:: ::

Klienci często w umowach chcą wpisywać kary umowne za brak zapłaty na czas. Taka kara może podziałać mobilizująco na drugą stronę, ale nie jest do wyegzekwowania. Kara umowna może być za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia niepieniężnego (np. dostawa, remont). Co innego w prawie zamówień publicznych, gdzie jest kara umowna za brak płatności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Jest to odcinek podkastu:
Prawo w biznesie

Podcast Prawo w biznesie jest skierowany do przedsiębiorców i freelancerów, do osób, które zaczynają swoją drogę z biznesem, ale także takich, którzy już dawno się zdecydowali na własną firmę. Opowiadam o prawnych aspektach prowadzenia działalności w Internecie oraz rzeczywistym świecie, po ludzku wyjaśniam przepisy i niezrozumiałe pomysłu ustawodawcy. Więcej o mnie https://kozlowskimarcin.pl/

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie