:: ::

I tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/4/36


Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/9/27


Który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/11/23


Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/14/14


Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali, Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/15/39


Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-do-Koryntian/9/6


A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Galacjan/2/13


Jest to odcinek podkastu:
Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie