:: ::

Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Krolewska/19/19


Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: Proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: Proszę, niech mi przypadną w udziale dwie trzecie twojego ducha.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/2/9


Stamtąd poszedł do Betelu. A gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń: Chodź no, łysy, chodź no, łysy!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/2/23


Lecz Jehoszafat odpowiedział: Czy nie ma tutaj proroka Pana, abyśmy przez niego zapytali Pana o wyrocznię? Wtedy odezwał się jeden ze sług króla izraelskiego i rzekł: Jest tutaj Elizeusz, syn Szafata, który posługiwał Eliaszowi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/3/11


Rzekł jeszcze: Co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział: Wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/4/14


Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/5/27


Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/6/17


Chazael odpowiedział: Czymże jest twój sługa, który wszak jest tylko psem, że miałby dokonać tej okropnej rzeczy? Elizeusz zaś na to: Pan ukazał mi ciebie jako króla nad Aramem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Krolewska/8/13


Jest to odcinek podkastu:
Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie