:: ::

Zanim zaczniemy nasze rozważania na temat Wed i ich użyteczności dla współczesnego, zachodniego człowieka, przyjrzyjmy się jego uwarunkowaniom, które w znaczny sposób blokują otwarcie się na - ex oriente lux - światło pochodzące ze Wschodu. Tematy i nazwiska pojawiające się w tym odcinku: test lalek, Kenneth i Mamie Clark, Rene Guenon, etnocentryzm, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, John Brohman, Eric Sheppard, Andre Gunder Frank, Arnold Toynbee, James M. Blaut, James (Sákéj) Youngblood Henderson, Norman K. Denzin, Yvonna S. Linco, Paul Feyerabend i Andrew Pickering. Wsparcie tego kanału i innych projektów Akademii Wisznuizmu: https://www.aw.edu.pl/mod/page/view.php?id=5016 W audycji wykorzystano cytaty pochodzące z: książki Searching for Vedic India autorstwa Devamrita Swami, Eurocentrism, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurocentrism&oldid=1024110259 (last visited May 23, 2021). artykułu 2021-05-14 14:56 https://www.thecrimson.com/article/2011/12/1/clark-dolls-research-media/ Grafika: By Europe_(orthographic_projection).svg: Ssolbergjderivative work: Dbachmann (talk) - Europe_(orthographic_projection).svg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14871229 Muzyka: Viryavan dasa https://www.viryavanstudio.com/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/wedy-teraz/message

Jest to odcinek podkastu:
Wedy teraz

Dlaczego Wedy - pisma starożytnych Indii - są wciąż aktualne? W jaki sposób współczesny, zachodni człowiek może czerpać z nich inspirację? Jak zastosować nauki Wed tu i teraz? Ten podcast, który jest projektem Akademii Wisznuizmu, odpowie na powyższe i wiele innych pytań, nad którymi zastanawia się współczesny poszukiwacz samorealizacji. Pojawią się tutaj rozważania nad takimi tematami jak reinkarnacja, śmierć, karma, joga, brahman, Bóg, dusza, moksza, samsara, atma i wiele, wiele innych. Będziemy się w tym opierać na pismach takich jak Bhagavad-gita, Śrimad Bhagavatam itp.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie