:: ::

Tak się modlili, że aż #zadrżało! 1. czytanie (Dz 4, 23-31) Proroctwo Dawida spełniło się w Chrystusie Czytanie z Dziejów Apostolskich Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: «Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego, Dawida: „Dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi”. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa». Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani; a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże. Psalm (Ps 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 12d)) Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu Albo: Alleluja Dlaczego się burzą narody, * czemu ludy żywią daremne zamysły? Buntują się królowie ziemi † i władcy wraz z nimi spiskują * przeciw Panu i Jego Pomazańcowi. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu Albo: Alleluja «Stargajmy ich pęta, * a więzy precz odrzućmy od siebie!» Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, * Pan się z nich naigrawa. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu Albo: Alleluja A potem do nich mówi w gniewie swoim * i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę: «Oto Ja ustanowiłem swego Króla * na Syjonie, świętej górze mojej». Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu Albo: Alleluja Wyrok Pański ogłoszę: † On rzekł do Mnie: «Ty jesteś moim Synem, * Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody * i krańce ziemi w posiadanie Twoje». Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu Albo: Alleluja Aklamacja (Kol 3, 1) Alleluja, alleluja, alleluja Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Alleluja, alleluja, alleluja Ewangelia (J 3, 1-8) Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». #hasztag #pokatolicku #czytaniezdnia

Jest to odcinek podkastu:
#pokatolicku

Ks. Krzysztof Gryz - o Bogu, Kościele, wierze i życiu - #pokatolicku

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie