:: ::

I kilka kobiet, które On uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/8/2


I rozpuścił lud, wszedł do łodzi i przybył w okolice Magadan.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/15/39


A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/19/25


A była tam Maria Magdalena i druga Maria; siedziały one naprzeciw grobu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/27/61


A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/16/1


A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/20/1


Rzekł jej Jezus: Mario! Ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabbuni! Co znaczy: Nauczycielu!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/20/16


Jest to odcinek podkastu:
Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie