym ale także w procesie karnym o szkodę medyczną. Szkoda i krzywda czyli oba rodzaje szkody w sprawie o błąd medyczny powinny być naprawione w drodze procesu sądowego poprzez zasądzenie odpowiedniej kwoty pieniędzy. Źródło: Mirosław Nestorowicz Prawo Medyczne ss. 85-86 wyd. X Toruń 2013

Jest to odcinek podkastu:
Odszkodowania za błędy medyczne

Podcast o dochodzeniu odszkodowań medycznych za błąd w leczeniu.

Kategorie:
Nauka Nauki społeczne

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie