:: ::

Wiele rzeczy można wpisać w #cudzysłów. Ważne żeby to nie było życie... 1. czytanie (Dz 11, 19-26) Pierwsi „chrześcijanie” w Antiochii Czytanie z Dziejów Apostolskich Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i głosili Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Psalm (Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7 (R.: por. Ps 117 [116], 1b)) Wszystkie narody, wysławiajcie Pana Albo: Alleluja Gród Jego wznosi się na świętych górach, † umiłował Pan bramy Syjonu * bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, * miasto Boże. Wszystkie narody, wysławiajcie Pana Albo: Alleluja Wymienię Egipt i Babilon wśród tych, którzy mnie znają. † Oto Filistea, Tyr i Etiopia, * nawet taki kraj tam się narodził. O Syjonie powiedzą: «Każdy człowiek urodził się na nim, * a Najwyższy sam go umacnia». Wszystkie narody, wysławiajcie Pana Albo: Alleluja Pan zapisuje w księdze ludów: * «Oni się tam narodzili». I tańcząc, śpiewać będą: * «Wszystkie moje źródła są w tobie». Wszystkie narody, wysławiajcie Pana Albo: Alleluja Aklamacja (Por. J 10, 27) Alleluja, alleluja, alleluja Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 10, 22-30) Moje owce słuchają mego głosu Słowa Ewangelii według Świętego Jana Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». #hasztag #słowo #pokatolicku #czytaniezdnia

Jest to odcinek podkastu:
#pokatolicku

Ks. Krzysztof Gryz - o Bogu, Kościele, wierze i życiu - #pokatolicku

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie