:: ::

Rozmowa z dr. Jackiem Kurkiem i dr. Marcinem Kędzierskim o Śląsku, reformie edukacji na uniwersytecie i wydanej przez Wydawnictwo eSPe książce „Widok z okna”.

* Tytuł książki Jacka Kurka to „Widok z okna”. Co jest oknem, przez które mieszkaniec Śląska widzi świat szerszy niż własne podwórko?
* Czy patrząc przez śląskie okno, wciąż można się czegoś dowiedzieć o świecie?
* Ostatnio przez świat akademicki przetoczyła się dyskusja o roli humanistyki na uniwersytecie. Czy bez filozofii na uniwersytetach mniejszych miast nie będzie elit?
* Czy we wprowadzonej reformie szkolnictwa wyższego można dostrzec zwiastuny jakiegoś nowego podejścia do kwestii kształtowania elit?
* Jaka jest kondycja polskiej oświaty humanistycznej? Z jaką wiedzą i świadomością historyczną i kulturalną przychodzą dziś na studia maturzyści?
* Dr Jacek Kurek znany jest z koncepcji nauczania przez zachwyt. Na czym polega ta koncepcja i czy może ona być właśnie takim oknem, przez które młodzi ludzie poznają świat idei, kultury, sztuki?
* Czy i na ile humanistyka czerpie dziś z technologii i nowoczesnych metod nauczania?
* Jaką rolę dziś w badaniach naukowych i dydaktyce humanistycznej powinna mieć teologia? Czy jej obecność na uczelniach finansowanych z publicznych środków jest uzasadniona?
* Czy mamy dziś w Polsce warunki do prowadzenia prawdziwie interdyscyplinarnej nauki?
* Dr Jacek Kurek – Ślązak urodzony w Chorzowie, historyk-kulturoznawca, eseista, poeta, animator kultury, znawca muzyki i malarstwa, pedagog, wykładowca uniwersytecki. Od 2016 roku związany z Muzeum w Chorzowie.

Dr Marcin Kędzierski - ekonomista, specjalizuje się w analizie polityki publicznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjnej, oraz w polityce zagranicznej w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.

Jest to odcinek podkastu:
Boskie książki rozwijają

Z zaproszonymi gośćmi rozmawiamy o świecie, kulturze, wierze i boskich książkach.

Kategorie:
Edukacja

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie