:: ::

Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/10/3


I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/18


I Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/15


A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/13


Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-mateusza/27/56


Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego, i Jozesa, i Salome

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/15/40


A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/19/25


Jest to odcinek podkastu:
Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie