:: ::

Tym, za czym bardzo tęskni każde ludzkie serce, jest #bliskość... 1. czytanie (Dz 14, 5-18) Działalność Pawła i Barnaby w Likaonii Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się w Ikonium, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaonii: do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła; ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: «Stań prosto na nogach!» A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: «Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas!» Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, którego świątynia była przed miastem, przywiódł przed bramę woły oraz przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: «Ludzie, co wy robicie! My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił On w dawnych czasach, aby każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca». Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Psalm (Ps 115 (113B), 1-2. 3-4. 15-16 (R.: por. 1)) Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu Albo: Alleluja Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę * za łaskę i wierność Twoją. Dlaczego mają pytać poganie: * «Gdzie się ich Bóg znajduje?» Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu Albo: Alleluja Nasz Bóg jest w niebie, * czyni wszystko, co zechce. Ich bożki są ze srebra i złota, * dzieła rąk ludzkich. Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu Albo: Alleluja Błogosławieni jesteście przez Pana, * który stworzył niebo i ziemię. Niebo jest niebem Pana, * ziemię zaś dał synom ludzkim. Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu Albo: Alleluja Aklamacja (Por. J 14, 26) Alleluja, alleluja, alleluja Duch Święty was wszystkiego nauczy; przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 14, 21-26) Duch Święty nauczy was wszystkiego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?» W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». #hasztag #słowo #pokatolicku #czytaniezdnia Ewangelia #pokatolicku - tu głosimy Ewangelię tak normalnie, po katolicku!

Jest to odcinek podkastu:
#pokatolicku

Ks. Krzysztof Gryz - o Bogu, Kościele, wierze i życiu - #pokatolicku

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie