Nauka dla społeczeństwa

Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie” przedstawiają serię podkastów pod tytułem "Nauka dla społeczeństwa". Podczas kolejnych odcinków omówione będą tematy zdrowotne przez specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchy ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

Kategorie:
Edukacja Nauka

Odcinki od najnowszych:

#07 - Rehabilitacja po wszczepieniu implantu ślimakowego
2021-07-26 08:00:00

Goście odcinka: Elżbieta Włodarczyk doktor nauk medycznych, specjalista audiolog foniatra, logopeda. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Budapeszcie, oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii na Akademii Pedagogiki specjalnej w Warszawie.  Jest kierownikiem i adiunktem w Klinice Rehabilitacji. Jako klinicysta zajmuje się zaburzeniami słuchu (w szczególności diagnostyką w zakresie wszczepialnych protez słuchowych oraz diagnostyką i terapią ośrodkowych zaburzeń słuchu), zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami głosu. Koordynuje prace zespołu terapeutów zajmujących się terapią logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną dzieci i dorosłych z różnorodnymi zaburzenia słuchu i komunikacji werbalnej oraz zespołu zajmującego się diagnostyką w kierunku możliwości zastosowania implantów słuchowych.  Jest certyfikowanym terapeutą metody Tomatis-a, współorganizowała szkolenia z zakresu tej metody dla terapeutów w Polsce. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu audiologii, foniatrii i rehabilitacji. Jest członkiem Unii Europejskich Foniatrów. Dr n. o zdr.  Małgorzata Wioletta Zgoda  jest członkiem zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Pracuje w programie leczenia całkowitej głuchoty przy pomocy implantów słuchowych, który od 28 lat jest realizowany i ciągle rozwijany w Instytucie. Jako specjalista surdopedagog swoje zainteresowania ukierunkowała na pracę z pacjentami po wszczepieniu implantu ślimakowego i implantu do pnia mózgu. Celem jej pracy jest wspieranie rodziców, tak by ich niepełnosprawne dzieci nauczyły się słyszeć, mówić i mogły uczyć się w szkole ze słyszącymi rówieśnikami, a w przyszłości być samodzielnymi członkami społeczeństwa. Aktywizuje osoby dorosłe, które uczą się żyć z implantem. Opiekuje się także seniorami, tak by ograniczać ich wykluczenie i pogarszanie się ich zdolności poznawczych.  Jest wykładowcą akademickim. Prowadzi wykłady, prelekcje, konsultacje, pisze artykuły, współorganizuje spotkania i konferencje pozwalające zapoznać szerokie grono pacjentów, rodziców, studentów i specjalistów z aktualnymi wynikami badań w dziedzinie rehabilitacji osób korzystających z implantów.  Zapraszamy do kontaktu poprzez emaila: mampytanie@ifps.org.pl   Audycje przygotowała Fundacja “Po pierwsze zdrowie”

Kongres Zdrowie Polaków - zapowiedź
2021-07-21 00:00:00

Rozmowa z prof. Henrykiem Skarżyńskim na temat planowanego na 25 i 26 października 2021 roku Kongres pod nazwą "Zdrowie Polaków"

#06 - Nowoczesna radiologia – badania czynnościowe mózgu
2021-07-19 08:00:00

Gościem odcinka jest  Tomasz Wolak kierownik Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego dr hab. n. o zdr. inż. Tomasz Wolak jest specjalistą w dziedzinie obrazowania czynnościowego mózgu fMRI i kierownikiem Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. zajmuje się metodologią badań fMRI, dydaktyką, badaniami zmysłów a w szczególności zmysłu słuchu. Konsultuje wiele projektów i badań wykorzystujących technikę fMRI. Zapraszamy do kontaktu poprzez emaila: mampytanie@ifps.org.pl   Audycje przygotowała Fundacja “Po pierwsze zdrowie”

#05 - Szumy uszne – terapia u dzieci i dorosłych
2021-07-12 08:00:00

Goście odcinka: Danuta Raj-Koziak  Jest specjalistką pierwszego stopnia z zakresu otolaryngologii doktorem nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalistką w dziedzinie audiologii i foniatrii. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w Zakresie medycyny uzyskałą na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Narzędzia do oceny uciążliwości subiektywnych szumów usznych” Od 2016 jest adiunktem, p.o. kierownika, Zakładu Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Mgr Małgorzata Fludra  jest zatrudniona w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu od września 2006 roku, obecnie na stanowisku asystenta – psychologa. Wcześniej pracowała jako położna w Instytucie Matki i Dziecka, a następnie w klinice zajmującej się leczeniem niewydolności żylnej. Jest absolwentką studiów na kierunku Psychologia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w trakcie których otrzymała stypendium naukowe. Ukończyła również trzyletnią Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Intra oraz studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej, Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej oraz Psychotraumatologia. Mgr M. Fludra pracę kliniczną łączy z udziałem w pracach badawczych, czego efektem są liczne wystąpienia na zjazdach, konferencjach i warsztatach szkoleniowych oraz otwarty przewód doktorski na WUM.  Zapraszamy do kontaktu poprzez emaila: mampytanie@ifps.org.pl   Audycje przygotowała Fundacja “Po pierwsze zdrowie”

#04 - Niedrożny nos – przyczyny i leczenie
2021-07-05 08:00:00

Gościem odcinka jest Małgorzata Buksińska, która jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie zajmuje się opieką nad pacjentami Poradni Otorynolaryngologicznej, nad pacjentami Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii, wykonuje operacje z zakresu otorynolaryngologii dziecięcej i rynochirurgii. Bierze udział  w badaniach naukowych prowadzonych przez IFPS pracuje przy projektach związanych z Kapsułą Badań Zmysłów oraz przy projekcie pt. „System do wykrywania zaburzeń smaku i węchu oparty na badaniu wykonywanym samodzielnie w domu pacjenta” Audycje przygotowała Fundacja “Po pierwsze zdrowie”

#03 - Diagnostyka genetyczna w rozpoznawaniu wad słuchu
2021-06-28 08:00:00

Gościem podkastu jest dr hab. n. med.  Monika Ołdak Lekarz, specjalista w zakresie genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej. Zajmuje się genetycznym i molekularnym podłożem chorób narządów zmysłów i skóry. Od 2014 roku kieruje Zakładem Genetyki w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz pracuje jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie wiodącym obszarem jej zainteresowań jest odkrywanie tła genetycznego niedosłuchu. W badaniach łączy wiedzę i doświadczenie z zakresu genetyki człowieka, biologii molekularnej, najnowsze techniki analizy DNA i rozwija nowe modele zwierzęce i komórkowe umożliwiające funkcjonalną ocenę konsekwencji mutacji wykrywanych w genomie człowieka. Audycje przygotowała Fundacja “Po pierwsze zdrowie”

#02 - Obiektywna i subiektywna ocena stanu narządu słuchu
2021-06-21 08:00:00

To był odcinek podkastu “Nauka dla społeczeństwa”, w którym wystąpił prof. Krzysztof Kochanek. Prof. dr hab. nauk med. inż. Krzysztof Kochanek jest specjalistą w zakresie inżynierii biomedycznej, audiologii oraz badań  elektrofizjologicznych narządu słuchu. Reprezentuje dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Pełni funkcję Sekretarza Naukowego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Jest  wykładowcą, profesorem Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pełni funkcję sekretarza Komitetu Nauk Klinicznych PAN, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem zarządu międzynarodowego towarzystwa naukowego International Evoked Response Audiometry Study Group. Działalność naukowa i wdrożeniowa prof. K. Kochanka dotyczy audiologii, otolaryngologii oraz inżynierii biomedycznej, a w szczególności słuchowych potencjałów wywołanych.  Jest współautorem ponad 260 publikacji naukowych. Prof. K. Kochanek jest głównym twórcą obiektywnej metody oceny progu słyszenia za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, która stała się standardową metodą w badaniach słuchu u małych dzieci w Polsce. Jest także współtwórcą kilku urządzeń do badań przesiewowych i diagnostycznych słuchu. Od 2007 roku prof. K. Kochanek pełni funkcję koordynatora programów badań przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych ze szkół podstawowych z terenów wiejskich i małych miast oraz Warszawy. Zapraszamy do kontaktu poprzez emaila: mampytanie@ifps.org.pl   Audycje przygotowała Fundacja “Po pierwsze zdrowie”

#01 - Nagroda Gospodarcza dla prof. Henryka Skarżyńskiego
2021-06-18 08:00:00

Rozmowa z prof. Henrykiem Skarżyńskim po otrzymaniu indywidualnej Nagrody Gospodarczej  RP w XVIII edycji  za 2020 rok. Szczegółowe informacje na temat nagrody na stronie https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/aktualnosci/art,19,gala-xviii-edycji-nagrody-gospodarczej-prezydenta-rp.html Audycje przygotowała Fundacja “Po pierwsze zdrowie”

Odcinek pilotażowy
2021-06-16 16:00:00

Odcinek pilotażowy podkastu “Nauka dla społeczeństwa”.  Dzień dobry nazywam się Borys Kozielski i jest mi bardzo przyjemnie przedstawić państwu nowy kanał podkastów. Znajdziecie w nim tematy związane ze zdrowiem, o których będę rozmawiał ze specjalistami Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. W naszym podkaście będzie można posłuchać nie tylko rozmów, ale również wykładów i bieżących informacji na tematy zdrowotne. Planujemy przygotować relacje i nagrania z kongresu “Zdrowie Polaków” oraz będziemy prezentować aktualności dotyczące nowych metod leczenia, odkryć i efektów badań. Pierwsza seria rozmów prezentowana będzie w kolejnych cotygodniowych odcinkach. Chcielibyśmy utrzymać z państwem bliski kontakt dlatego gorąco zachęcam do wysyłania pytań do naszych ekspertów na adres: mampytanie@ifps.org.pl  Audycje przygotowała Fundacja “Po pierwsze zdrowie”

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie