:: ::

Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/12/12


Barnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/12/25


Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Kolosan/4/10


A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich; mieli też z sobą i Jana jako pomocnika.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/13/5


A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii; Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/13/13


Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali, Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/15/39


Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-do-Tymoteusza/4/11


Ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/14/52


Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-Piotra/5/13


Jest to odcinek podkastu:
Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie