:: ::

A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/6/5

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom (Mateusza 6:12)

I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu (...) (Łukasza 11:4)

14. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.

15. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.Jest to odcinek podkastu:
Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie