:: ::

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” były działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Z pomocy mogły skorzystać podmioty w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Aby porozmawiać o realizacji projektu w studio nagraniowym spotkały się:

  • Pani Sylwia Wójcik – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Pani Monika Zembrzycka – pełniąca obowiązki Zastępczyni Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – kierowała projektem.
  • Pani Magdalena Popłońska-Kowalska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie – czyli jednej z wielu jednostek, do których trafiły pieniądze z projektu i w konkretny sposób zostały wydatkowane na przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19.

-----

Projekt pt. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja ww. Projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, działający w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego.Jest to odcinek podkastu:
ROPS w Poznaniu

Posłuchaj o ciekawych wydarzeniach, publikacjach oraz akcjach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na rzecz mieszkanek i mieszkańców Województwa Wielkopolskiego.

Kategorie:
Biznes Non-Profit

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie