:: ::

W odcinku opowiadam jakie zapisy wprowadziłem do naszej umowy z klientami, żeby się zabezpieczyć na trudne sytuacje, które czasem potrafią przydarzyć się w projekcie.

10 zapisów umowy

  • 02:03 - Zakup praw lub licencji na elementy graficzne wykorzystane w projekcie, które nie zostały stworzone przez nas (np. zdjęcia ze stocka). 
  • 03:36 - Lista plików wynikowych wraz z formatami, które klient otrzyma w ramach realizacji. 
  • 04:14 - Harmonogram realizacji z relatywnym czasem realizacji danego elementu po stronie agencji lub współdziałania po stronie klienta (m.in. przygotowanie uwag, czas na akceptację, termin płatności).
  • 05:31 - Zasady zgłaszania i wprowadzania uwag do projektu przez klienta (m.in. różne modele wprowadzania uwag oraz ograniczenia z tym związane).
  • 08:36 - Zasady i forma akceptacji projektu oraz etapów. 
  • 09:18 - Konsekwencje po stronie klienta w związku z niewywiązaniem się z obowiązków umowy (m.in. niedotrzymywanie terminów zgłaszania uwag i akceptacji, nieterminowe płatności)
  • 11:14 - Ograniczenie przekazania praw autorskich tylko do finalnych efektów projektu, czyli bez  konceptów, projektów wstępnych czy innych fragmentów stworzonych w trakcie prac. 
  • 11:47 - Moment przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz czasowa licencja na korzystanie z projektu do momentu przeniesienia praw. 
  • 12:37 - Dwustronne zachowanie poufności. 
  • 12:53 - Zgoda na wykorzystanie projektu w portfolio lub innej formie prezentowania swojego doświadczenia oraz zgłaszania do konkursów. 

Linki

Materiały i narzędzia od Creative Sparks


Jest to odcinek podkastu:
Creative Sparks by Fuse Collective

Fuse Collective zagląda do środka innych agencji w poszukiwaniu wiedzy oraz inspiracji. Znajdziesz tu wywiady z ciekawymi ludźmi ze świata agencji kreatywnych, marketingowych i strategicznych. Rozmawiamy o doświadczeniach związanych z prowadzeniem i rozwojem biznesu.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie