:: ::

Warto mieć plany i marzenia, szczególnie w kwestii wdrażania usprawnień w swojej pracy. Jako Tech Writerzy często snujemy wizje wykorzystania wspaniałych nowych technologii, które są na topie do przesunięcia naszego procesu tworzenia dokumentacji na wyższy poziom. Często jednak zapominamy o podstawach, bez których takie śmiałe wizje nie mają szansy powodzenia.

Zanim zaczniemy rewolucję, powinniśmy przyjrzeć się temu jak się sprawy mają w naszej organizacji. Tutaj przychodzi nam z pomocą model oceny dojrzałości (maturity model), dzięki któremu dowiemy się na jakim etapie rozwoju jest nasza dokumentacja. Dopiero po zrobieniu takiego "rachunku sumienia" będziemy mogli wykonać kolejny krok w postaci planowania usprawnień.

Rozmawiamy o przykładowym maturity modelu dla dokumentacji, zastanawiamy się co można zrobić, żeby przejść na wyższe poziomy, subiektywnie oceniamy innych i teoretyzujemy na temat przyszłości.

Dźwięki wykorzystane w audycji pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Informacje dodatkowe:

 • Konferencja soap!: https://soapconf.com/
 • Etteplan: https://www.etteplan.com/pl
 • "Maturity model", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Maturity_model
 • "What is ContentOps", Heretto: https://heretto.com/blog/what-is-contentops/
 • "Content strategy", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_strategy
 • "Generative artificial intelligence", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_artificial_intelligence
 • "Help authoring tool (HAT)", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Help_authoring_tool
 • "Darwin Information Typing Architecture (DITA)", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin_Information_Typing_Architecture
 • "Component Content Management System (CCMS)", Wikipedia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Component_content_management_system
 • "About pull requests", GitHub : https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests
 • "Docs as Code", Write the Docs: https://www.writethedocs.org/guide/docs-as-code/
 • "Lint (software)", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lint_(software)
 • GitHub Copilot: https://github.com/features/copilot
 • "Style guide", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Style_guide
 • Acrolinx: https://www.acrolinx.com/
 • Schematron: https://www.schematron.com/
 • Oxygen XML: https://www.oxygenxml.com/
 • Visual Studio Code (VS Code): https://code.visualstudio.com/
 • Jenkins: https://www.jenkins.io/
 • "Microcontent", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontent
 • "What is "Intelligent Content"?, Storyblok: https://www.storyblok.com/mp/intelligent-content
 • Docusaurus: https://docusaurus.io/
 • "Large language model (LLM)", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model
 • "The economic potential of generative AI: The next productivity frontier", McKinsey Digital: https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier#introduction

Jest to odcinek podkastu:
Tech Writer koduje

Podcast o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Skupiamy się na tym jak Tech Writer może wpasować się w środowisko programistów zarówno pod kątem sposobu pracy jak i używanych technologii, narzędzi i rozwiązań. Staramy się też pokazać, że praca Tech Writera może być ciekawa i rozwijająca pod kątem umiejętności technicznych.

Kategorie:
Technologia

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie