:: ::

Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/10/3


I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/18


I Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/6/16


Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/14/22


A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/13


Jest to odcinek podkastu:
Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie