Pszczele Wieści

Podkast edukacyjny i popularyzujący wiedzę na temat pszczelnictwa i zagadnień związanych z pszczelarstwem.


Kategorie:
Nauka Nauki o Ziemi

Odcinki od najnowszych:

Ważne informacje: przenosiny!
2023-06-07 20:52:30

Kontynuacja podkastu Pszczele Wieści na kanale Radio Warroza: https://radio.warroza.pl Nowy RSS: https://castopod.warroza.pl/@radiowarroza/feed.xml Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Kontynuacja podkastu Pszczele Wieści na kanale Radio Warroza: https://radio.warroza.pl

Nowy RSS: https://castopod.warroza.pl/@radiowarroza/feed.xml

Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Chów matek pszczelich
2020-05-21 09:00:00

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku omawiają rozwój i chów matek pszczelich, czyli królowych pszczoły miodnej. Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku omawiają rozwój i chów matek pszczelich, czyli królowych pszczoły miodnej.

Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Cykl życiowy dręcza pszczelego
2020-05-14 09:00:00

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. Franek i Jakub tym odcinku omawiają cykl życiowy dręcza pszczelego ( Varroa destructor ), popularnie zwanego warrozą, który jest głównym pasożytem pszczół. Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. Franek i Jakub tym odcinku omawiają cykl życiowy dręcza pszczelego (Varroa destructor), popularnie zwanego warrozą, który jest głównym pasożytem pszczół.

Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Wosk pszczeli
2020-05-07 09:00:00

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku opowiadają o wosku pszczelim. Zdradzają jego geometryczne sekrety i mówią o jego historycznym wykorzystaniu. Polecamy też nasz filmik . Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku opowiadają o wosku pszczelim. Zdradzają jego geometryczne sekrety i mówią o jego historycznym wykorzystaniu. Polecamy też nasz filmik.

Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Genom wirusa pszczoły
2020-04-30 09:00:00

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W siódmym odcinku Franek i Jakub rozmawiają o kodzie genetycznym, genomie wirusa pszczoły DWV oraz genomie mitochondrium pszczoły AMM. Do zabawy w rozkodowanie genomu wirusa pszczoły i mitochondrium pszczoły - zainspirowali się po obejrzeniu serii dr Łukasza Lamży “Koronawirus pod lupą” . Wirus DWV to jeden z najbardziej znanych wirusów pszczoły miodnej i nie tylko miodnej. Kiedy namnoży się w ciele pszczoły w odpowiedniej ilości powoduje deformację skrzydeł uniemożliwiającą pszczole latanie, stąd jego nazwa: wirus zdeformowanych skrzydeł (po angielsku: deformed wing virus). W swojej zjadliwej formie choroby potrafi doprowadzić rodzinę pszczelą do zgonu. Zgodnie z sugestiami dr Łukasza Lamży najpierw pobraliśmy pełny zapis nukleotydów wirusa DWV typu A i mitochondrium pszczoły miodnej ciemnego podgatunku z tej strony . Później w programie Libre Office zamieniliśmy wersję zapisu informacji genetycznej z DNA na RNA oraz oczyściliśmy zapis z niepotrzebnych znaków. Następnie przepuściliśmy tak uzyskany czysty zapis nukleotydów przez aplikację do odczytania tzw. otwartych ramek odczytu (czyli już genów, które kodują określone białka). Wzięliśmy jedno z białek wirusa pszczoły i za pomocą aplikacji uzyskaliśmy model jego pięknej struktury przestrzennej. Wisienką na torcie, zresztą również zaproponowaną przez dr Łukasza Lamżę, było zainstalowanie na naszych komputerach gry Foldit. Czyli pożyteczną grę komputerową, w której - po wstępnym przyuczeniu - można układać przestrzennie struktury białek, pomagając przy okazji nauce. Jak okazuje się nie gorzej niż algorytmy sztucznej inteligencji. Bardzo ciekawe. Zdradzimy, że Franek tak się wkręcił, że gra prawie codziennie i może niebawem przejdzie wszystkie etapy szkoleniowe. Serdecznie polecamy wysłuchanie tego odcinka Pszczelich Wieści dla młodzieży i obejrzenie odcinków “Koronawirus pod lupą” oraz pobawienie się genomem dowolnego organizmu żywego lub wirusa. Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece.

W siódmym odcinku Franek i Jakub rozmawiają o kodzie genetycznym, genomie wirusa pszczoły DWV oraz genomie mitochondrium pszczoły AMM. Do zabawy w rozkodowanie genomu wirusa pszczoły i mitochondrium pszczoły - zainspirowali się po obejrzeniu serii dr Łukasza Lamży “Koronawirus pod lupą”. Wirus DWV to jeden z najbardziej znanych wirusów pszczoły miodnej i nie tylko miodnej. Kiedy namnoży się w ciele pszczoły w odpowiedniej ilości powoduje deformację skrzydeł uniemożliwiającą pszczole latanie, stąd jego nazwa: wirus zdeformowanych skrzydeł (po angielsku: deformed wing virus). W swojej zjadliwej formie choroby potrafi doprowadzić rodzinę pszczelą do zgonu. Zgodnie z sugestiami dr Łukasza Lamży najpierw pobraliśmy pełny zapis nukleotydów wirusa DWV typu A i mitochondrium pszczoły miodnej ciemnego podgatunku z tej strony. Później w programie Libre Office zamieniliśmy wersję zapisu informacji genetycznej z DNA na RNA oraz oczyściliśmy zapis z niepotrzebnych znaków. Następnie przepuściliśmy tak uzyskany czysty zapis nukleotydów przez aplikację do odczytania tzw. otwartych ramek odczytu (czyli już genów, które kodują określone białka). Wzięliśmy jedno z białek wirusa pszczoły i za pomocą aplikacji uzyskaliśmy model jego pięknej struktury przestrzennej. Wisienką na torcie, zresztą również zaproponowaną przez dr Łukasza Lamżę, było zainstalowanie na naszych komputerach gry Foldit. Czyli pożyteczną grę komputerową, w której - po wstępnym przyuczeniu - można układać przestrzennie struktury białek, pomagając przy okazji nauce. Jak okazuje się nie gorzej niż algorytmy sztucznej inteligencji. Bardzo ciekawe. Zdradzimy, że Franek tak się wkręcił, że gra prawie codziennie i może niebawem przejdzie wszystkie etapy szkoleniowe. Serdecznie polecamy wysłuchanie tego odcinka Pszczelich Wieści dla młodzieży i obejrzenie odcinków “Koronawirus pod lupą” oraz pobawienie się genomem dowolnego organizmu żywego lub wirusa.

Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Pszczoły w lesie
2020-04-23 09:00:00

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku podkastu opowiadają o intensywnym wiosennym rozwoju pszczół i o tym co młode larwy potrzebują do życia. W szóstym odcinku rozmawiają o życiu pszczół miodnych w lesie oraz o bartnictwie historycznym i współczesnym. Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku podkastu opowiadają o intensywnym wiosennym rozwoju pszczół i o tym co młode larwy potrzebują do życia. W szóstym odcinku rozmawiają o życiu pszczół miodnych w lesie oraz o bartnictwie historycznym i współczesnym.

Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Cykl życiowy murarki
2020-04-16 09:00:00

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku podkastu opowiadają o intensywnym wiosennym rozwoju pszczół i o tym co młode larwy potrzebują do życia. W tym odcinku podkastu opowiadają o cyklu życiowym murarki na podstawie naszego filmu , które zalecamy do obejrzenia przed podkastem. Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku podkastu opowiadają o intensywnym wiosennym rozwoju pszczół i o tym co młode larwy potrzebują do życia. W tym odcinku podkastu opowiadają o cyklu życiowym murarki na podstawie naszego filmu, które zalecamy do obejrzenia przed podkastem.

Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Rozwój pszczół
2020-04-09 09:00:00

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku podkastu opowiadają o intensywnym wiosennym rozwoju pszczół i o tym co młode larwy potrzebują do życia. Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku podkastu opowiadają o intensywnym wiosennym rozwoju pszczół i o tym co młode larwy potrzebują do życia.

Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Pszczoły Samotne
2020-04-02 10:01:11

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku podkastu opowiadają o pszczołach samotnych przeglądając książkę Justyny Kierat “Pszczoły Miodne i Niemiodne” oraz atlas pospolitych gatunków pszczół Polski wydany przez Instytut Ogrodnictwa. Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku podkastu opowiadają o pszczołach samotnych przeglądając książkę Justyny Kierat “Pszczoły Miodne i Niemiodne” oraz atlas pospolitych gatunków pszczół Polski wydany przez Instytut Ogrodnictwa.

Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Budowa pszczoły
2020-03-26 09:00:00

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku podkastu opowiadają o budowie morfologicznej i anatomicznej pszczół. Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Pierwsza seria podkastu Pszczele Wieści to edukacyjno-przyrodniczy materiał audio o pszczołach miodnych i samotnych oraz stworzeniach towarzyszących. Rozmawiają Franek i Jakub. Franciszek ma 12 lat i uczęszcza do 6 klasy szkoły podstawowej Interesuje się biologią i czasami pomaga Jakubowi w pasiece. W tym odcinku podkastu opowiadają o budowie morfologicznej i anatomicznej pszczół.

Wydawca: www.warroza.pl Licencja: CC BY-NC-ND 4.0 Muzyka do Intro: Jonas - Andreas + DSP: CC BY-NC-SA Rysunek do okładki: Mariusz Uchman

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie