:: ::

Studium biblijne (sezon 45) z 23 kwietnia 2022 r., pt. „Potop”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2022: Księga Rodzaju”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 2/2022: Genesis”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 6,13-7,10; 2 P 2,5-9; Rdz 7,11-24; Rz 6,1-6; Ps 106,4; Rdz 8,1-9,17. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego” (Mt 24,37). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mikołaj Krzyżanowski (prowadzenie), Zbigniew Bednarski, Leszek Izdebski, Maksymilian A. Szklorz. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 20 marca 2022 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2022 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Jest to odcinek podkastu:
nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie