:: ::

Jakie myśli towarzyszyły pracownikom akademickim pierwszych doświadczeń nauczania online? Jak środowisko nauczycieli akademickich zaadaptowało się do zajęć zdalnych? Czy edukacja w środowisku wirtualnym zastąpi tradycyjny model? Jakie problemy napotykają wykładowcy? 

W kolejnym odcinku podcastu Civitas on Air pt. o problemach, wyzwaniach środowiska akademickiego w kontekście nauczania zdalnego rozmawiają dr hab. Krzysztof Kasianiuk, prof. CC (Collegium Civitas) oraz mgr Piotr Rutkowski. 

Platforma Digital Competence Learning Hub, która wspiera nauczycieli szkolnictwa wyższego w procesie podnoszenia kompetencji cyfrowych: https://advicehub.civitas.edu.pl/  

Platforma powstała w ramach projektu Advancing Digital Competence in Higher Education (ADVICE) finansowanego w ramach programu Erasmus+ Strategic Partnership. Więcej o ADVICE: https://advice.civitas.edu.pl/  

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi raportami:  

https://eduhack.iuw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/PL-Raport_Nauczanie-zdalne-Oswojenie-nieznanego-Wplyw-pandemii-COVID-19-na-szkolnictwo-wyzsze.pdf  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/876ce591-87a0-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-en https://centrumcyfrowe.pl/spoltech/polskie-uczelnie-w-czasie-pandemii/  

Realizacja nagrań i postprodukcja: Krzysztof Tyczyński. 


Jest to odcinek podkastu:
Civitas on Air

Civitas on Air to podcasty o tematyce społecznej przygotowywane przez badaczy i badaczki z Collegium Civitas we współpracy ze studenckim Radiem PałaCC. Wierzymy, że badania naukowe mogą być ciekawe nie tylko dla naukowców, a popularyzacja wiedzy jest równie ważna, co jej zdobywanie.

Kategorie:
Nauka Nauki społeczne

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie