:: ::

Zapraszam do wspólnej nauki z podcastem o gramatyce hiszpańskiej. Dzisiejszy odcinek jest o użyciu czasownika ESTAR (być, znajdować się).


Zastosowanie SER lub ESTAR może zmienić sens zdania:

SER: Roberto es joven. Roberto jest młody.

ESTAR: Roberto está joven. Roberto wygląda młodo./ Roberto jest młody.


Użycia czasownika ESTAR:

-stan przejściowy

El banco está cerrado. Bank jest zamknięty.

Los zapatos están sucios. Buty są brudne.


-postawa ciała

La niña está sentada. Dziewczynka siedzi.


-samopoczucie

Ellos están cansados. Oni są zmęczeni.

Mi hermana está enferma, tiene fiebre. Moja siostra jest chora, ma gorączkę.

Ana está nerviosa por el examen. Ana jest zdenerwowana z powodu egzaminu.

¿Cómo estás? Jak się masz? Bien, gracias. Dobrze, dziękuję.

¿Qué tal estáis tú y Juan? Jak się macie Ty i Juan?

Estamos muy felices. Jesteśmy bardzo szczęśliwi.


-położenie miejsc, rzeczy, osób

El gato está debajo de la mesa. Kot jest pod stołem

¿Está Juan en casa? Jest Juan w domu?

Esa calle está lejos. Tamta ulica jest daleko.

Está a unos diez kilómetros del centro. Jest o jakieś dziesięć kilometrów od centrum.

Barcelona está en España. Barcelona znajduje się (jest) w Hiszpanii.

Mi hermana está ahora en Italia. Moja siostra jest teraz we Włoszech.


-stan cywilny (estado civil)

estar casada - być mężatką

estar casado - być żonatym

estar divorciada - być rozwiedzioną

estar divorciado - być rozwiedzionym


ser soltero - być kawalerem

ser soltera - być panną

ser viudo - być wdowcem

ser viuda - być wdową


Marisa es soltera pero su prima está casada. Marisa jest panną ale jej kuzynka jest mężatką.


-zawody (SER), praca tymczasowa, stanowisko (ESTAR + de)

Marisa es periodista. Marisa jest dziennikarką.

Miguel es médico pero ahora está de camarero en un restaurante. Miguel jest lekarzem ale teraz jest (pracuje jako) kelnerem w restauracji.


Odmiana czasownika ESTAR:

https://ma-kawczynska.com/pl/odmiana-czasownika-estar-hiszpanski/

Kursy online:

https://kursy.ma-kawczynska.com


¡Muchas gracias!


Jest to odcinek podkastu:
Hiszpańska gramatyka

Zapraszam do wspólnej nauki języka hiszpańskiego i słuchania podcastu o gramatyce hiszpańskiej.

Kategorie:
Edukacja Nauka języka

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie