:: ::

Z Agnieszką Dembińską (DEMAG Consulting), z którą nagrywaliśmy wspólnie pierwszy odcinek, rozmawiamy na temat praktycznego podejścia pod kątem urządzeń chroniących zdrowie i życie personelu, który podczas swojej pracy ma kontakt z substancjami toksycznymi, żrącymi, niebezpiecznymi czy też z wysoką temperaturą, jakimi są prysznice bezpieczeństwa i oczomyjki. Ten podcast dedykujemy osobom związanym z branżą przemysłową, m.in.: projektantom obiektów i instalacji przemysłowych, służbom BHP, służbom utrzymania ruchu, pracownikom działów technicznych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo personelu i dostosowanie obiektów przemysłowych do obowiązujących przepisów prawnych. https://www.amargo.pl/podcast-odcinek-4-prysznice-bezpieczenstwa-i-oczomyjki-od-strony-praktycznej/

Jest to odcinek podkastu:
Zbiorniki pełne rozwiązań

Jesteśmy praktykami, a naszym nadrzędnym celem jest dzielenie się wiedzą i inspiracja do wdrażania najlepszych rozwiązań mających wpływ na bezpieczne magazynowanie chemikaliów lub wody. To dlatego stworzyliśmy podcast „Zbiorniki pełne rozwiązań – sztuka projektowania i bezpiecznej eksploatacji”. Dzięki naszemu doświadczeniu pomagamy unikać błędów i niedociągnięć, które czasem się zdarzają i mogą mieć trudne do przewidzenia skutki. Doskonale wiemy, że właściwy projekt wpływa zarówno na przebieg prac inwestycyjnych, jak i pracę późniejszego użytkownika instalacji. Dlatego zależy nam na tym, by inwestycje mogły być realizowane sprawnie, w zgodzie z obowiązującymi normami i przy uwzględnieniu najważniejszych aspektów technicznych.

Kategorie:
Technologia

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie